Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні характеристики хвиль

КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

 

Ø Хвилею називають процес поширення коливань із часом.

Механічні хвилі в середовищі обумовлені пружними деформаціями середовища. Утворення хвилі того або іншого виду пояснюється наявністю силових зв’язків між частинками, що беруть участь у коливаннях.

Будь-яка хвиля переносить енергію, адже хвиля — це коливання, що поширюються в просторі, а будь-які коливання, як ми знаємо, мають енергію.

Ø Механічна хвиля переносить енергію, але не переносить речовину.

Основні характеристики хвиль

Ø Проміжок часу Т, протягом якого відбувається одне повне коливання, називають періодом коливань.

Ø Частотою коливань v називають фізичну величину, що дорівнює числу коливань за одиницю часу.

Ø Модуль найбільшого відхилення частинок від положення рівноваги називається амплітудою хвилі.

Період хвилі і її частота пов’язані співвідношенням:

Одиницю частоти коливань називають герц (Гц): 1 Гц = 1/c.

Ø Відстань між найближчими точками хвилі, які рухаються однаково, називається довжиною хвилі й позначається λ.

λ = T.

Ø Взаємне посилення або ослаблення в просторі двох або декількох хвиль із однаковою довжиною називають інтерференцією хвиль.

Ø Хвилі, у яких частинки середовища під час коливань зміщуються в напрямку, перпендикулярному до напрямку поширення хвилі, називаються поперечними.

Поперечні хвилі можуть поширюватися тільки у твердих тілах.Справа в тому, що такі хвилі обумовлені деформаціями зрушення, а в рідинах і газах не існує деформацій зрушення: рідини й гази не «чинять опору» зміні форми.

Ø Хвилі, у яких частинки середовища під час коливань зміщуються уздовж напрямку поширення хвилі, називаються поздовжніми.

Приклад поздовжньої хвилі — хвиля, що біжить по м’якій пружині, коли один її кінець виконує коливання під дією періодичної зовнішньої сили, спрямованої уздовж пружини. Поздовжні хвилі можуть поширюватися в будь-якому середовищі. Співвідношення = λv й λ = T справедливі для обох видів хвиль.

Ø Звукові хвилі — це хвилі, частоти яких лежать у діапазоні від 20 Гц до 20 кГц.

Звукові хвилі, як і всі інші хвилі, поширюються з кінцевою швидкістю, що називають швидкістю звуку, тобто для поширення коливань від джерела потрібний певний час.

Швидкість звуку в різних середовищах відрізняється в десятки разів. Наприклад, швидкість звуку в повітрі — близько 330-340 м/с (діапазон значень пов’язаний з тим, що ця швидкість внаслідок підвищення температури трохи збільшується). У воді швидкість звуку становить приблизно 1500 м/с, а в сталі — 5000-6000 м/с.

Коливання середовища під час проходження хвилі є вимушеними. А частота вимушених коливань, як ми вже знаємо, дорівнює частоті зовнішньої сили. Отже, частота звукових коливань завжди дорівнює частоті коливань тіла, що є джерелом звуку. Ø Звуки, що видає камертон або інші гармонічно коливні тіла, називаються музичними.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.