Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Кінематика поступального і обертального руху

Задачі для самостійного розв’язання

1. Знайти радіус колеса, що обертається, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка знаходиться на ободі, у 2,5 рази більша за лінійну швидкість точки, яка знаходиться на 5 см ближче до осі колеса.

2. Вал починає обертатися і у перші 10 с здійснює 50 обертів. Вважаючи обертання вала рівноприскореним, визначити кутове прискорення та кінцеву кутову швидкість.

3. Дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з швидкістю 4,9 м/с, дорівнює висоті, з якої його кинуто. Чому дорівнює висота і під яким кутом до горизонту впало тіло?

4. Повітряна куля піднімається вертикально угору з постійною швидкістю 3 м/с. Через 5 с після старту кулі з поверхні землі вертикально угору кинули камінь з початковою швидкістю 28 м/с. На якій висоті камінь і куля зустрінуться?

5. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 100 об/хв.?

6. Вільне падаюче без початкової швидкості тіло в останню секунду падіння пройшло 2/3 свого шляху. Знайти висоту падіння.

7. З висоти h1 = 10 м без початкової швидкості падає камінь. Одночасно з висоти h2 = 5 м вертикально угору кидають інший камінь. З якою початковою швидкістю u0 кинуто другий камінь, якщо камені зустрілися на висоті h = 1 м над землею?

8. Літак летить горизонтально зі швидкістю 1440 км/год на висоті 20 км. Коли він знаходився над зеніткою, з неї був зроблений постріл. Якою повинна бути мінімальна початкова швидкість снаряду та кут її з горизонтом, щоб снаряд влучив у літак?

9. Під яким кутом до горизонту треба кинути тіло, щоб горизонтальна дальність польоту була вдвічі більша за висоту підйому?

10. При рівноприскореному русі тіла по колу повне прискорення і лінійна швидкість тіла створюють кут 30°. Знайти відношення доцентрового і дотичного прискорень.

11. На легкий шків радіусом 10 см намотана нитка, до якої причеплено вантаж. Вантаж починає опускатися з прискоренням 0,02 м/с2. Чому дорівнює кутова швидкість шківа у той момент, коли вантаж пройде 1 м?

12. Хлопець, що стоїть на краю скелі, висота якої h = 180 м, випустив з рук камінь, а через секунду кинув другий камінь. Якої швидкості він на­дав другому каменю, якщо обидва камені впали на землю одночасно?

13. Яку початкову швидкість uо повинна мати сигнальна ракета, випу­щена з ракетниці під кутом 30° до горизонту, щоб вона спалахнула в найви­щій точці своєї траєкторії, якщо горіння запалу ракети триває 5 с?

14. Знайти радіус маховика, якщо при обертанні лінійна швидкість точок на його ободі 6 м/с, а точок, які знаходяться на відстані 15 см ближче до осі обертання, 5,5 м/с.

15. Колесо, здійснюючи рівноприскорене обертання, досягло швидкості 20 рад/с через 10 обертів після початку обертання. Знайти кутове прискорення колеса.

16. Поїзд, що рухається після початку гальмування з прискоренням 0,4 м/с2, через 25 с зупинився. Знайти швидкість у момент початку гальмування і гальмівний шлях.

17. Тіло рухається по колу радіусом 10 см з постійним тангенційним прискоренням 0,05 м/с2. Через який час від початку руху доцентрове прискорення перебільшить тангенційне удвічі?

18. Гальмівний шлях поїзда, який рухається з швидкістю 72 км/год, дорівнює 800 м. Знайти час гальмування.

19. Тіло починає рівноприскорене обертання і здійснює за 2 хв 3600 обертів. Знайти кутове прискорення тіла.

20. Колесо обертається з постійним кутовим прискоренням 2 рад/с2. Через 0,5 с після початку руху повне прискорення колеса становить 13,6 м/с2. Знайти радіус колеса.

21. Вантаж піднімають лебідкою. Перші 2 с вантаж рухається прискорено без початкової швидкості з прискоренням 0,5 м/с2, наступні 11 с – рівномірно, останні 2 с – сповільнено з прискоренням 0,5 м/с2. На яку висоту було піднято вантаж?

22. З якої висоти впало тіло, якщо за останню секунду падіння воно пройшло шлях 50 м?

23. У ліфті, що піднімається рівномірно зі швидкістю 100 см/с, падає тіло з висоти 50 см над підлогою. Через скільки часу після початку падіння тіло доторкнеться до підлоги? На скільки зміниться за цей час висота тіла відносно землі?

24. При повороті трактора, який рухається зі швидкістю 24 км/год, центр мас якого описує дугу радіуса 9 м. Знайти різницю швидкостей гусениць трактора, якщо відстань між ними 1,5 м.

25. Маховик, що обертається з частотою 2 с-1, зупиняється протягом 1,5 хв. Вважаючи, що рух є рівноуповільнений, визначити, скільки обертів здійснить маховик до повної зупинки, а також знайти кутове прискорення маховика.

26. Куля й звук від пострілу одночасно досягають висоти 660 м. Знайти початкову швидкість кулі. Швидкість звуку 330 м/с.

27. За п’яту секунду рівноуповільненого руху матеріальна точка проходить шлях 5 м і зупиняється. Який шлях вона проходить за третю секунду руху?

28. Тіло падає з висоти 2000 м. За який час воно пройде останні 100 м?

29. Літак летить горизонтально зі швидкістю 470 м/с. Людина почула звук від літака через 21 с після того, як літак пролетів над нею. На якій висоті знаходився літак? Швидкість звуку 330 м/с.

30. З якою швидкістю u0 треба кинути вертикально вниз тіло з висоти h = 40 м, щоб воно впало на поверхню землі на Dt = 1 с раніше, ніж тіло, яке вільно падало з цієї висоти?

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.