Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема:Основні положення теорії відносності. Швидкість тіла у вакуумі. Одночасність подій. Залежність маси від швидкості. Маса спокою. Закон взаємозв’язку маси і енергії 

Мета: формувати науковий світогляд;знання основних положеньТВ; уміння застосовувати їх до розв’язку задач

Положення класичної механіки

Час плине сам по собі незалежно від особливостей простору.

- Вибір початкового моменту не залежить від подій, що передували йому. Одночасні події для одного спостерігача є одночасними і для іншого.

- Простір є однорідним та ізотропним (однаковий

у всіх напрямках).

1.Принцип відносності Галілея

Жодними дослідами в інерціальній системі відліку не можна встановити , в якому стані вона знаходиться - рівномірного прямолінійного руху чи спокою.

Закони механіки абсолютно однакові у всіх системах відліку, що рухаються рівномірно і прямолінійно.

2.Класична механіка пояснює:

Рух тіл навколо нас з незначними швидкостями;

Рух планет;

Рух штучних супутників Землі

Необхідність, яка привела до виникнення нової релятивістської фізики – квантової механіки.

Неможливість створити теорію електромагнітних явищ.

Закономірностей мікросвіту.

Перебігу подій, які пов’язані з швидкістю сумірної зі швидкістю світла.

Уявлень про простір і час.

3.Принцип відносності Ейнштейна

Швидкість поширення світла є однаковою у всіх системах відліку і не залежить від руху тіла, що його випромінює.

Швидкість світла є граничною у передачі будь якої взаємодії чи поширенні імпульсу.с=300000км/с

За теорією відносності

Кожне явище розглядається у чотиривимірній системі координат (x,y,z,t)

Зміна класичних положень про

одночасність

пробіг часу

довжину

масу

енергію

4. Положення ТВ :

• 1. Дві події, що відбуваються в різних системах відліку відбуваються неодночасно.

2.В різних системах відліку час плинне неоднаково:

В рухомій системі відліку тривалість події більша від тривалості цієї події у нерухомій системі відліку

 

• 2.Довжина в рухомій системі відліку менша за довжину в системі, що рухається

 
 

 

 


3. Закон складання швидкостей має вигляд

 

• Маса тіла залежить від швидкості його руху

 
 

 

 


 

• 5.Коли тіло знаходиться у стані спокою, його енергія дорівнює

 

E0 =mc²

Кожне тіло має енергію, потенціальний запас якої визначається енергією спокою та його кінетичною енергією

E0 = mc² Ek

Розв’язування задач

• 1. З якою швидкістю має рухатися система відліку відносно іншої, щоб довжина метрової лінійки в ній скоротилася на 20см?

 

 

Задача1.

• 2.Елементарна частинка за час свого життя с від народження до розпаду пролітає 500м. У скільки разів її швидкість відрізняється від швидкості світла?

• 3.Електрон набув у прискорювачі швидкості 0,995с. Чому дорівнює його маса?

• 4.На скільки збільшиться маса води, якщо 100кг нагріти на 100° при незмінному об’ємові.

• 1 -0,6с 2-0,99989 3-10m04-0,510 -9

 

 

Дано:

m0 = 100 кг

с=4200Дж/кг

Δt°=100°

C=300000000м/с

Δm=?

. Домашнє завдання.
Конспект.

• № 27.4; 27.7;27.10;27.12

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.