Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Динаміка поступального і обертального руху

Задачі для самостійного розв’язання

1. Тіло масою 200 г падає вертикально вниз з прискоренням 920 см/с2. Чому дорівнює сила опору повітря?

2. Потяг масою 500 т після вимкнення двигуна зупиняється під дією сили тертя 0,1 МН протягом 1 хв. З якою швидкістю рухався потяг до моменту вимкнення двигуна?

3. Знайти силу натягу каната, до якого підвішена кабіна ліфта масою 300 кг, якщо кабіна рухається: з прискоренням 1,6 м/с2 угору; з прискоренням 0,8 м/с2 униз.

4. На нитці, що витримує натяг 10 Н, піднімають вантаж масою 0,5 кг із стану спокою вертикально вгору. Вважаючи рух рівноприскореним і силу опору такою, що дорівнює в середньому 1 Н, знайти максимальну висоту, на яку можна підняти вантаж за 1 с так, щоб нитка не порвалась.

5. Похила дошка, яка створює з горизонтом кут 60°, приставлена до горизонтального столу (рис.1). Два вантажі масою по 1 кг кожний з’єднані легкою ниткою, що перекинута через нерухомий блок, і можуть переміщуватися відповідно уздовж дошки та стола. Знайти силу натягу нитки і прискорення системи, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,3.

6. Локомотив розвиває постійну силу тяги 0,36 МН. На горизонтальній ділянці шляху 600 м його швидкість зросла з 10 м/с до 20 м/с. Визначити коефіцієнт тертя, якщо маса локомотива 1000 т.

7. Тверде тіло насаджено на горизонтальну вісь, яка проходить через його центр маси. На ту ж саму вісь насаджено легкий блок радіуса r, який жорстко приєднано до тіла. До вільного кінця нитки, що намотано на блок, підвішена гиря масою m (рис.2.). Гирю відпускають. Через час t вона опускається на відстань h. Знайти момент інерції тіла.

8. Визначити швидкість руху автомобіля масою 2 т уздовж увігнутого мосту радіуса 100 м, якщо він тисне на середину моста із силою 25 кН.

9. Літак робить “мертву петлю”, яка має радіус 255 м. Яку мінімальну швидкість повинен мати літак у верхній точці петлі, щоб пілот не завис на ремінцях, якими він причеплений до крісла?

10. Тіло ковзає по похилій площині, яка складає кут a =45° із горизонтом. Пройшовши шлях S=36,4м, тіло набуває швидкості u=2 м/с. Чому дорівнює коефіцієнт тертя?

11. Визначити момент інерції тонкого однорідного стержня завдовжки 60 см і масою 100 г відносно осі, яка є перпендикулярною до нього і проходить через точку стержня, віддалену на 20 см від одного з його кінців.

12. Через блок, який має форму диску, перекинуто шнур. До кінців шнура прив’язано вантажі масами 100 г і 110 г. З яким прискоренням будуть рухатися вантажі, якщо маса блока дорівнює 400 г?

13. На горизонтальну вісь насаджено маховик і легкий шків радіусом 5 см. На шків намотаний шнур, до якого прив’язаний вантаж масою 0,4 кг. Опускаючись рівноприскорене, вантаж пройшов шлях 1,8 м за час 3 с. Визначити момент інерції маховика. Масою шківа знехтувати.

14. Два тіла масами m1 = 50 г і m2 = 100 г з’єднані ниткою і знаходяться на горизонтальній поверхні (рис.3). З якою силою F можна тягнути перше тіло, щоб нитка, яка може витримати силу натягу Tmax = 5 Н, не розірвалася? Чи зміниться результат, якщо силу прикласти до другого тіла?

15. Камінь масою т = 0,5 кг прив'язаний до вірьовки довжиною L = 50 см і обертається у вертикальній площині. Натяг вірьовки в нижній точці кола Fн = 44,1 Н. На яку висоту підніметься камінь, якщо вірьовка рветься в той момент, коли швидкість напрямлена вертикально вгору?

16. Знайти момент інерції і момент імпульсу земної кулі відносно осі власного обертання, а також відносно Сонця. Маса Землі 5,96×1024 кг, радіус Землі 6,37×106 м, відстань до Сонця 150×106 км.

17. Парашутист, пролетівши відстань 20 м як вільно падаюче тіло, розкрив парашут і за 3 с зменшив швидкість у 10 разів. Визначити натяг тросів при сповільненому русі парашутиста, якщо маса його 60 кг.

18. Потяг масою 100 т тягне два вагони по 50 т кожний з прискоренням 1 м/с2. Знайти силу тяги потяга і силу натягу зчеплень, якщо коефіцієнт тертя 0,006.

19. Вал масою 100 кг і радіусом 5 см обертається з частотою 8 Гц. До циліндричної поверхні вала притиснули гальмівну колодку з силою 40 Н. Під дією цієї сили вал зупинився через 10 с. Визначити коефіцієнт тертя.

20. Камінь, прив’язаний до нитки, обертається у вертикальній площині по колу радіусом 50 см зі швидкістю 3 м/с, маса каменя 0,1 кг. Визначити силу натягу нитки, коли камінь знаходиться у верхньому та нижньому положеннях.

21. Через нерухомий блок масою 0,2 кг перекинутий шнур, до кінців якого підвішені вантажі з масами 0,3 кг і 0,5 кг. Визначити сили натягу шнура по обидва боки від блоку під час руху вантажів, якщо маса блоку рівномірно розподілена по ободу.

22. Тонкий однорідний стержень завдовжки 50 см і масою 400 г обертається з кутовим прискоренням 3 рад/с2 навколо осі, що проходить перпендикулярно до стержня через його середину. Визначити обертальний момент.

23. З вершини похилої площини, яка має довжину 10 м і висоту 5 м, починає рухатися без початкової швидкості тіло. Який час буде продовжуватися рух тіла до основи похилої площини і яку швидкість воно буде мати при цьому? Коефіцієнт тертя 0,2.

24. Автомобіль масою 4 т рухається угору з прискоренням 0,2 м/с2. Знайти силу тяги, якщо уклін гори дорівнює 0,02 і коефіцієнт тертя 0,04.

25. Вантаж масою 5 кг рівномірно переміщують по горизонтальній площині. Вірьовка, за яку тягнуть вантаж, утворює кут 60° з горизонтом. Коефіцієнт тертя вантажу по поверхні 0,3. Визначити силу натягу вірьовки.

26. Куля масою 10 кг і радіусом 20 см обертається навколо осі, що проходить через його центр. Рівняння обертання кулі має вигляд j = А+Вt2+Ct3, де В = 4 рад/с2; С = -1рад/с3. Знайти закон зміни моменту сил, які діють на кулю. Визначити момент сили при t = 2 с.

27. Кулька масою m = 50 г обертається на гумовому шнурі, роблячи п = 180 об/хв. На скільки розтягується шнур при обертанні? Розтяг вважати пропорційним прикладеній силі; під дією 9,8 Н шнур розтягується на 1 см. Довжина шнура в не розтягнутому стані L = З0 см.

28. На гладенькій площині, яка утворює кут 30° з горизонтом, знаходиться тіло масою 50 кг, на яке діє горизонтальна сила 294 Н. Знайти прискорення тіла і силу нормального тиску. Тертя не враховувати.

29. До одного кінця нитки, що перекинута через блок, підвішено вантаж масою 500 г, а до іншого – вантаж масою 300 г. Знайти прискорення системи та швидкість через 1,2 с після початку руху. Тертя не враховувати, масами блока і нитки знехтувати.

30. На горизонтальному диску на відстані R = 0,5 м від осі обертання лежить тіло масою m = 1 кг. Коефіцієнт тертя ковзання між тілом і диском m = 0,25. Яка сила тертя утримує тіло на диску, якщо диск робить п = 12 об/хв?

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.