Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Такі солі в розчині не існують, тільки в сухому вигляді

Гідроліз солей

 

Гідроліз –це реакція обміну між речовиною і водою, в результаті якої

утворюється слабкий електроліт.

Гідролізу піддаються солі, які утворені:

· слабкою основою та сильною кислотою;

· сильною основою та слабкою кислотою;

· слабкою основою та слабкою кислотою.

Будь–яку сіль можна розглядати як продукт взаємодії основи та кислоти:

Fe(OH)3 NaOH

FeCl3 Na2SO4

HCl H2SO4

 

Слабкі основи: –всі нерозчинні Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Cr(OH)3 , Al(OH)3 ,

Pb(OH)2 , Zn(OH)2 ,Cu(OH)2 , Ni(OH)2 ,

Co(OH)2 , Mg(OH)2 ;

– розчинна NH4OH

Слабкі кислоти:H2CO3 , H2SO3 , H2SiO3 , H3PO4 , HNO2 , H2S , HF ,

CH3COOH

 

 

· Гідроліз за катіономце гідроліз солі, утвореної слабкою основою та

сильною кислотою.

Fe(OH)2 – слабка основа

FeCl2 Сіль гідролізується за катіоном Fe2+.

HCl – сильна кислотаЧисло ступенів гідролізу – 2.

 

 
 
Fe 2+


Механізм:FeCl2 ↔ + 2Cl

FeOH+

Fe2+ + HOH ↔ + H+

 
 
FeOHCl


FeCl2 + HOH ↔ + HCl

 

І ступінь:

FeCl2 + HOH ↔ FeOHCl + HCl повне молекулярне рівняння

Fe2+ + 2Cl + HOH ↔ FeOH+ + Cl + H+ + Cl повне іонне рівняння

Fe2+ +HOH ↔ FeOH+ + скорочене іонне рівняння

рН < 7 (кисле середовище)

 

 

ІІ ступінь:

FeOHCl+ НОН ↔ Fe(OH)2 + HCl

FeOH+ + Cl + НОН ↔ Fe(OH)2 + H+ + Cl

 
 


FeOH+ + НОН ↔ Fe(OH)2 +

 

Гідроліз за ІІ ступенем майже не протікає, тому в більшій кількості утворюється основна сіль FeOHCl .

 

 

· Гідроліз за аніономце гідроліз солі, утвореної слабкою основою та

сильною кислотою.

 
 


KOH – сильна основа Сіль гідролізується за аніоном S 2–.

K2S Число ступенів гідролізу – 2.

H2S – слабка кислота

 

 
 
S2-


Механізм:K2S ↔ 2K+ +

           
 
   
     
HS
 
 


S2– + HOH ↔ + OH

 
 
KHS


K2S + HOH ↔ + KOH

 

І ступінь:

K2S + HOH ↔ KHS + KOH

2K+ + S2– + HOH ↔ K+ + HS+ K+ + OH

 
 


S2– + HOH ↔ HS+

рН › 7 (лужне середовище)

 

ІІ ступінь:

KНS + HOH ↔ H2S + KOH

K+ + НS + HOH ↔ H2S↑ + K+ + OH

 
 


НS + HOH ↔ H2S↑ +

 

Гідроліз за ІІ ступенем майже не відбувається, тому утворюється кисла сіль KHS

 

 

· Гідроліз за катіоном та аніономце гідроліз солі, утвореної слабкою

основою та слабкою кислотою.

NH4OH – слабка основа

CH3COONH4

CH3COOH – слабка кислота

       
   


Сіль гідролізується за катіоном NH4+ та за аніоном CH3COO одночасно. Число ступенів гідролізу – 1.


NH4+
СН3СОО
Механізм:

CH3COONH4 ↔ +

       
   


CH3COO + NH4+ + НОН ↔ CH3COOH + NH4OH

CH3COONH4 + НОН ↔ CH3COOH + NH4OH

 

Реакція розчину солі CH3COONH4 рН = 7,тому що Кдис NH4OH ≈ Кдис CH3COOH

 

· Незворотний гідроліз – це гідроліз солі, утвореної слабкою основою

та слабкою кислотою, коли утворюється осад

і газ одночасно (продукти реакції видаляються).

 

Такі солі в розчині не існують, тільки в сухому вигляді.

г
B таблиці розчинностей позначаються або .

 

Cr2S3 + 6HOH → 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑

 

· Гідроліз кислої солі

Під час гідролізу кислих солей в розчині конкурують два процеси:

– дисоціація кислотного залишку (цей процес накопичує Н+ )

HSO3 ↔ H+ + SO32–

– гідроліз кислотного залишку (цей процес накопичує ОН )

HSO3 + HOH ↔ H2SO3 + OH

Реакція рН буде залежати від співвідношення цих процесів:

Ø якщо переважає дисоціація (HSO3 , H2PO4 ) – реакція кисла;

Ø якщо переважає гідроліз (HСO3 , HPO42– , HS)– реакція лужна.

КОН – сильна основа

К2НРО4

Н3РО4 – слабка кислота

К2НРО4 + НОН ↔ КН2РО4 + КОН

+ + НРО42– + НОН ↔ К+ + Н2РО4 + К+ + ОН

НРО42– + НОН ↔ Н2РО4 + ОН

рН › 7, тому що переважає процес гідролізу над процесом дисоціації.

 

· Ступінь гідролізу– це величина, що показує, яка частина молекул

піддалася гідролізу від загальної кількості

розчинених молекул.

 
 
n h = 100% N


h – ступінь гідролізу

n – число молекул, що гідролізувалися

N – загальне число молекул до гідролізу

 

 

Ступінь гідролізу залежить від:

– температури;

– концентрації розчину;

– природи розчиненої речовини.

 

Посилити гідроліз можна:

– нагріванням розчину (гідроліз – це ендотермічний процес);

– розбавленням розчину (підвищується концентрація НОН);

– зв’язуванням продуктів гідролізу (Н+ або ОН) в молекули слабкого електроліту (Н2О).

 

Для зв’язування Н+до розчину додають луг.

Для зв’язування ОНдо розчину додають кислоту.

 

Послабити гідроліз можна:

– охолодженням розчину;

– збільшенням концентрації солі;

– введенням в розчин одного з продуктів гідролізу:

o кислоти, якщо при гідролізі утворюється Н+

o лугу, якщо при гідролізі утворюється ОН

o розчину солі, яка гідролізується за аналогічним іоном.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.