Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Конкуренція: сутність і видиПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник підготовлений у рамках магістерської програми підготовки фахівців для цілей вивчення однієї з найважливіших передумов ефективної роботи підприємства — конкурентної стратегії. Питанням розробки маркетингової стратегії в умовах конкурентної боротьби на локальних ринках приділена значна увага в основному в працях російських економістів Т.Л. Азоєва, Р.А. Фатхутдінова, А.П. Градова, і А.Ю. Юданова. їхні розробки багатопланові, поєднують кількісний і якісний підходи.

Принципова особливість цього посібника — комплексний підхід до вивчення конкурентоспроможності підприємства, тобто охоплення принципів, методів, категорій системи управління конкурентоспроможністю товару, торговельної марки, персоналу, підприємства, галузі. Це найбільше відповідає вимогам державного освітнього стандарту з економіки підприємства в рамках кваліфікаційного рівня «магістр».

Матеріал навчального посібника послідовно розкриває теоретичні аспекти конкуренції, питання оцінки конкурентоспроможності товару, підприємства, аналіз конкурентної поведінки фірм, типи конкурентних стратегій залежно від сфери діяльності й ринкової ситуації, економіку як систему конкуруючих компаній.

Конкурентна стратегія фірми — одна з неодмінних умов перемоги в конкурентній боротьбі. На думку авторів, важливо завершити кількісну оцінку конкурентоспроможності організації приведення маркетингової конкурентної стратегії підприємства у відповідність із мікросередовищем, врахувати специфіку розробки стратегії дрібних, великих, спеціалізованих та інноваційних фірм, а також розвиток конкурентних відносин між підприємствами в Україні на сучасному етапі.

За останні роки різко зріс попит на літературу, що задовольняла б потреби фахівців, які займаються економічними питаннями. Для прибуткового функціонування підприємства необхідно не тільки грамотно аналізувати свою діяльність, а й планувати її, тобто займатися розвитком в умовах ринкової конкуренції.

Підприємці й ділові люди при прийнятті рішень у питаннях ефективного управління виробничо-господарською діяльністю не можуть обійтися без стратегічного планування. Вибір варіанта конкурентної стратегії стане набагато ефективнішим, якщо аналітик ретельно досліджує природу конкуренції на ринку товарів і послуг та позицію фірми в конкурентній боротьбі. Розуміння основних принципів роботи на ринку в умовах конкуренції дасть змогу уникнути значних прорахунків і помилок під час прийняття рішень і допоможе вдосконалити процес вибору стратегії конкуренції, що приведе фірму до успіху. Цей посібник необхідний для оцінки й аналізу конкурентних переваг, вибору діючої конкурентної стратегії.

 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

1. Конкуренція: сутність і види.

2. Еволюція поглядів на конкуренцію

3. Конкуренція як рушійна сила ринку.

4. Елементи механізму конкурентної боротьби

5. Конкуренція й підприємство

6. Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств

Конкуренція: сутність і види.

Конкуренція — економічне змагання виробників однакових видів продукції на ринку за залучення більшої кількості покупців та одержання максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. Основа конкурентних відносин — свобода вибору — реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий доход. Конкуренція означає наявність на ринку великої кількості незалежно діючих продавців і покупців.

Широке розсіювання економічної влади, що становить основу конкуренції, регулює використання цієї влади й обмежує можливості зловживання нею.
Розглядаючи конкуренцію необхідно показати її як позитивні сторони, так і негативні.

Позитивні сторони конкуренції:

1. конкуренція змушує постійно шукати і використовувати у виробництві нові можливості;

2. конкуренція вимагає удосконалювати техніку і технології;

3. конкуренція стимулює підвищення якості товару;

4. конкуренція змушує знижувати витрати (і ціни);

5. конкуренція вимагає від постачальників товарів (продавців) знижувати ціни на пропонований товар;

6. конкуренція орієнтує на асортимент товарів підвищеного попиту;

7. конкуренція підвищує якість продукції (клієнт завжди правий);

8. конкуренція вводить нові форми управління.

Негативні сторони конкуренції:

1. при конкуренції спостерігається нещадність і жорстокість;

2. численність «жертв» у вигляді банкрутств і безробіття.

Говорячи про конкуренцію необхідно показати її види. Існує шість видів конкуренції:

1. функціональна конкуренція - базується на тому, що одну й ту саму потребу споживача можна задовольнити по-різному;

2. видова конкуренція - це конкуренція між аналогічними товарами, але різними за оформлення;

3. предметна конкуренція - це конкуренція між аналогічними товарами, але різними за якістю вироби і по привабливості марки;

4. цінова конкуренція - зниження ціни збільшує продажі, приводить до розширення ринку;

5. прихована цінова конкуренція: буває двох видів

. продаж особистого товару за ціною конкурента

. зниження ціни споживання товару

6. незаконні методи:

. антиреклама товарів конкурентів;

. виробництво товарів імітаторів (підробка).

Чиста конкуренція виникає, коли численні продавці займаються продажем однорідного продукту, й на ринку немає продуктової диференціації.
Здійснена конкуренція — це чиста конкуренція + мобільність ресурсів усередині ринку й відсутність бар'єрів на вхід і вихід учасників.

Ефективна конкуренція — покупці й продавці оперують незалежно у вільній конкурентній системі.

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують однакові цілі – максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. Однак способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.