Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Пригнічують синтез протромбіну в печінці

Строфантину

Для хінидину не характерна:позитивна інотропна дія

Призначення АТФ обгрунтоване тільки при:пароксизмі реципрокної ортодромної тахікардії

До фармакодинамічних властивостей серцевих глікозидів не відноситься:Негативна інотропна дія

Назвіть препарат, що не застосовується при передозуванні серцевих глікозидів:глюконат кальцію

Антиангінальний ефект антагоністів кальцію зумовлений:всі відповіді вірні

 

Виберіть антагоніст кальцію, якому притаманна негативна інотропна дія:верапаміл

 

Небажаними ефектами, що можуть виникнути при застосуванні верапамілу є всі, крім:бронхоспазм

 

Показання до застосування антагоністів кальцію є всі, крім:клінічно значущий стеноз аорти

 

До побічних дій притаманних β-блокаторам належать всі перераховані, крім:ниркова недостатність

 

При застосуванні якого з β-адреноблокаторів може спостерігатися депресія, нічні жахи, погіршення пам̓яті, депресіяпропранолол

 

Який механізм впливу β-адреноблокаторів на ліпідний обмін:всі відповіді вірні

 

Вкажіть механізм дії івабрадину:вибіркове гальмування F-каналів синусового вузла

 

Івабрадин буде неефективним, якщо у хворого спостерігається:відсутній синусовий ритм

 

Оберіть оптимальну комбінацію груп антиангінальних препаратів у хворих на ІХС і обітеруючий атеросклероз нижніх кінцівокнітрати + антагоністи кальцію

 

Протипоказами для застосування клонідину (клофеліну) є все, крім:гіпертензивний криз

 

Клонідину (клофеліну) характерні наступні ефекти, крім:підвищення діурезу

 

Оберіть антигіпертензивний препарат, який має наступні ефекти: гіпотензивна дія, зменшення маси гіпертрофованого міокарда, м̓який натрійуретичний ефект, стимуляція ліполізу, підвищенням чутливості тканин до інсуліну і зниження апетитумоксонідин

 

Протипоказами до призначення моксонідину є все, крім:цукровий діабету

 

Назвіть побічні дії характерні для ІАПФ:викликає сухий кашель

 

Який з перелічених препаратів не впливає на ренін-ангіотензи-нальдостеронову систему:амлодипін

 

Хворому з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом в комплексному лікуванні необхідно призначити сечогінний препарат. Якому з перерахованих діуретиків ви віддасте перевагу?індапамід

 

Виберіть антигіпертензивний препарат, який є небажаний для лікування артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом:пропранолол

 

До діуретиків групи антагоністів альдостерону належить:Спіронолактон

 

Виберіть серцевий глікозид неполярний згідно фармакокінетики:дігітоксин

 

Виберіть СГ, що застосовують як для парентерального так і для ентерального введеннядігоксин

Назвіть електрокардіографічну ознаку не характерну для інтоксикації серцевими глыкозидами:глибокий зубець Q в основних відведеннях

 

Виберіть гібридний блокатор β-адренергічних рецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності:карведілол

 

Вкажіть механізм гіпотензивного ефекту β-адреноблокаторів:всі відповіді вірні

 

Вкажіть якому з β-адреноблокаторів притаманна антиоксидантна дія:карведілол

 

Протипоказаннями до призначення β-блокаторів є всі, крімфібриляція передсердь

 

До побічних дій β-адреноблокаторів належать всі, крімсинусова тахікардія

 

Вкажіть препарат для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності:мелилдофа

 

Абсолютними протипоказами до призначення інгібіторів АПФ є всі, крім:депресія

 

Оберіть оптимальний препарат для хворого з артеріальною гіпертензією та доброякісною гіперплазією передміхурової залози:доксазозин

 

Вкажіть метаболічно нейтральний антигіпертензивний препарат для пацієнта, який хворіє на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет 2 типу, ожиріння:амлодипін

 

Оберіть препарат, який можна використати при виникненні сухого кашлю через тривалий прийом еналаприлу:лозартан

 

До побічних дій аміодарону не відноситься:тібіальні набряки

 

Для лікування брадиаритмій можна використати всі перелічені препарати за виключенням:карведілолу

 

Через який час після призначення спіронолактону можна очікувати діуретичний ефект?48 годин

 

Який з перелічених фармакодинамічних ефектів нехарактерний для β-адреноблокаторів?збільшення сили серцевого викиду

 

Який із засобів, що впливає на мозковий кровоплин є напівсинтетичним алкалоїдом барвінка?вінпоцетин (кавінтон)

 

Фармакодинамічні ефекти неодикумарина реалізуються через:синтез протромбіна

 

Виберіть препарат, прямий інгібітор ренінуеналкірен

 

Оберіть препарат, який найкраще використовувати при ізольованій систолічній гіпертензії:амлодипін

 

Оберіть оптимальний час вживання амлодипіну згідно законів хронофармакології17:00

 

Визначте препарат, що відноситься до групи антикоагулянтів непрямої дії:фенілін

Зазначте механізм дії кислоти амінокапронової:є інгібітором протеолітичних ферментів крові

Який препарат зменшує агрегацію тромбоцитівклопідогрель

До низькомолекулярних гепаринів відноситьсяеноксипарин

У комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця чоловіку призначили кислоту ацетилсаліцилову.Вкажіть дозу в якій призначається аспірин:100 мг

 

 

Який механізм дії клопідогрелю?зменшення АДФ-залежної агрегації тромбоцитів

Терапевтичні межі для перорального застосування варфарину визначають за допомогоювизначення міжнародного нормалізаційного відношення (МНВ, МНІ)

 

Контроль за гіпокоагуляцією при використанні гепарину проводять за допомогою визначення:АЧТЧ

Виберіть специфічний антагоніст гепаринупротаміну сульфат

Яка небажана дія не притаманна гепаринуототоксичність

До низькомолекулярних гепаринів не відноситьсягепарин

Інгібує АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів:тиклопідин

Який з препаратів знижує антикоагулянтну дію варфаринуфенобарбітал

Доза ацетилсаліцилової килоти в перші 3 доби коронарного синдрому складає:325 мг/добу

Ускладненнями нефракціонованого гепарину у хворих на гострі коронарні синдроми є наступні за винятком:тромбоемболія

Поряд з антитромботичними засобами, β-адреноблокаторами, нітратами, кардіоміоцитопротекторами хворим на гострі коронарні синдроми доцільно призначати:статини

Виберіть препарат для зменшення серцебиття хворому з діагнозом “ІХС: Стенокардія напруги ІІІ ФК. Кардіосклероз постінфарктний СНІФКІІ. (ЧСС 110 уд./хв., АТ 90/50 мм.рт.ст.):івабрадин

Хворому Д., 52 років з діагнозом прогресуючої стенокардії рекомендовані засоби метаболічної терапії. Виберіть найбільш оптимальний засіб.триметазидин

Який з наведених нижче лікарських засобів слід застосувати при ІМ, ускладненому кардіогенним шоком?допамін

Який з перелічених дезагрегантів викликає синдром „обкрадання”?дипиридамол

Механізм дії ацетилсаліцилової кислоти:всі відповіді правильні

Який з перелічених фібринолітиків активується тільки при взаємодії з фібрином:альтеплаза

Механізм дії гепарину:активує антитромбін ІІІ

Гепарин показаний в усіх випадках, крім одного:злоякісна гіпертензія

ЕКГ критерії проведення тромболізу:елевація ST

Механізм дії нітратів:всі відповіді правильні

Фармакодинамічні ефекти нітратів реалізуються черезNО групу

Нітрати протипоказані у всіх випадках крім одного:1) глаукома;2) гіпотензія;3) підвищення внутрішньочерепного тиску;4) гостра серцева недостатність;5) крововилив в мозок.гостра серцева недостатність

Попередити розвиток толерантності до нітратів можна, призначивши:каптоприл

Ефективність β-адреноблокаторів при ІХС визначається:частоти і сили серцевих скорочень

Добова потреба динітратів при ІХС може становити:60 – 80 мг

Протипоказами до застосування нітрогліцерину є всі, крімхронічне легеневе серце

Виберіть препарат ізосорбіду мононітратуефокс лонг

Небажаними ефектами від застосування нітратів є всі, крім:тібіальні набряки

Який з препаратів нітратів не викликає феномену рикошету:ізосорбіду мононітрат

Що не сприятиме зменшенню толерантності до нітратів:заміна одного препарату з групи нітратів на інший

Вкажіть препарат вибору для лікування вазоспастичної стенокардії:

Амлодипін

Оберіть препарат, який інгібує ГМГ-КоА-редуктазу:-АТОРВАСТАТИН

В який час доби, згідно законів хронофармакології, найбільш доцільно призначати статини:-НА НІЧ

Всі чинники підвищують чутливість до серцевих глікозидів, за вийнятком:-АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

Як антиаритмічні препарати серцеві глікозиди використовуються у всіх випадках, крім:-ЧАСТІЙ ШЛУНОЧКОВІЙ ЕКСТРАСИСТОЛІЯ

До абсолютних протипоказів до призначення серцевих глікозидів відносяться всі, крім-ПОСТІЙНА ФОРМА ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

Виберіть препарат, неглікозидний кардіотонік:-ДОБУТАМІН

Показанням до застосування добутаміну є все, крім:-КОЛАПС

Протипоказами до застосування неглікозидних кардіотоніків є все, крім:-БРОНХІАЛЬНА АСТМА

Назвіть побічну дію, характерну тільки для антагоністів кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду:-ТІБІАЛЬНІ НАБРЯКИ

Механізм дії кромоліну-натрію полягає в:-ГАЛЬМУВАННІ ДЕГРАНУЛЯЦІЇ ТУЧНИХ КЛІТИН

Виберіть оптимальний препарат з групи стероїдних гормонів для лікування бронхіальної астми:-БЕКЛОМЕТАЗОНА ДИПРПІОНАТ

Назвіть препарат, що бере участь у синтезі сурфактанту:-БРОМГЕКСИН

Який з перелічених препаратів не використовують для зняття приступу бронхіальної астми?-КЕТОТІФЕН

До протикашлевих засобів периферичної дії відноситься:-ЛІБЕКСИН

Інгаляції сальбутамолом проводять не частіше як:-4 РАЗИ НА ДОБУ

Побічна дія, що найчастіше спостерігається при використанні аерозолей глюкокортикоїдів це:-КАНДИДОМІКОЗ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Оберіть шлях введення кромоліну-натрію-ІНГАЛЯЦІЙНИЙ

Середня терапевтична доза кодеїну:-0.01

Оберіть препарат, механізм дії якого полягає в інгібуванні протонної помпи:-ОМЕПРАЗОЛ

Оберіть препарат, який найкраще призначати при НПЗП-асоційованих виразках:-МІЗОПРОСТОЛ

Оптимальна тактика попередження пошкоджуючого впливу НПЗС

на слизову ШКТ при тривалому застосуванні полягає в:-КОМБІНАЦІЯ З АНТИСЕКРЕТОРНИМ ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ

Який з перелічених препаратів не входить в стандартну схему лікування виразкової хвороби?-ФАМОТИДИН

При лікуванні виразкової хвороби препарати, що знижують

кислотність шлункового соку, доцільно призначати:-ЗА 30 ХВ ДО ЇДИ

Яка найбільш раціональна схема застосування альмагелю при загостренні виразкової хвороби 12-палої кишки?-ЧЕРЕЗ 1 -3 ГОДИНИ ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ І ПЕРЕД СНОМ

З метою лікування загострення виразкової хвороби шлунку є необхідність до складу основної формакотерапії додати преперат з гастроцитопротекторними та антигелікобактрними властивостями. Який з нижченаведених ЛЗ не належить до цього переліку?-ПІРЕНЗЕПІН

Квадротерапія виразкової хвороби включає ЛП, за винятком:-РАНІТИДИН

Який з перелічених нейролептиків використовуєть в складі

комплексної терапії виразкової хвороби?-СУЛЬ ПІРИД

Найбільш оптимальний час прийому маалоксу–В ПЕРІОД МІЖ ПРИЙОМАМИ ЇЖІ

При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній

Спостерігається-УРАЖЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Під час комплексної фармакотерапії виразкової хвороби 12-палої кишки з супутнім антральним гастритом хворий поскаржився на появу калу чорного кольору. Який з призначених ЛП змінив колір калових мас?-ДЕ-НОЛ

У хворого на виразкову хворобу 12-палої кишки розвинувся

нервозо-депресивний синдром. Який ЛП доцільно використати?-СУЛЬПІРИД(ЕГЛОНІЛ)

Порекомендуйте стандартний варіант антихелікобактерної терапії першої категорії хворому, який хворіє на хронічний гастрит типу В.-ОМЕПРАЗОЛ+АМОКСИЦИКЛІН+КЛАРИТРОМІЦИН

При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній спостерігається-ГІПОКАЛЬЦІЄМІЯ

Який ЛП підвищує вміст макроергічних сполук, попереджує зниження рівня цАМФ, креатинфосфату в паріатальних клітинах шлункових залоз, має протизапальну і антиалергічну активність?-ЕТИМІЗОЛ

Ефективність якого протимікробного засобу знижується

при поєднанні з фолієвою кислотою?-БІСЕПТОЛУ

Яка група антибактеріальних засобів може складати загрозу артропатії внаслідок утворення ерозій хрящової поверхні суглобів і не призначається дітям до 18 років?-ФТОРХІНОЛОНИ

Виберіть антибіотик, що не відноситься до групи резерву:-ЦЕФАЗОЛІН

Хворому на хронічний гепатит, що проявляється жовтяницею і свербежем доцільно призначити в комплексному лікування:-ФЕНОБАРБІТАЛ

 

Фармакодинамічні ефекти неодикумарина реалізуються через:- синтез протромбіна

Виберіть препарат, прямий інгібітор реніну-еналкірен

Оберіть препарат, який найкраще використовувати при ізольованій систолічній гіпертензії-амлодипін

Оберіть оптимальний час вживання амлодипіну згідно законів хронофармакології-17:00

Оберіть характерний небажаний ефект для амлодипіну-тібіальні набряки

Яка група препаратів не належить до препаратів І лінії лікування артеріальної гіпертензії- альфа-адреноблокатори

Вкажіть дози гіпотіазиду, які використовуються для лікування артеріальної гіпертензії:- 12,5-25 мг

Виберіть препарат, який не буде ефективний при лікуванні гіпертензивного кризу- амлодипін

Оберіть оптимальний препарат для лікування гіпертензивного кризу, який супроводжується тахікардією-пропранолол

Оберіть оптимальний препарат для лікування гіпертензивного кризу, що супроводжується брадикардією- ніфедипін

Яку групу препаратів використовують для лікування феохромоцитомного кризу:-

Альфа-адреноблокатори

Які діуретики можна використовувати при нирковій недостатності- петлеві діуретики

Який з діуретиків протипоказаний при гіперкаліємії:- спіронолактон

Який з діуретиків має найменший урикозуричний ефект- індапамід

Вкажіть небажаний ефект, який не притаманний тіазидним діуретикам- ототоксична дія

Який з β-адреноблокаторів не викликає еректильної дисфункції:- невіболол

Протипоказами до застосування тіазидних діуретиків є все, крім- бронхіальна астма

До побічних дій фуросеміду не відноситься- гіперглікемія

Механізм дії петлевих діуретиків:- інгібують транспорт Na+/ K+/2Cl_ у висхідному товстому відділі петлі Генле

Механізм дії тіазидних діуретиків- блокування Na+/Cl_ транспорту в епітеліальних клітинах канальців

Вкажіть механізм дії калійзберігаючих діуретиків:- зменшують абсорбцію натрію в збиральних трубках дистальних канальців, блокують ефекти альдостарону

До інгібіторів карбоангідрази відноситься- ацетазоламід (діакарб)

Який з діуретиків не відноситься до калійзбурігаючих- ацетазоламід (діакарб)

Виберіть діуретик - інгібітор карбоангідрази- ацетазоламід (діакарб)

Назвіть побічну дію, характерну тільки для антагоністів кальцієвих каналів:- тібіальні набряки

При непереносимості нітратів пацієнтом з інфарктом міокарда їх можна замінити:-

Молсідоміном

Який антиагрегант не показаний хворому з гострим інфарктом міокарда- дипіридамол

Тривале вживання дигоксину супроводжується розвитком-кумуляції

Який з перелічених препаратів не призначають при тиреотоксикозі- трийодтироніну гідрохлорид

Який з перелічених β-адреноблокаторів володіє антиоксидантною дією та є метаболічно неактивним- карведілол

Який з β-адреноблокаторів небажано використовувати при хронічній серцевій недостатності-метопрололу тартрат

Призначення еналаприлу не супроводжується-блокадою рецепторів до ангіотензину ІІ

Для якого з перелічених антиаритмічних засобів характерна позитивна інотропна дія?-

Аміодарону

В якого із перелічених серцевих глікозидів найвища біодоступність?- строфантину

Який з перелічених діуретиків доцільно призначити для лікування хворого на гіпертонічну хворобу з супутнім цукровим діабетом та подагричним артритом?-

Індапамід

На фоні прийому алкоголю у хворого, який отримує аміназин для лікування маніакально-депресивного психозу, з‘явилися явища різкого пригінчення ЦНС. З чим це може бути пов’язане?- потенціювання ефекту

Яка з вказаних властивостей лікарської речовини є обов’язковою умовою проникнення її через гемотоенцефалічний бар’єр?- розчинність у ліпідах

 

149 З яких доз призначають еналаприл пацієнтам з хронічною серцевою недостатністю :

Мг на добу

150 Які препарати з групи бетаблокаторів не показані для лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю:

Бетаксолол (локрен)

151 Визначте препарат, що сприяє згортанню крові:

Кальцію хлорид

152 Вкажіть механізм дії непрямих антикоагулянтів:

пригнічують синтез протромбіну в печінці

153 Виберіть препарат з групи антиагрегантів для пацієнта з супутнім гастродуоденітом:

Клопідогрель

154 Визначте препарат, що призначають протягом тривалого періоду для запобігання утворенню тромбів після протезування клапанів, ангіопластики, фібриляції передсердь, ПТФС.

Варфарин

155 Гемостатична губка використовується у випадку:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.