Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯПро дорожній рух

Зміст документу

Про дорожній рух.. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.. 3

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух. 3

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух. 3

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху. 3

Розділ II КОМПЕТЕНЦIЯ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВЧОЇ I ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, МIСЬКИХ, РАЙОННИХ ТА IНШИХ МIСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ, МIНIСТЕРСТВ, IНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ 4

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху. 4

Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування. 4

Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади. 5

Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів 6

Стаття 8. Компетенція органів територіального громадського самоврядування. 6

Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. 6

Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів. 7

Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об’єднань у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 8

Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов’язки посадових осіб у цій сфері 8

Стаття 13. Участь об’єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху 9

Розділ III ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКIВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.. 9

Стаття 14. Учасники дорожнього руху. 9

Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами. 10

Стаття 16. Основні права та обов’язки водія транспортного засобу. 11

Стаття 17. Основні права і обов’язки пішохода. 13

Стаття 18. Основні обов’язки та права пасажира. 13

Стаття 19. Основні права і обов’язки велосипедистів і погоничів тварин. 14

Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху. 14

Розділ IV АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ, ВУЛИЦI. 15

Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними. 15

Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів 15

Стаття 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. 15

Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та залізничних переїздів. 15

Стаття 25. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об’єктами сервісу 16

Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах. 16

Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. 16

Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах 17

Стаття 28. Спеціалізовані служби організації дорожнього руху. 17

Розділ V ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ... 17

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі 17

Стаття 30. Основні вимоги щодо виробництва транспортних засобів. 18

Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію України транспортних засобів. 18

Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів. 18

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації 19

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів. 19

Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів. 19

Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів 20

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів. 20

Розділ VI СТАНДАРТИЗАЦIЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.. 20

Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху. 20

Стаття 39. Стандарти дорожнього руху. 20

Стаття 40. Нормативи дорожнього руху. 21

Стаття 41. Правила дорожнього руху. 21

Розділ VII ПЛАНУВАННЯ ТА ФIНАНСУВАННЯ ЗАХОДIВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.. 21

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки 21

Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 21

Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 22

Розділ VIII МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.. 22

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів. 22

Стаття 46. Обов’язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров’я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів. 22

Стаття 47. Організація подання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних подіях 22

Стаття 48. Медична підготовка водіїв і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 23

Розділ IX ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА... 23

Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища. 23

Стаття 50. Проектні та наукові розробки. 24

Розділ Х КОНТРОЛЬ У СФЕРI ДОРОЖНЬОГО РУХУ.. 24

Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху. 24

Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері дорожнього руху. 24

Розділ XI ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНIЙ РУХ... 24

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух. 24

Розділ XII МIЖНАРОДНI УГОДИ... 24

Стаття 54. Міжнародні угоди. 24

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дорожній рух

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 31, ст.338)

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2953-XII ( 2953-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 )

 

( Додатково див. Постанову ВР

N 3914-XII ( 3914-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 )

 

( Iз змінами, внесеними згідно із Законами

N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414

N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173

N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194

N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233

N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

N 1528-IV ( 1528-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.317

N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1

N 2249-IV ( 2249-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.116

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 )

 

 

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.