Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ З ІСПИТУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

1. Трипільська культура існувала протягом 5-2 тисячоліття до н.е.енеоліт мідний вік

2. Найбільшим центром мізинська стоянка

3. Трипільська культура розташовувалась на території таких сучасних держав . як: Молдова, Румунія, Україна.

4. Функції культури: Виховна,світоглядна ,емоційно-естетична,державотворча,комунікативна та історичної наступності, інтегративна

5. Культура – це:

- Сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини й втілюються в результатах і продуктивної діяльності.

-

6. Тотемізм – це віра у містичний зв’язок, «кровну» спорідненість певного роду, з якимось видом тварин чи рослин (тотемом).

7. Фетишизм – це поклоніння предметам неживої природи

8. Анімізм – це віра в те що все НЕживе має ДУШУ

9. Матеріальна культура – це та, що покликана задовольняти фізіологічні потреби людей. Дати їм іжу, одяг житло, полегшити зв’язок.

10. Духовна культура – це та, що через органи відчуття вливає на почуття, думки, свідомість, волю, психіку людини.

11. Масова культура – це культура побуту, розваг та інформації, що переважає в сучасному суспільстві. Виявляється в книгах, серіалах,фільмах. Не передбачає високого мистецького смаку.

12. Народна культура – це культура, що не має професійної підготовки і створюється, створюється анонімними творцями. Також її називають любительською або колективною, фольклором. Ця культура завжди локалізована, так як пов’язана з традиціями певної місцевості і демократична, оскільки в її творенні можуть прийняти участь всі бажаючі. Культура на широкого споживача.

13. Елітарна культура – це культура, що розрахована на високий мистецький смак.

14. Столиця скіфів – Кам’янське городище включає в себе такі «царські» могили, як: Тоста Могила, Чортомлик( Нікопольський р-н.. с.Чкалово), Солоха(Нікопольський р-н) , Гайманова могила( Запорізька обл.. с. Балки), Мелітопольський курган, Олександропильський курган, Велика Цимбалка, Козел, Огуз.

15. Скіфо-сарматська теорія походження слов’ян вперше відображена на сторінках Баварської хронічки в 9 ст.

16. Родоначальником прикарпатської теорії походження слов’ян став Шафарик П.І.

17. Родоначальником Вісло-Дніпровської теорії походження слов’ян став Л. Нідерле.

18. Вісло-Одерську теорію походження слов’ян розробляли такі вчені: Ю.Косташевським, Я.Чекановський, Т. Лев-Сплавинський.(30-40 роки 20 ст.)

19. Найвідомішими містами-полісами Пн. Причорномор’я є Херсонес, Олівія, Пантікапей, Тіря, Феодосія і т.д.

20. Залізний вік в Україні починається за часів панування в степах сарматів.

21. За характером ведення господарства скіфи були землероби( Лівобережжя), орачі( На Зх. Від Дніпра).

22. Грецька колонізація Пн. Причорномор’я викликана такими причинами, як: агресія персидської держави,перенаселення .

23. До пантеону греків Пн. Причорномор’я входили такі боги, як:Зевс, Деметра, Діоніс, Аполлон, Аїд, Афродіта, Гермес і т.д.

 

24. Слов’янами найбільше шанувалися такі боги, як: Перун, Корс, Дажбог, Стрибог, Мокоша, Велес, Сварох, Сварожич, Ярило.

25. Київська Русь прийняла християнство в 988 році.

26. Першою кам’яною сакральною спорудою на Русі була Десятинна церква в Києві.

27. Прийняття християнства вплинуло на культуру Русі: почала поширюватися писемність, покращилися стосунки з Візантією.

28. Християнство приймалось з метою централізації влади.

29. Перша на Русі школа для дівчаток була заснована в 1086 році Всеволодом Ярославовичем.

30. Культурні традиції Візантії мали значний вплив на культуру Київської Русі.

31. –сучасний культуролог попович

32. Острозька Біблія 1581 р. — перше повне друковане видання всіх книг Св. Письма церковнослов'янською мовою, здійснене в Острозі друкарем Іваном Федоровичем (Федоровим), за кошт Констянтина Острозького.

33. «Арсенал» або ЗЕМЛЯ - кінофільм О.П. Довженка , що увійшов до почесного списку найкращих фільмів світу всіх часів і народів.

34. Києво-Могилянська академія працювала 1659 АБО 32—1817 роках.

35. Центром розвитку в Україні Ренесансу став Львів.

36. Більше 1тис протоміст характерні для трипільців

37.

38. Фетиш (feitico — амулет) — неживий предмет, наділений, за уявленням віруючих, надприродними властивостями. Найпоширеніші фетиші —це амулети, обереги, талісмани.

39. Гадяцький полковник Григорій Граб’янка автор козацького літопису, «Действия презельной и от начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмельницкогос поляками… Року 1710»

40. Першою українською оперою стала опера «Запорожець за Дунаєм» ,Семена Гулака-Артемовського.

41. Політика українізації почала проводитись з 1923р. партійно радянським керівництвом

42. Комунікативна функція полягає в передаванні історичного досвіду поколінь через механізм культурної спадкоємності та формуванні на цій підставі різноманітних способів і типів спілкування між людьми.

43. Інтегративна функція полягає в об'єднанні людей у соціальні групи, народи, держави, одночасно у членів однієї соціальної групи формується приналежність до неї.

44. Племена кочовиків скотарів що мали дорогоцінні метали скіфи

45. Різновиди написання літер на Київській Русі : устав - каліграфічне письмо, напівустав - з елементами округлення літер, та найближчий до сучасного письма від руки -скоропис.

46. «Повчання дітям» було складено Володимиром Мономахом. Точної дати не відомо, але ймовірно 1109.

47. «Руська Правда» (тут правда в значенні лат. iustitia, грец. διχαίομα) — збірка стародавнього руського права, складена в Київській державі у XI–XII ст. на основі звичаєвого права.

48. Берестейська унія – це рішення Київської митрополії Константинопольського патріархату на території Речі Посполитої розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом та об'єднатися з Апостольською Столицею у 1596 р. за умов підлеглості православних Папі Римському, визнання основних католицьких догм і збереження православної обрядності.

49. . головою опозиційного руху проти уніатства у 16 столітті був острозький

50. перший укр. Універ в 1805 р зьявився у харкові

51. літературний діяч кінця 18 першої половини 19ст батько української літератури автор першого великого твору, написаного новою українською літературною мовою котляревський

52. напрями і творчі обєднання в укр. Літ 20 років 20ст плуг марс вапліте

53. актор філософ мистецтвознавецьзасновних і художній керівник театрів, (молодий театр) та ( березіль)репресований у1933р лесь курбас

54. шістдесятники це субкультура радянської інтелігенціі

55. . українська діаспора це українська національна спільнота поза межами україни

56. розстріляне відродження це умовна назва

57. на скіфській пекторалі зображено життя скіфів

58. у скіфів особливе значення посідав культ анімізм

59. великого поширення у мистецтві трипілля набули глиняні фігурки свійських тварин

60. бог віттру стрибог

61. який стиль мистецтва був притаманний для скіфів звіриний

62. перша друкована книга в україні апостол

63. першим друкарем в україні був іван федоров

64. оборонні церкви 14 15століть на поділлі і в рогатинському районі

65. перший внз в україні острозька академія

66. визначною пам’яткою книжкового мистецтва 16 ст є пересопницьке евангеліе

67. . у 18 ст було збудовано андріївську церкву

68. видатний укр. Скульптор 18 ст що працював у стилі барокко пінзель

69. основна увага у літописах козацької доби приділяеться подіям визвольної війни

70. характерні ознаки стилю барокко в архітектурі динаміка і пишність декоративного оздоблення

71. в мистецтві україни кінця 19 поч 20 століття набуває поширення стиль модерн

72. еклектика в літературі це поєднання різнорідних органічно несумісних елементів

73. київський університет було засновано у1834

74. автором будинку з химерами в києві євладислав городецький

75. літературно фольклористичне обєднання руська трійця

76. видатний укр. Історик кінця 19 поч 20 століття грушевський

77. Культурне життя в радянській Україні в 20-30роках було цілком обумовлене жорсткою системою і режимом політичної влади, що склалася в СРСР унаслідок "великого перелому".

78. за походженням поезія періоду барокко в україні була ДУХОВНА ПІСНЯ

79. державотворчі процеси в україні середини 17 ст розвивалися в першу чергу завдяки діяльності ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

80. . першим ректором університету святого володимира був максимович

81. . енеїда котляревського була вперше надрукована у 1842

82. григорій квітка основьяненко напсав такі твори сватання на гончарівці маруся конотопська відьма

83. олексій павловський надрукував першу граматику укр. Мови у 1818

84. продовжіть речення В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІІ НА ПОЧ 20 СТ

85. пьєси російської та світової драматургіїв російській імперії вперше почали ставити укр. Мовою після

86. більшовики здійснювали політику українізаціі

87. політика українізаціі остаточно була припинена в Остаточно українізація була припинена з призначенням у січні 1933 П. Постишева секретарем ЦК КП(б)У

88. світогляд шістдесятників формувався на основі Формування світогляду Шістдесятників відбувалося під впливом гуманістичної культури Заходу,

89. самвидав це видавані поза цензурою (зокрема в СРСР) підпільні листівки, брошури, книжки й періодичні видання — один з виявів Руху опору

90. нові тегнологіі в електрозварюванні під час другої світової війни в срср запроваджував є. патон

91. премію академіі кіномистецтва сша одержав який радянський фільм знятий під час другої світової війни радуга

92. в 1941 в москві почала працювати радіостанція радянська україна

93. на окупованій німцями територіі україни

94. найважливішою літературною пам’яткою галицько-волинської русі є галицько волинський літопис

95. . процес виникнення людини це антропосоціогенез

96. ректором болоського універа і професорром краківського університету був орій дрогобич

97. гасло геть від москви як шлях європейського культурного розвитку проголосив хвильовий

98. разом з усім військом запорізьким вступив до київського братства і допомагав братським шляхам гетьман сагайдачний

99. найдовший етап у розвитку культури це первісне суспільство

100 Братства — релігійно-національні організації українських і білоруських міщан у 16-18 ст.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.