Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інші учасники адміністративного процесу 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 5. ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

5.1. Поняття та етапи доказування в адміністративному процесі.

5.2. Предмет доказування. Підстави для звільнення від доказування.

5.3. Поняття та види доказів в адміністративному процесі.

5.4. Засоби доказування.

5.5. Обов’язок доказування. Витребування та забезпечення доказів.

5.6. Дослідження та оцінка доказів.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Колі ушко, Р. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

2. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

3. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

4. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

5. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

7. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

8. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

9. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

10. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 6.СУДОВІ ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

6.1. Поняття, значення та види судових витрат в адміністративному процесі.

6.2. Судовий збір.

6.3. Витрати, пов'язані з розглядом справи.

6.4. Розподіл судових витрат.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 7. СТРОКИ

7.1. Строки звернення до адміністративного суду.

7.2. Поняття і види процесуальних строків.

7.3. Обчислення та закінчення процесуальних строків. Наслідки їх пропущення.

7.4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 8. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ.

8.1. Поняття адміністративного позову.

8.2. Елементи адміністративного позову.

8.3. Види адміністративних позовів.

8.4. Право на адміністративний позов. Право на звернення з адміністративним позовом і процесуальний порядок його реалізації.

8.5. Захист відповідача від адміністративного позову.

8.6. Забезпечення адміністративного позову.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

2. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

3. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

4. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

5. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

6. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

8. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 9. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

9.1. Поняття, мета та завдання відкриття провадження в адміністративній справі.

9.2. Вимоги до позовної заяви і порядок усунення її недоліків.

9.3. Повернення позовної заяви, залишення позовної заяви без розгляду на стадії відкриття провадження в адміністративній справі.

9.4. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі.

9.5. Відкриття провадження в адміністративній справі та його правові наслідки.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 10. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

10.1. Поняття, мета та завдання підготовчого провадження.

10.2. Зміст підготовчого провадження. Попереднє судове засідання.

10.3. Судові виклики та повідомлення.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 11. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

11.1. Поняття, мета та завдання судового розгляду справи.

11.2. Судове засідання – процесуальна форма розгляду адміністративних справ. Скорочене та письмове провадження

11.3. Підготовча частина судового розгляду справи.

11.4. Судовий розгляд справи по суті.

11.5. Судові дебати.

11.6. Ускладнення при судовому розгляді адміністративних справ.

11.7. Фіксування адміністративного процесу.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 12. СУДОВІ РІШЕННЯ

12.1. Поняття та види судових рішень в адміністративному процесі.

12.2. Вимоги, яким має відповідати судове рішення.

12.3. Ухвалення судових рішень.

12.4. Постанова в адміністративній справі.

12.5. Ухвала суду першої інстанції.

12.6. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив.

12.7. Законна сила судового рішення. Негайне виконання судових рішень.

12.8. Доступ до судових рішень.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 13. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

13.1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень.

13.2. Особливості провадженняу справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

13.3. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

13.4. Особливості провадження у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

13.5. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

13.6. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

13.7. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

13.8. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

13.9. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

13.10. Скорочене провадження.

13.11. Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 14. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

14.1. Поняття, мета та завдання апеляційного провадження.

14.2. Право на апеляційне оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

14.3. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.

14.4. Повноваження та судові рішення суду апеляційної інстанції.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 15. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

15.1. Поняття, мета та завдання касаційного провадження.

15.2. Право на касаційне оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

15.3. Розгляд справи судом касаційної інстанції.

15.4. Повноваження та судові рішення суду касаційної інстанції.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344 с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Тема 16. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

16.1. Поняття, мета та завдання перегляду судових рішень Верховним Судом України.

16.2. Право на звернення про перегляд судових рішень та процесуальний порядок його реалізації.

16.3. Розгляд справи Верховним Судом України.

16.4. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Глава 17. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

17.1. Поняття, мета та завдання провадження за нововиявленими обставинами.

17.2. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та процесуальний порядок його реалізації.

17.3. Розгляд справи за нововиявленими обставинами. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

6. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

7. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

9. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

Глава 18. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ДО ВИКОНАННЯ

18.1. Поняття, мета та завдання звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання.

18.2. Підстави виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи.

18.3. Повноваження суду щодо звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання.

 

Література, що рекомендується до вивчення:

1. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - О.: "Юридична література", 2007. - 312 с.

2. Адміністративне судочинство: підруч. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" Міністерства освіти і науки України / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. — 344с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672с.

4. Андрійцьо В. Д., Трачук П. А. Адміністративне судочинство України: [підруч.]:у 2 т. — Ужгород : Гражда, 2009. — 367с.

5. Картузова І. О., Осадчий А. Ю.Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — О.: Юридична література, 2008. – 288c.

6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Центр політико-правових реформ / Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Юстініан, 2009. — 976c.

7. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: навч. посіб. / Харківський національний ун- т внутрішніх справ. — К. : Прецедент, 2007. — 531с.

8. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди; Центр політико-правових реформ. - К.: Вид-во "Конус-Ю", 2006. - 256 с.

9. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

10. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищий адміністративний суд України / О.М. Пасенюк (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 704с.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.