Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теоретична інтерпретація основних понятьСоціологічне дослідження на тему

«Уподобання і преференції студентів м. Львова щодо відвідування

Закладів громадського харчування»

Виконала:

Студентка групи ФФФ-41с

Береза Лариса

 

 

 

Львів – 2010

 

 

Опис проблемної ситуації.

 

Підприємець Х планує відкрити заклад громадського харчування (далі - ЗГХ). Його прагненням є те, щоб проектований заклад був заснований на кращих здобутках існуючих подібних закладів, а також, щоб цей проект врахував й оминув їхні недоліки. У зв’язку з цим підприємець X звернувся до групи соціологів з проханням провести дослідження уподобань та преференцій сучасної молоді м. Львова в контексті відвідування ними ЗГХ.

Актуальність дослідження.

На всіх етапах розвитку суспільства громадське харчування розглядалося як один з важливих факторів рішення соціально-економічних задач, зв'язаних з зміцненням здоров’я людей, підвищенням продуктивності праці, ощадливим використанням продовольчих ресурсів, економією часу на приготування їжі в домашніх умовах, створенням умов для подальшого розвитку особи.

Організація харчування, як і задоволення інших потреб членів суспільства, вимагає величезних затрат праці — витрат споживання. За підрахунками економістів, затрати праці на приготування їжі в домашніх умовах в 5-6 раз більше, ніж на підприємствах громадського харчування.

Розширення громадського харчування дозволяє в значному ступені збільшити вільний час робітників, що служить одним з важливих шляхів всебічного гармонійного — фізичного і духовного — розвитку людини, наводить в підвищенню продуктивності суспільної праці. Крім того, цієї ж мети намагається досягти організація громадського харчування в вищих освітніх закладах. Раціональне харчування з урахуванням складності і умов навчального процесу дозволяє відновлювати витрачені сили і забезпечує спроможність студентів до активної наукової діяльності.

На сьогодні в Україні існує проблема невідповідності більшості державних закладів громадського харчування стандартам та вимогам. Відповідно виникає потреба в побудові ефективної системи закладів громадського харчування з метою покращення працездатності населення. Можливим в даному контексті постає виникнення приватних закладів громадського харчування.

 

Об’єкт дослідження.

Студенти м. Львова.

 

Предмет дослідження.

Уподобання і преференції студентів м.Львова в контексті ЗГХ.

 

Мета дослідження.

Дослідити особливості відвідування студентами м.Львова ЗГХ м. Львова, виявити переваги і недоліки зазначених закладів в контексті організації відпочинку молоді з метою формулювання рекомендацій підприємцю Х, який планує створити новий ЗГХ.

 

Головні цілі і основні завдання дослідження.

1. Здійснити моніторинг відвідування студентами м.Львова ЗГХ.

1.1. З’ясувати: хто? в які дні тижня? в якій період доби? відвідує ЗГХ міста Львова.

1.2. Вивчити особливості їхньої поведінки під час перебування у ЗГХ.

 

2. Вивчити оцінки молодих людей щодо тих чи інших сторін ЗГХ, а також бачення студентами м.Львова шляхів покращення роботи подібних закладів.

2.1. Дослідити ставлення студентів м.Львова до тих чи інших принципів організації й облаштування тих чи інших ЗГХ м. Львова.

2.2. Дослідити ставлення студентів м.Львова до тих чи інших акцій, що проводяться в тому чи іншому ЗГХ.

2.3. Вивчити вплив соціально-демографічних характеристик студентів м.Львова на характер їхнього оцінювання тих чи інших сторін ЗГХ.

 

3. Розробити рекомендації для замовника проекту щодо ЗГХ, який створюється.

 

Теоретична інтерпретація основних понять.

Студенти м. Львова– це соціально-демографічна група осіб, віком від 17 до 22 років, яка здобуває освіту в вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації м. Львова на стаціонарній та заочній формах навчання за державним замовленням або за кошти юридичних чи фізичних осіб. Вони вирізняються прагненням до змін, є рушійною силою суспільства так як відзначається активністю у всіх сферах його громадського життя. Студенти цілеспрямовані, прагнуть здобути знання для подальшого його використання з метою отримання високооплачуваної та перспективної роботи.

Уподобання – це схильність до чого-кого-небудь, зацікавлення кимось, чимось, як таким, що відповідає смакам, бажанням, настроям.

Преференції – ставлення споживача до різних варіантів вибору, що полягає в тому, що один варіант вибору більше подобається споживачу, і тому він надає перевагу цьому варіанту.

Заклад громадського харчування - організаційно-структурна одиниця у сфері громадського харчування, яка виробляє, доготовляє та продає кулінарну продукцію, булочні, борошняні кондитерські вироби та закупні товари.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.