Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Комплексну контрольну роботу № 20Розглянуто

На засіданні кафедри

“Автомобільний транспорт”

 

Протокол № від « » 2012 р.

 

Зав. каф. __________________ В.С. Гірін

 

Схвалено

Методичною радою

Транспортного факультету

Протокол № від « » 2012р.

 

Голова ради ________________ Е.А. Крейсман

 

 

Анотація

Комплексної контрольної роботи

з дисципліни “ Автомобільні двигуни ”

Для бакалаврів спеціальності 6.050502 Автомобілі та автомобільне господарство

 

 

Пакет комплексної контрольної роботи складається з:

а) 30 варіантів контрольної роботи ( по три питання у кожному варіанті) приблизно одного рівня складності, які орієнтовані на комплексну перевірку основних розділів курсу, який викладається згідно робочої програми дисципліни;

б) робочої програми дисципліни “Автомобільні двигуни ”

в) контрольного рішення одного варіанту;

г) критеріїв оцінки виконання комплексної контрольної роботи;

д) рецензії.

Пакет комплексної контрольної роботи зухвалено та затверджено на засіданні кафедри “Автомобільний транспорт” та схвалено методичною радою транспортного факультету.

 

 

Рецензія

Комплексної контрольної роботи

з дисципліни “Автомобільні двигуни”

для бакалаврів спеціальності 6.050502 “Автомобілі та автомобільне господарство”

 

Розроблена контрольна робота відповідає програмним вимогам, охоплює увесь викладений теоретичний матеріал. ККР має 30 індивідуальних варіантів. Запропоновані питання відповідають різному рівню використання програмного матеріалу від мінімального до комплексного інтегрування. Варіанти приблизно рівнозначні по обсягу та складності виконання. В ККР зроблено акцент на професійне спрямування та можливість використання фахових знань.

ККР складені кваліфіковано, на належному науковому рівні, методично грамотно, що дає змогу диференційно оцінити знання студентів. Розроблена ККР бути використана для оцінки рівня готовності студентів та магістрів в спеціальних дисциплінах.

Критерії оцінки достатньо обґрунтовані.

Для покращення завдань слід більше уваги приділити глибині їх фахової спрямованості.

 

(Експерт КНУ) _______________________

 

 

“_____”______________2012р.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З дисципліни “ Автомобільні двигуни”

 

Оцінка результатів роботи виставляється комісією із відповідності з такими критеріями:

 

1. Оцінка “ВІДМІННО” виставляється якщо:

· На всі три теоретичних питання сформульовані глибоко аргументовані і чіткі відповіді;

· Робота оформлена грамотно і акуратно з дотриманням правил написання формул, побудови графіків, згідно з методичними вказівками.

 

2. Оцінка “ДОБРЕ” виставляється , якщо ККР в основному задовольняє вимогам п.1, але є несуттєві неточності в одному з трьох теоретичних питань.

 

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” виставляється, якщо відповіді на всі теоретичні питання посуті правильні, але немає глибокої аргументації і чітких відповідей на два теоретичних питання.

 

4. Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” виставляється, якщо відповіді на два з трьох теоретичних питань неправильні, або зовсім відсутні.

 

 

Еталонне рішення на

Комплексну контрольну роботу № 20

1. Кількість продуктів згорання.

Кількість продуктів згорання залежить від типу ДВЗ. Основним продуктом горіння є окис вуглецю СО, що виникає при повному згоранні надлишкового палива (<1), завдяки нестачі кисню, що до повного окислення палива, його концентрація у вихлопних газах, двигунів з насильним запалюванням може досягати 6% від об’єму, а у дизелях концентрація СО складає 0,2 – 0,3%.

У загальному складі продуктів горіння, що виділяється двигуном 60% це вихлопні гази, 20% картерні, 20% це пари бензину. Крім цього 95% NO, що знаходиться у вихлопних газах перетворюється в NO2 , токсичність якого значно вище ніж у NO.

Кількість продуктів горіння на практиці заміряється за допомогою спеціальних приладів, які називаються газоаналізаторами. Концентрація СО знаходиться у об’ємних відсотках, яка як правило не перевищує 2%. Концентрація CH і NOх знаходиться у 10000долях.

У вихлопних газах дизельних ДВЗ також знаходиться сажа з якої обсорбовується бензоперен. Кількість сажи заміряють двома засобами:

Димоміром у %; сажеміром у г/м3 .

 

2. Різноманітність і раціональність типів КШМ, що застосовуються у ДВЗ.

Тронковий тип КШМ представляє собою стандартний тип КШМ у сучасному ДВЗ. КШМ тронкового типу бувають аксіальні і дезаксіальні. Аксіальний тип КШМ – це такий тип КШМ де вісь циліндра співпадає з віссю кривошипа. Дезаксіальний тип КШМ – де вісь циліндра не співпадає з віссю кривошипа стосовно вісі поршневого пальця на величину дезаксажу, яка складає 0,01 – 0,03мм.

Такі конструктивні особливості сучасних ДВЗ виключають можливість запуску двигуна у протилежну сторону при ранньому запалюванні, але збільшують можливість підвищення появи овальності у гільзах циліндрах ДВЗ у процесі його роботи.

Крейцкопфний КШМ представляє собою додаткову вставку між шатуном і поршнем, що називається крейцкопфа, яка застосовується на дизельних ДВЗ великої потужності, для зменшення частоти обертання колінчастого валу і підвищення крутного моменту. Це як правило стаціонарні дизельні двигуни теплових станцій. Також крейцкопфа у місті кріплення до поршня має кілька додаткових пластин, завдяки яким можна змінювати хід поршня, а звідси і тиск у камері згорання й таким чином маніпулювати паливом яке на даний час є (дизельне паливо, мастило, або мазут).

Крим вище перекислених типів КШМ також є КШМ з причіпним шатуном, або з звездоподібним розташуванням шатунів у авіаційних поршневих ДВЗ.

3. Надати характеристику двигуну ВКАС SEMT – PILSTIC8 PA4 - VH

 

Двигун ВКАС SEMT – PILSTIC8 PA4 – VHпредставляє собою чотирьохтактних V – подібний восьми циліндровий дизельний двигун потужністю 800 кВТ, який застосовується на великовантажних кар’єрних автосамоскидах (ВКАС) БелАЗ-7549 вантажопідйомністю 75 т. Блок – картер з несучими силовими шпильками частково зварений з листового чавуну. Має «мокри» гільзи, виготовлені з хромомолібденової сталі. Головки циліндрів чавунні зі вставками направляючих клапанів. Кожна головка окрема на кожний циліндр, має чотири клапанів: два впускних і два випускних.

Система змащення – комбінована з «сухим картером». Перед запуском ДВЗ з початку треба закачати мастильним насосом мастило у картер ДВЗ, а потім запускати двигун. Система охолодження двоконтурна з двома термостатами, що відкриваються при температурі 960 С. Поршень типу «Гесельман» з центровим визискувачем. Камера згорання знаходиться у поршні. Поршень виготовлений з чавуну з трьома компресійними і двома маслоз’ємними кільцями. Одноступенева система наддуву з проміжним охолоджувачем. ПНВТ плунжерного типу розташован у розвалі циліндрів ДВЗ, який має відцентрову муфту попередження впорску.

Колінчастий вал виготовлений з ковкого чавуну, повно опорний і має спарені шатуни. Кількість кориних шийок – 4+1, шатуних – 4. На носку колінчастого валу закріплюється вентилятор обдуву, а на хвостовику – муфта, що з’єднується з генератором, так як конструкція трансмісії автосамоскиду БелАЗ 7549 – дизель-електрична. Двигун частково зрівноважений за допомогою кріплених до колінчастого валу противаг.

Порядок роботи циліндрів: 8-4-3-6-2-7-5-1.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Автомобільний транспорт»

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.