Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Р.М. Гліера, Б.М. Лятошинського, І.Ф. Карабиця)»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені А.С.Макаренка

Кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури

Кафедра музично-інструментального виконавства

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Учитель – учень: ідея спадкоємності та новаторства
в музичній культурі України
(до пам’ятних дат з дня народження

Р.М. Гліера, Б.М. Лятошинського, І.Ф. Карабиця)»

 

Конференція відбудеться 23-24 квітня 2015 року на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Мета конференції – узагальнення мистецтвознавцями, культурологами та музичними педагогами тенденцій розвитку музичної культури України в контексті функціонування комунікативної системи «вчитель – учень»; висвітлення концептів «наставництво», «спадкоємність», «школа» у семантичному просторі сучасного мистецтвознавства, з’ясування змісту традицій та інновацій у вітчизняній композиторській, виконавській та музично-педагогічній діяльності.

Тематичні напрями конференції:

- філософсько-культурологічні основи комунікації «вчитель – учень»;

- традиції «наставництва» у музичній культурі України;

- виконавські та композиторські школи в українському мистецькому просторі;

- концепт діалогу в системі «композитор-виконавець»;

- музично-педагогічний досвід в контексті ідей спадкоємності та новаторського пошуку.

У програмі конференції плануються:

- концерт у межах проекту «Музичний простір України» –

«Рейнгольд Гліер, Борис Лятошинський, Іван Карабиць: доля і творчість»;

- круглий стіл «Іван Карабиць: портрет особистості» (за участі доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії української музики Національної музичної академії імені П.І.Чайковського М.Д. Копиці);

- виставка нотних та наукових видань «Творчість українських композиторів».

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2014 р. надіслати на електронну адресу otm@sspu.sumy.ua заявку, тези доповіді, статтю (за бажанням учасника), а також сплатити організаційний внесок.

Організаційний комітет планує видрукувати тези у збірці матеріалів конференції до початку її роботи. Статті (після конференції) можна опублікувати у виданнях:

- періодичне наукове видання НМАУ імені П.І. Чайковського «Українське музикознавство» (затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з мистецтвознавства, Бюлетень ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009) ;

- збірка наукових праць «Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології» (затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, Бюлетень ВАК України, 2010 рік, № 6),

- збірка наукових праць «Мистецькі пошуки» (видання факультету мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка).

Вимоги до статті та вартість публікації викладено в інформаційних листах зазначених збірок. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем. Статті, що не відповідають вимогам збірок, редакційною колегією розглядатись
не будуть.

Вимоги до оформлення тез:

До друку приймаються матеріали у вигляді електронної версії загальним обсягом 3-4 сторінки друкованого тексту, формат – А 4. Стандарти: шрифт Times New Roman; 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; усі поля – 2 см; редактор Word, тип файлу doc.

На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказати прізвище та ініціали. Нижче курсивом – назву навчального закладу. Назва доповіді – великими жирними літерами по центру.

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках
[2, с. 123]. Перелік джерел складається відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 3, 2008 р.), набирається у кінці тексту в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’); не використовувати переноси та автоматичну нумерацію виносок. За достовірність фактів, цитат, власних імен та посилань відповідають автори публікацій.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Фінансові умови

Організаційний внесок становить 100 грн. (за умови дистанційної участі – 50 грн.). Вартість друку однієї сторінки тез – 15 грн. Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасника.


ЗАЯВКА
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.