Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приблизний перелік питань на МКР №2 з Історії української культури

 

1. Коли первісна людина з’явилася на території сучасної України?

2. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»?

3. Які види господарської діяльності становили основу економічного розвитку Київської Русі?

4. З якого твору давньоруської літератури запозичено такий уривок:

«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... – то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їх – Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»

5. З якого твору давньоруської літератури запозичено такий уривок:

«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»

6. З якого твору давньоруської літератури запозичено такий уривок:

«...Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»

7. З якого твору давньоруської літератури запозичено такий уривок:

«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»

8. Розкрийте зміст історико-культурного поняття «Вотчина»

9. Розкрийте зміст історико-культурного поняття «Фільварок»

11. Розкрийте зміст історико-культурного поняття «Магістрат»

12. Установіть основні факти культурної біографії М. Максимовича

13. Установіть основні факти культурної біографії М. Костомарова

14. Установіть основні факти культурної біографії Д. Яворницького

15. Установіть основні факти культурної біографії М. Грушевського

16. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?

17. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VІІ – VІ ст. до н. е.?

18. Які історико-культурні події сприяли утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя?

19. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

20. Яку культурну місію виконували братства, що виникли в Українських землях Речі Посполитої наприкінці XVI – на початку XVII ст.?

21. Пригадайте назви перших книг, виданих в українських землях І. Федоровим.

22. Що являла собою інтермедія як явище театрального мистецтва, яке практикувалося у братських школах та академіях?

23. У якому архітектурному стилі було збудовано перший у практиці кам’яного храмового будівництва Спасо-Преображенський собор у Чернігові (ХІ ст.)?

24. У якому архітектурному стилі було збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?

25. Який з процесів більш суттєво вплинула на активізацію українського національно-культурного руху кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. – укладення Берестейської унії чи поступова європеїзація української культури?

26. До якого з архітектурних стилів можна віднести творчість видатного українського архітектора XVIII ст Івана Григоровича Барського?

27. На що була спрямована мовна політика уряду Австрійської імперії в західноукраїнських землях наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.?

28. Переважно політичні чи культурні зміни принесло в життя українства оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод?

29. Що було характерним для культурного життя України в 1921 – 1928 рр.?

30. Де й коли було знайдено пам’ятку дохристиянської давньоруської культури, відому під назвою Збруцького (Збручанського) ідола, як вона виглядає, та де зберігається?

31. Установіть основні факти культурної біографії Миколи Лисенка.

32. Що Вам відомо про історію заснування Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ)?

33. Що було характерним для культурного життя України в 30-ті рр. 20-го ст.?

34. Що Вам відомо про внесок українських вчених у Перемогу в роки Великої Вітчизняної війни?

35. Установіть основні факти культурної біографії Мелетія Смотрицького.

36. Установіть основні факти культурної біографії Феофана Прокоповича.

37. Установіть основні факти культурної біографії Лазара Барановича.

38. З якого історичного документу подано нижче уривок:

«Божою милістю Ми, Олександр Другий… оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів…»

39. З якого історичного документу подано нижче уривок:

«…Видання книг малоруською мовою як духовного змісту, так і навчальних для першопочаткового читання народу, припинити…»

40. З якого історичного документу подано нижче уривок:

«…не допустити ввезення в межі імперії… книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; …припинити видання газети «Киевский телеграф».

41. З якого історичного документу подано нижче уривок:

«До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів».

42. До якої з галузей культурної творчості здійснили помітний внесок О. Білаш та П. Майборода?

43. До якої з галузей культурної творчості здійснили помітний внесок Н. Ужвій та А. Роговцева?

44. До якої з галузей культурної творчості здійснили помітний внесок Є. Мірошниченко та А. Coлов’яненко?

45. До якої з галузей культурної творчості здійснили помітний внесок Б. Олійник, І Драч, Л. Українка та Л. Костенко?

46. Що Вам відомо про час створення та діяльність просвітницького гуртка «Руська трійця»?

47. Що Вам відомо про час створення та діяльність Кирило-Мефодіївського братства?

48. Що Вам відомо про час створення та діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства?

49. Що Вам відомо про час створення та діяльність першої української професійної трупи – Товариства українських акторів на чолі з М. Кропивницьким?

50. Які реалії культурної історії України фіксуються терміном «Розстріляне відродження»?

51. Установіть основні факти культурної біографії М. Лисенка.

52. Установіть основні факти культурної біографії М. Пимоненка.

53. Установіть основні факти культурної біографії С. Гулака-Артемовського.

54. Установіть основні факти культурної біографії М. Леонтовича.

52. В який час і в яких регіонах теперішньої України домінували скіфи?

53. В який час і в яких регіонах теперішньої України домінували кіммерійці?

54. В який час і в яких регіонах теперішньої України домінували гуни?

55. В який час і в яких регіонах теперішньої України домінували?

56. Який вплив на культурну ситуацію в Україні мав виступ М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»?

57. Який вплив на культурну ситуацію в Україні мав суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими?

58. Який вплив на культурну ситуацію в Україні мала поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

59. Який вплив на культурну ситуацію в Україні мало утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

60. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

61. Представники якої мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою?

62. Якими суспільно-політичними змінами було спричинене виникнення в Україні руху «шістдесятників»?

63. У якій послідовності відбувалися такі явища з історії розвитку матеріальної культури: виникнення мануфактури, виникнення фабрик, виникнення ремесел, промисловий переворот?

64. Установіть значення історико-культурного терміну «Плюралізм».

65. Установіть значення історико-культурного терміну «Волюнтаризм».

66. Установіть значення історико-культурного терміну «Космополітизм».

67. У яких сферах мистецтва творили М. Кропивницький та М. Заньковецька

68. Кого з українських митців (або митців українського походження) мав на увазі П. Пікассо, коли говорив: "Якби в нас був такий художник, ми б змусили про нього говорити весь світ!".

69. Хто з українських митців (або митців українського походження) є родоначальником модернізму у мистецтві скульптури?

70. Хто з українських митців (або митців українського походження) є родоначальником такої модерністської течії в живописі як суперматизм?

71. Хто з українських митців (або митців українського походження) є всесвітньо визнаним кінорежисером, чий фільм "Земля" визнано серед 100 найкращих кінофільмів усіх часів.

72. Ім'я якого відомого українського композитора присвоєне Запорізькому музичному училищу?

73. Яка визначна пам'ятка первісної культури знаходиться на території Запорізької області?

74. Чиє ім'я наразі носить Запорізький Академічний український музично-драматичний театр?

75. На яких з Всесвітніх виставок проект забудови т.зв. «Соцмістечка» (6-го виселка) міста Запоріжжя було визнано видатним архітектурним комплексом?

76. Хто є автором першої в історії української літератури епічної поеми "Маруся Чурай"?

77. Артефакти культури якого кочового народу було знайдено в кургані Солоха поблизу м. Нікополя (один з них зображено на рис.)?

78. Де знаходиться одне з визначених всенародним опитуванням "семи див України" - Національний дендрологічний парк "Софіївка"?

79. Де в Києві знаходиться знаменитий будинок Булгакова (відомий ще як "Будинок Турбіних")?

80. Матеріальна та духовна культура античного суспільства та її вплив на розвиток української культури.

81. Яке з визначених всенародним опитуванням "семи чудес України" знаходиться на території Запорізької області?

82. Духовний світ і мистецтво скіфів.

83. «Звіриний стиль» та його присутність в українських орнаментальних мотивах

84. Де було створено першу в континентальній Європі електронну обчислювальну машину?

85. Матеріальна та духовна культура давніх слов'ян у дохристиянську епоху.

86. Які пам’ятки культури та природи, що знаходяться на території України, визнано визначними досягненнями Всесвітньої культури?

87. Коли та яку з архітектурних пам'яток України було останньою включена ЮНЕСКО до списку Всесвітньої культурної спадщини?

88. Хто був першим професором філософії в першому зі створених на території теперішньої України університетів?

89. Культурна стратифікація середньовічної української культури.

90. Хто з видатних російських поетів проїздив свого часу територією теперішньої Запорізької області (чистини колишньої Катеринославської губернії) під час свого подорожу на південь?

91. Освіта й книжність в Київській Русі (найвизначніші пам'ятки києворуської книжної культури)

92. Яка з писемних пам'яток є найдавнішим на Русі кодексом законів?

93. Як називалися перші карбовані гроші Київської Русі?

94. Художні стилі й естетичні напрями в українській художній культурі Нового часу: класицизм, романтизм, модернізм.

95. Яка зі знайдених на території України писемних пам'яток є найстарішою?

96. Хто з російських художників є автором картини "Козаки пишуть листа турецькому султану"?

97. «Соціалістичний реалізм» в українській культурі новітнього часу та його вплив на розвиток українського мистецтва

98. Чиє ім'я носить Концертний зал Запорізької обласної філармонії?

99. Схарактеризуйте внесок в українську та світову культуру таких представників українського авангарду як М.Бойчук, О.Архипенко, К.Малевич, Б.Кандинський?

100. Коли було засновано м. Запоріжжя (колишня назва – Олександрівськ)?

101. Найвидатніші представники українського «наївного» мистецтва («народного примітиву» та "неопримітивізму") в українській культурі новітнього часу

102. Що Вам відомо про місце й обставини загибелі великого київського князя Святослава Ігоревича?

103. Хто був останнім кошовим отаманом останньої – Задунайської – січі і де його поховано?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.