Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Випишіть культ. і громад. діячів першої фази Нац. Відродження на НаддніпрянщиніМ.Максимович – ректор Київського університету, який видав цілу серію збірок укр.. фольклору : «Малоросійські пісні»(1827 р.), «Українські народні пісні»(1834 р.), «Збірник українських пісень»(1849 р.)І.Срезневський – харківський славіст, який публічно виступив проти офіційних концепцій та примітино-побутових поглядів на укр.. мову. У 1834 р. він опублікував статтю «Взгляд на памятники украинской народной словесности», лейтмотивом якої була теза про те, що укр.. мова – не діалект, повноцінна, самобутня мова, яка має велике літературне майбутнє. І.Котляревський

34.Хто входив до Кирило-Мефодіївського товариства…?

Поява та діяльність К-М(1846-47) товариства фактично поклало початок переходу від культурницького до політичного етапу борьби за нац розвиток Укр. М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шеченко,

Випишіть назву представницької інституції, що репрезентувала інтереси західних українців під час революції в Австрійській імперії наприкінці другої чверті XIX століття.

Головна руська рада (травень 1848р Львів), на чолі з Яхимовичем, а згодом М.Куземським. пожвавлення революціонного руху, пробудження нац свідомості, непоступливість у нац питанні діячів Центральної ради народової прискорили процесс консолідації укр патрітичних сил, на цій основі і виникає Головна Руська Рада.це патріотичне обєднання видало свій маніфест.

Випишіть програмні документи укр політичного товариства, що існувало в Києві наприкінці другої чверті XIX столітття

Це Кирило-Мефодіївське товариство(братство)(1846-1847).

«Книга бутя укр народу» і «Статут Словянського братства св. Кирилла і Мефодія». Програмні документи товариства народжувалися у діскусіях. Пріоритетну роль нац ідей обстоював П.Куліш, соціальних- Т.Шевченко, загальнолюдських і християнських- М.Костомаров.

37. Випишіть політчні партії Наддніпрянської України початку XX ст, в программах яких національне питання домінувало над соціальним,

УДП(1904, Єфремов, Чикаленко, Грінченко)

УРП(1904, Грінченко, Єфремов, Левицький, Матушевський, Юркевич)

УСДРП(1905,Винниченко, Петлюра, Антонович, Юркевич, Порш, Ковальський)

Випишіть військові операції часів Першої світової війни (1914-1917), які відбувалися на Україні.

Галицька битва(25 вересня 1914), Брусиловський прорив(весна 1916)

Випишіть укр діячів,які у 1917 на початку 1918р очолювали Укр та її уряд, зазначте яку назву мала тоді укр держава та її найвищий виконавчий орган.

УНР, Центральна Рада(4 березня 1917р),Генеральний Секрітаріат (23 червня 1917р). М.Грушевський, С.Петлюра, М.Порш,В.Винниченко.

Випишіть документи,що проголошували утворення УНР і її незалежність, зазначте час їх прийняття і чинники,які зумовили їх появу.

III універсал(7 листопада 1917р)

Проголошення УНР стало своєрідною реакцією на жовтневе більшовицьке повстання у Петрограді.

У стані війни з Раднаркомом Росії ЦР видає IV універсал(11 січня 1918р)

Випишіть укр. партії, на які спирався П.Скоропадський під час свого приходу до влади інтереси яких соц верств вони репрезентували, назвіть їх лідерів.

29 квітня1918 р відбувся гетьманський переворот.

Укр. народна громада()інтереси військових і землевласників

укр. демократично - хліборобська партія (В.Липинський, М.Міхновський) інтереси хліборобників

42. Випишіть тих військових діячів УНР, із чиїм ім'ям пов'язують опір окупації України військами більшовицької Росії в останні роки Української революції.

Олександр Удовиченко, Юрій Тютюнник, Михайло Омелянович-Павленко

Випишіть назву політики, яку більшовицький уряд провадив на окупованих українських земляхпід час Української революції

Політика “воєнного комунізму”. 1919-1920.

Причини: потреба більшовиків у засобах для перемоги над білогвардійцями у громадянській війні; потреба в засобах для забезпечення встановлення диктатури пролетаріату.

Зміст: націоналізація; продрозверстка; заборона торгівлі; ліквідація грошового обігу, введення карткової системи, натуралізації зарплати, безкоштовних послуг; загальна трудова повинність; мілітарізація праці.

Наслідки: вповільнення економічного розвитку; селянські повстання; голод 21-23 р.р.; “червоний терор”.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.