Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми практичних занять. № з/п Назва теми Кількість годин Методи розв'язання

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Методи розв'язання типових завдань щодо ідентифікації ПНО. Джерела інформації: [22] - стор. 54-63.
Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж. Джерела інформації: [16], [17] - стор. 68-79, [24]-стор. 206-217.
Оцінка обстановки при руйнуванні гідротехнічних споруд. Джерела інформації: [22] - стор. 61 - 65.
Оцінка хімічної та біологічної обстановки. Джерела інформації: [15] - стор. 190 - 230, стор. 230 - 241, [17] -стор. 63 - 68, [19].
Оцінка радіаційної обстановки. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними речовинами. Джерела інформації: [13]; [15] - стор. 230 - 241, [17] -стор. 63-68, [19].
Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії радіаційне - небезпечному об'єкті. Джерела інформації: [15] - стор. 128 - 166, [24] - стор. 157- 167.
Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС природного характеру. Джерела інформації: [15] - стор. 402 - 412.
Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС техногенного характеру. Джерела інформації: [15] - стор. 402 - 412.
Ідентифікація та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Джерела інформації: [21].
Разом

 

Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. - К., 1999.

2.Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» від 14 січня 1998.

3. Закон України «Про охорону здоров'я». - К., 1992.

4. Закон України «Про пожежну безпеку». - К., 1993.

5. Закон України «Про цивільну оборону України». - К., 1999.

6. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» № 107 від 14.06.2000.

7. Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» № 1281 від 14.12.1999.

8. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» № 149 від 16.092000.

9. Закон України «Про захист людини від іонізуючих випромінювань» № 35 від 24.02.1998.

10. Закон України «Про захист людини від інфекційних хвороб» №1645-111 від 06.04.2000.

II. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» / Відомості Верховної Ради України. № 41 Ст.546.-К.1991.

12. Постанова KM України «Про Держану комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» № 174 від 16.02.1998 (Із зм. і доп., внесеними постановами KM України № 1763 від 24.09.1999, № 43 від 21.10.1999).

13. Постанова KM України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях» № 2 від 15.02.1999.

14. Постанова KM України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» № 1198 від 03.08.1998.

Базова

15. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник.- Львів «Львівська політехніка», 2010.-417с.

16. Клауцан Г.А., Пінін В.Г. Методичні вказівки до виконання
розрахункової роботи "Оцінка пожежної і інженерної обстановки на ОГД у НС". -Миколаїв: УДМТУ, 2001. - 23с.

17. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч. посібник. Ч. 2: - Миколаїв: УДМТУ, 2003.-124 с

18. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч. посібник. Ч. 3: - Миколаїв: УДМТУ, 2004. - 140 с

19. Михайлюк В.О., Пінін В.Г. Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних робіт за темою "Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах, транспорті і застосуванні хімічної зброї". - Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 32с.

20. Михайлюк В.О., Пінін В.Г. Методичні вказівки до виконання курсової
роботи з теми "Дослідження стійкості роботи об'єктів економіки в особливий
період". - Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 40с.

21. Михайлюк В.О., Суковицин А.М. Методичні вказівки до виконання практичної роботи за темо "Ідентифікація та декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки". - Миколаїв: НУК, 2011. - 60с.

22. Михайлюк В.О., Цивільна безпека [Тест]: навч. посіб. / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмадуров. - К.: Центр учбової літератури, 2008.- 158с.

23. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. - К., Знання-прес, 2003. - 456с.

24. Шоботов В.М. Цивільна оборона. - К., Центр навчальної літератури, 2006.-438с.

Допоміжна

25. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. - К., Высшая школа, 1989.- 287с.

26. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. -Львів «Афіша», 2000.-234 с.

27. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. -К., Каравела, 2002.- 328 с.

28. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград, 1998. - 292с.

29. Джигирей B.C., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів «Афіша», 1999.-252с.

12. Інформаційні ресурси

1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

2. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

4. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

5. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

6. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

7. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/

8. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

9. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.