Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Оксигеновмісні кислоти

 

Сульфатна кислота - H2SO4 Нітратна кислота - HNO3 Ортофосфатна кислота - H3PO4 Карбонатна кислота- Н2СО3
cильна, двохосновна кислота, сильний електроліт, розведена - кислота-неокисник, концентрована - кислота-окисник сильна, одноосновна кислота, сильний електроліт, кислота - окисник. кислота середньої сили, триосновна, електроліт середньої сили, кислота - неокисник. слабка кислота, двохосновна, слабкий електроліт, нестійка, кислота – не окисник, у вільному стані не існує
Утворюють солі:
середні – сульфати Ме2(SO4)n кислі – гідрогенсульфати Ме(НSO4)n середні – нітрати Me(NO3)n середні – ортофосфати Me3(PO4)n кислі – гідрогенфосфати Me2(HPO4)n – дигідрогенфосфати Me(H2PO4)n середні – карбонати Ме2(СO3)n кислі – гідрокарбонати Ме(НСO3)n
Хімічні властивості
1. Водні розчини змінюють забарвлення індикаторів:
універсальний індикаторний папір: жовтий → червоний метиловий оранжевий: оранжевий → рожевий лакмус: фіолетовий → червоний фенолфталеїн: безбарвний
2. У водних розчинах дисоціюють на йони:
практично повністю: І. H2SO4 H+ + HSO-4 ІІ. HSO-4 H+ + SO2-4 практично повністю: HNO3 Н+ + NO-3 частково: І. H3PO4 H+ + H2PO-4 ІІ. H2PO-4 H+ + HPO2-4 ІІІ. HPO2-4 H+ + PO3-4 в незначній мірі: І. Н2СО3 Н+ + НСО-3 ІІ. НСО-3 Н+ + СО2-3
3. Взаємодіють з оксидами металів: кислота + оксид металу → сіль + H2O
H2SO4 + MgO = MgSO4 + H2O 2 HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O 2 H3PO4 + 3 ВаO = Ва3(PO4)2 + 3H2O Н2СО3 + СаО = СаСО3 + H2О
4. Взаємодіє з основами (реакція нейтралізації): кислота + основа → сіль + H2O
H2SO4 + 2 KOH = К2SO4 + 2 Н2О H2SO4 + KOH = КHSO4 + Н2О HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O; H+ + NO-3 + Na+ + OH- Na+ + NO-3 + H2O; H+ + OH- H2O H3PO4 + 3 KOH = K3PO4 + 3 H2O H3PO4 + 2 KOH = K2HPO4 + 2 H2O H3PO4 + KOH = KH2PO4 + H2O Н2СО3 + 2 КOH = К2СО3 + 2 H2O Н2СО3 + КOH = КНСО3 + H2O
5. Взаємодіють з солями слабших кислот: кислота + сіль → нова кислота + нова сіль
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2CO3 / \ CO2 H2O 2 H+ + SO2-4+ 2Na+ + СО2-3 2Na+ + SO2-4 + CO2 + H2O   2 Н+ + СО2-3 CO2 + H2O 2 HNO3 + Na2CO3 = 2 NaNO3 + H2CO3 / \ CO2 H2O Н+ + NO-3 + 2Na+ + СО2-3 2Na+ + NO-3 + CO2 + H2O   2 Н+ + СО2-3 CO2 + H2O 2 H3PO4 + 3 Na2S = 2 Na3PO4 + 3 H2S Н2СО3 + К2SiО3 = H2SiО3↓ + К2СО3
6. Розкладаються під час нагрівання
to= 300oC H2SO4 = SO3 + Н2О 4 HNO3 = 4 NO2 + 2 H2O + O2 2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O дифосфатна (пірофосфатна) кислота H4P2O7 = 2 HPO3 + H2O метафосфатна кислота Н2СО3 = СО2 + H2O
7. Взаємодіють з металами:
а) розведена H2SO4 – кислота-неокисник, взаємодіє з металами, що розташовані в ряду активності до водню: Ме + H2SO4 → Ме2(SO4)n + Н2 ↑, де n – найменший ступінь окиснення H2SO4 + Zn → ZnSO4 + Н2 б) концентрована H2SO4 – сильний окисник, взаємодіє з металами, що розташовані до і після водню, але водень при цьому не виділяється, утворюється одна із сполук Сульфуру (H2S, S, Ме2(SO4)n) в залежності від концентрації кислоти, активності металу та умов проведення реакції. При взаємодії з малоактивними металами утворюється SO2. Холодна конц. H2SO4 пасивує залізо. H2S Ме + H2SO4 → Ме2(SO4)n + Н2О + S конц. SO2   де n – виший ступінь окиснення Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 Н2О + SО2 4Mg + 5H2SO4 = 4MgSO4 + 4 Н2О + H2S 3 Zn + 4 H2SO4 = 3 ZnSO4 + 4 Н2О + S Нітратна кислота - сильний окисник. Внаслідок взаємодії нітратної кислоти з металами водень не виділяється, оскільки відновлюється Нітроген, а не Гідроген. Нітроген відновлюється тим повніше, чим активніший метал і чим більше розведена кислота. Нітратна кислота не взаємодіє з золотом, платиною, платиновими металами, концентровану нітратну кислоту пасивують також залізо, хром, алюміній. При взаємодії з іншими металами (в залежності від активності метала та концентрації кислоти) утворюються сполуки Нітрогену з різними ступенями окиснення: NO2, NO, N2O, N2, NН3 або солі амонію. сполука Ме + HNO3 → Ме(NO3)n + H2O + Нітрогену 8 HNO3 + 3 Zn = 3 Zn(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO (конц.) 4 HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2 (конц.) Взаємодіє з металами, що розташовані в ряду активності до водню:   Ме + H3PO4 → Ме3(РО4)n + Н2 ↑ 6 К + 2 H3PO4 = 2 К3PO4 + 3 Н2 Взаємодіє з активними металами, які розташовані в ряду активності до водню:   Н2СО3 + Mе = Mе2(СО3)n + H2↑   Н2СО3 + Mg = MgСО3 + H2

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.