Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

України з'їздом суддів УкраїниЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Конституційний Суд України

 

(Відомості Верховної Ради України, 1996, № 49, ст.272)

 

(Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп)

 

(Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000)

 

(Щодо визнання неконституційними окремих положень див. рішення

Конституційного Суду України від 26 червня 2008 року N 13-рп/2008, від 7 липня 2009 року № 17-рп/2009)

 

(Зі змінами, внесеними згідно із законами України від 3 серпня 2006 року № 73-V, від 4 серпня 2006 року № 79-V, від 19 березня 2009 року

№ 1168-VI, від 7 липня 2010 року № 2453–VI,від 7 жовтня 2010 року

№ 2592-VІ, від 17 травня 2012 року № 4711-VI)

 

 

Р о з д і л I

Основи конституційного судоустрою

Г Л А В А 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Статус Конституційного Суду України

 

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної

юрисдикції в Україні.

 

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Стаття 2. Завдання Конституційного Суду України

 

Завданням Конституційного Суду України є гарантування

Верховенства Конституції України як Основного Закону держави

на всій території України.

 

Стаття 3. Нормативне регулювання діяльності Конституційного

Суду України

 

Організація, повноваження та порядок діяльності

Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та

цим Законом.

 

Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують

організацію його внутрішньої роботи у відповідності з цим Законом.

 

Стаття 4. Основні принципи діяльності Конституційного Суду

України

 

Діяльність Конституційного Суду України грунтується на

принципах верховенства права, незалежності, колегіальності,

рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду

справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

 

Стаття 5. Склад Конституційного Суду України

 

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів

Конституційного Суду України.

 

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів

України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

 

(Статтю 6 виключено на підставі Закону України від 7 жовтня

2010 року № 2592-VI)

 

Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду

України Верховною Радою України

 

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду

України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

 

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного

Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може

вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від

конституційного складу Верховної Ради України; при цьому депутат

має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише

однієї кандидатури і ці підписи депутатів не відкликаються.

Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді

свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді

Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

 

Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України

вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів

депутатів, але більше половини голосів депутатів від

конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька

кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх

призначення було б перевищено необхідне для призначення число

суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

 

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду

України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада

України призначає іншу особу на цю посаду ( частина четверта

статті 7 зі змінами, внесеними згідно з Законом України від

7 жовтня 2010 року № 2592-VI).

 

За результатами голосування Головою Верховної Ради України

підписуються постанови Верховної Ради України про призначення

суддів Конституційного Суду України.

 

Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду

України з'їздом суддів України

 

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду

відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів

з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду

України для включення в бюлетені для таємного голосування.

 

Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України

вважається кандидат, який у результаті таємного голосування

одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду

суддів України.

 

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких

перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного

Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов,

визначених у частині другій цієї статті, набрали більше голосів,

ніж інші кандидати на ці посади.

 

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду

України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів

України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

 

За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду

підписуються рішення з'їзду суддів України про призначення суддів

Конституційного Суду України.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.