Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У якій фазі радіаційної аварії основним джерелом внутрішнього опромінення людей є інгаляційне надходження радіоізотопів йоду і телуру?

Тема 1.

1. Якого параметру фактору ураження не має екстремальний нагрів середовища, що виникає при пожежах, вибухах легкозаймистих і вибухових речовин:

а) потужність теплового випромінювання

 

2. Причиною виникнення природної надзвичайної ситуації може бути:

затор

 

3. Магнітуда землетрусу – це:

величина, яка є пропорційною енергії землетрусу

4. Під інтенсивністю (силою) землетрусу розуміють:

прогнозовану міру збитків і руйнувань у визначеному місці на поверхні землі, заподіяних землетрусом

 

5. Систематичні спостереження за сейсмічністю, деформацією земної поверхні, магнітним полем Землі здійснює:

Національна Академія наук України

6. Селеві потоки (селі) – це:

короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води і великої кількості твердого матеріалу

7. Швидкість фронту снігової лавини може сягати (максимально відоме значення):

100 м/с

8. Залежно від властивостей снігу лавини не бувають:

слабо сухими

 

9. Прогноз лавинної небезпеки не може бути:

місцевим, який носить загальний характер з оцінкою можливих розмірів очікуваних лавин з прогнозом в часі не більше, ніж 2 години

10. Ураган – це:

вітер силою 12 балів (більше 32,6 м/с), руйнує і спустошує все на своєму шляху

 

11. Яких смерчів не існує:

великі смерчі постійної дії

 

12. Що не належить до факторів, які зумовлюють величину максимального рівня і максимальної витрати води, виникнення весняної повені:

глибина промерзання дамб річкових водозаборів

 

13. Вкажіть невірний варіант відповіді. Залежно від часу попередження гідрометеорологічні прогнози повеней поділяються на:

безстрокові

14. Вкажіть невірний варіант відповіді. Основними характеристиками цунамі є:

тривалість цунамі

15. Якого параметру фактору ураження не має теплове випромінювання, що виникає при пожежах, вибухах:

коефіцієнт тепловіддачі

16. Що не відноситься до факторів ураження фізичної дії техногенної надзвичайної ситуації:

зміна стану гідросфери та біосфери

 

17. Якого параметру фактору ураження не має повітряна ударна хвиля, що виникає внаслідок вибухів легкозаймистих і вибухових речовин:

швидкість розповсюдження хвилі

18. Якого параметру фактору ураження не має сейсмічна вибухова хвиля, що виникає внаслідок потужних вибухів вибухових речовин:

час дії тиску

 

Нагін води – це

піднімання рівня, спричинене дією вітру на поверхню води

 

20. Якого методичного підходу для ймовірнісної оцінки ризику виникнення НС не існує:

прогнозованого

21. Якого класу збитків не існує відповідно до методики оцінки збитків від наслідків НС:

визначення території або об’єкту економіки, де може виникнути НС

22. При розрахунках наслідків НС під «прямим збитком» розуміють:

втрати всіх структур господарської діяльності, що увійшли до зони дії уражальних і шкідливих чинників НС

 

ТЕМА 3-4

1. Назвіть радіаційні характеристики ( дозу опромінення за рік та потужність дози через годину після аварії ) на зовнішній межі зони радіаційної небезпеки (зони М) при аваріях на АЕС

5 рад і 0,014 рад/год

 

Яка ефективна доза опромінення населення за рік у зоні безумовного (обов'язкового) відселення?

більше 5 мЗв/рік

Як називається опромінення тіла людини та окремих її органів від джерел іонізуючих випромінювань, що знаходяться в самому тілі?

внутрішнє опромінення

 

4. Який мінімальний радіус санітарно-захисної зони навколо АС ( для реакторів з потужністю 1000 МВт) ?

3 км

 

Як називається територія, на якій можливий вплив радіоактивних скидів і викидів радіаційно-ядерного об'єкту у випадку технічних інцидентів та аномалій, і де опромінення населення може досягати встановленого ліміту дози?

зона спостереження

 

Як називаються наслідки радіаційного впливу, ймовірність виникнення яких існує при будь-яких дозах іонізуючого випромінювання , хоча відносна тяжкість їх проявів від дози не залежить?

стохастичні ефекти

 

Який режим роботи фільтровентиляційних установок застосовується у сховищах на період проходження радіоактивної хмари?

а) режим повної ізоляції

 

Які режими радіаційного захисту розроблені для захисту персоналу підприємств?

4,5,6,7

 

У якій фазі радіаційної аварії основним джерелом внутрішнього опромінення людей є інгаляційне надходження радіоізотопів йоду і телуру?

у ранній фазі

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.