Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення темиВимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення теми.

Студенти повинні вміти:

- вирішувати задачі встановлення формул органічних сполук.

Форми контролю:

- перевірка конспекту.

 


Самостійна робота № 2

РОЗДІЛ ІІ. Вуглеводні

Тема 2.1 Алкани

Питання, винесені на самостійне вивчення.

1 Природні джерела алканів. Метан. Природні та попутні нафтові гази. Застосування алканів.

1 Складання структурних формул та рівнянь реакцій алканів.

Завдання: Прочитати матеріал підручника[Л-1. с. 39-49]. Вміти відповідати на питання для самоконтролю та виконати завдання за варіантами.

Питання для самоконтролю:

1. Назвати сировинні джерела алканів.

2. Які процеси використовують для одержання алканів з нафти?

3. Як змінюється температура плавлення та кипіння, густина алканів з ростом молярної маси алканів?

4. Який агрегатний стан перелічених алканів: метан? пентан? октан? декан?

5. Написати рівняння реакцій одержання метану з вуглецю, ацетилену, синильної кислоти.

Завдання за варіантами.

В Завдання В Завдання В Завдання В Завдання
1,15,29,68 10,21,36,61 3,20,36,54 12,26,31,47
4,18,30,67 12,08,37,60 6,17,37,53 1,18,32,46
7,12,31,65 2,16,38,59 11,22,38,52 2,19,33,45
10,24,32,65 5,19,39,58 1,26,39,51 7,24,34,44
13,27,33,64 8,22,40,57 3,17,40,50 8,25,35,43
4,15,34,63 11,25,41,56 6,20,29,49 4,16,36,42
5,16,35,62 14,28,35,55 9,23,30,48    

 

Завдання 1 Скласти структурні формули алканів та надати їм назву з протилежної номенклатури

З Назва сполуки З Назва сполуки
2,3,4-триметилпентан 2,3,4,-триметил-3-етилпентан
триметилізопропілметан диметилізопропілвторбутилметан
2,3-диметилгексан 2,5,6-триметилоктан
диметилдивторбутилметан метилізопропілізоамілметан
2,2,4,4,5-пентаметилгексан 2,4,6-триметилгептан
диметилдитретбутилметан метилвторбутилтретбутилметан
2,2,4,5-тетраметилгексан 2,2,3,3,4,4-гексаметилгексан
метилізопропілтретбутилметан метилізопропілнеоамілметан
2,2,3,4-тетраметилгексан 2,2,3,4,4-пентаметилпентан
Метилдіізобутилметан ииметилізопропілнеоамілметан

 

З Назва сполуки З Назва сполуки
2,3,6-триметилгептан 3,4,4,5-тетраметилпентан
метилвторбутилізоамілметан триметилізопропілметан
2,3,3,4-тетраметилгексан 2,2,3-триметилбутан
метилетилдіізобутилметан метилдіізопропілметан

Завдання 2Написати рівняння реакції Вюрца для суміші галогенопохідних. Надати назву одержаних продуктів

З Назва галогенопохідних З Назва галогенопохідних
метилхлорид та 2-хлорпропан пропілхлорид та третбутилхлорид
етилхлорид та ізопропілхлорид бромметан та ізопропілбромід
хлорметан та 2-хлорбутан етилбромід та 2-бромбутан
пропілхлорид та вторбутилхлорид метилбромід та 2-бромпропан
1-хлорпропан та третбутилхлорид 2-бромпропан та етилбромід
метилхлорид та 2-хлор-2метилпропан бромметан та ізобутилбромід
ізопропілхлорид та пропілхлорид    

 

Завдання 3Написати рівняння реакцій взаємодії вказаної сполуки з хлором, азотною кислотою, сумішшю діоксиду сірки з хлором, горіння (вказати назву продуктів та умови проходження реакції)

З Назва сполуки З Назва сполуки З Назва сполуки
2,3-диметилбутан діізопропілметан 3-метилгексан
метилдиетилметан 2-метилпропан метилметан
2,4-диметилпентан метилетилпропілметан 2,3-диметилметан
диметилпропілметан пропан диметилметан
2-метилбутан метилпропілізопропілметан 2,3-диметилгексан
ізопропілметан етан диметилетилметан
2-метилпентан ізопропілізобутилметан 2,4-диметилгексан
диметилбутилметан метилізопропілметан 2-метилгексан
3-метилпентан триметилметан 2,5-диметилгексан

Вимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення теми.

Студенти повинні знати:

- номенклатуру, способи одержання та хімічні властивості алканів;

- застосування окремих представників алканів.

Студенти повинні вміти:

- складати формули алканів;

- складати рівняння реакцій алканів.

Форми контролю:

- перевірка конспекту, опитування.

 


 

Самостійна робота № 3

Тема 2.2 Циклоалкани

Питання, винесені на самостійне вивчення.

1 Складання структурних формул та рівнянь реакцій циклоалканів

Завдання: Скласти рівняння реакцій взаємодії між речовинами:

а) циклобутан і хлороводень;

б) циклопентан і бром;

в) циклогексан і водень.

Вимоги до знань та вмінь після самостійного вивчення теми.

Студенти повинні знати:

- особливості хімічних властивостей циклоалканів в залежності від будови молекул;

Студенти повинні вміти:

- складати формули циклоалканів та надавати ім назву;

- складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості циклоалканів.

Форми контролю:

- перевірка конспекту.

 

 


Самостійна робота № 4

Тема 2.3 Алкени

Питання, винесені на самостійне вивчення

1. Окремі представники: етилен, пропілен, ізобутилен. Одержання та застосування

2. Складання структурних формул та рівнянь реакцій алкенів

Завдання: Прочитати матеріал підручника[Л-1. с. 64-80]. Вміти відповідати на питання для самоконтролю та виконати завдання за варіантами.

Питання для самоконтролю:

1. Який агрегатний стан перелічених алкенів: етелен? пропілен? пентадекен? декен?

2. Для транс- чи цис-ізомерів характерні вищі температури кипіння?

3. Написати рівняння реакцій застосування етилену, пропілену, ізобутилену.

4. Які вироби можливо одержати з етилену, пропілену?

Завдання за варіантами.

В Завдання В Завдання В Завдання В Завдання
12,28,60 19,35,67 26,42,74 6,49,81
13,29,61 20,36,68 27,43,75 7,50,82
14,30,62 21,37,69 1,44,76 8,51,55
15,31,63 22,38,70 2,45,77 9,52,56
16,32,64 23,69,71 3,46,78 10,53,57
17,33,65 24,40,72 4,47,79 11,54,58
18,34,66 25,41,73 5,48,80 12,33,59

Завдання 1 Скласти структурні формули алкенів та надати їм назву з протилежної номенклатури

З Назва сполуки З Назва сполуки
2-метилбутен-1, α,α,β-триметил-β-пропілетилен 2,5-диметилгексен-2, α,β-диметил- α,β-диетилетилен
2,3-диметилбутен-2,пропілетилен 2,4-диметилгексен-2, α,β-дитметилетилен
2-метилбутен-2, ізобутилетилен Пентан-1, α-метил-α-етил-β-ізопропілетилен
2-метилгексен-3, бутил етилен 2-метилгептен-2, α,α-диметил-β-пропілетилен
α-метил-α-бутилетилен,3-метилгексен-3 3-метилпентен-1, α,β-диметил- β-пропілетилен
2,5-диметилгексен-3, α-неоамілетилен 2,3-диметилпентен-1, третбутилетилен
3-метилгептен-3, α-ізоамілетилен Гексен-1, вторбутилетилен
3,4-диметилгептен-3, α-метил-α-вторбутилетилен 2-метилгексен-2, α-метил-α-пропіллетилен
2,4-диметилгексен-2, α-метил-α-ізобутилетилен 4-метилгексен-1, α,α-диметил-β-вторбутилетилен
2-метилгексен-3, α-ізопропілетилен 3-метилгексен-1, ізопропілетилен
3-метилгексен-2, тетраметилетилен 5-метилгексен-1, α-метил-β-ізобутилетилен
4-метилгептен-2, α-метил-α-ізопропіллетилен 2,3-диметилпентен-1, α-метил-β-вторбутилетилен
2,3-диметилгептен-2, триметилетилен 2,4-диметилпентен-2, α-метил-α-етилетилен
2,3-диметилгексен-2, α-метил-α,β-диетилетилен    

 

 

Завдання 2Одержати вказану органічну сполуку з наступних речовин.

 

З Продукт реакції Вихідні речовини З Продукт реакції Вихідні речовини
α,β-диметилетилен алкан, галогенопохідна пентен-2 алкін, дигалогенопохідна
Пентан-1 дигалогенопохідна, спирт бутен-2 спирт, алкан
Бутен-1 парафін, дигалогенопохідна 2-метилпропен парафін, дигалогенопохідна
Пропілен спирт, алкан етилен спирт, алкан
Ізобутилен алкан, галогенопохідна пропен алкін, дигалогенопохідна
α,β-диетилетилен алкін, дигалогенопохідна метилетилен парафін, дигалогенопохідна
етилетилен спирт, алкан α,β-дипропілетилен спирт, алкан
α-метил-β-пропілетилен парафін, дигалогенопохідна α-метил-β-етилетилен алкан, галогенопохідна
α,β-диметилетилен алкін, дигалогенопохідна метилетилен алкін, дигалогенопохідна
α-метил-α-етилетилен алкін, дигалогенопохідна α-метил-β-бутилетилен спирт, алкан
α,α-диметилетилен дигалогенопохідна, спирт α-етил-β-пропілетилен парафін, дигалогенопохідна
α,β-діізопропілетилен парафін, дигалогенопохідна α-етил-β-ізопропілетилен алкін, дигалогенопохідна
α-метил-β-ізопропілетилен алкан, галогенопохідна 2-метилпентен-1 дигалогенопохідна, спирт
триметилетилен спирт, алкан      

Завдання 3Написати рівняння реакцій взаємодії вказаної сполуки з бромом, воднем, хлороводнем, горіння, окислення в кислому та лужному середовищі міцним окисником, з хлором при 500оС (вказати назву продуктів та умови проходження реакції)

З Назва сполуки З Назва сполуки З Назва сполуки
метилетилен гексен-3 пентен-2
α,β-диетилетилен пентан-1 бутен-1
α-метил-β-етилетилен етилетилен пропен
α-етил-β-ізопропілетилен 2-метилбутен-1 етилен
α,β-диетилетилен гексен-2 α-метил-β-ізопропілетилен
α-етил-β-ізопропілетилен бутен-2 α-метил-β-пропілетилен
2-метилпентен-2 пропілен 2-метилгексен-1
2-метилпентен-1 ізобутилен 2-метилгексен-2
гексен-1 α,α-диметилетилен    
α,β-диметилетилен ізопропілетилен    ©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.