Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Професіоналізми

Мета:

Ø ознайомитися з поняттям термін, професіоналізм, окреслити їх місце в професійному мовленні;

Ø розвивати навички грамотного використання різноманітних лексичних засобів;

Ø виховувати повагу до рідної мови.

Література:

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К, 1998. - С. 83 - 84.

2. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник. - К., 1999. - С. 28.

3. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. Г.Л.Вознюка. – К.: Знання, 2010. – С. 60-64.

4. Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник, - К., 1993. - С. 167 - 168.

5. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посіб./ Т.В.Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. С. – 59-64.

ХІД РОБОТИ

І Теоретичний блок:ознайомтеся з теоретичним матеріалом, законспектуйте.

Наукові поняття визначаються спеціальними словами – термінами, які складають основу наукової мови. Термін – це слово або усталене словосполучення, яке має певне наукове чи спеціальне поняття. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а поняття приписується терміну, додається до нього. У цій різниці вбачається відома конвенційність терміна, яка полягає у тому, що вчені чи фахівці тієї або іншої галузі домовляються, що розуміти, яке поняття вкладати у той або інший термін. Отже, конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його лаконічному логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, тобто його зміст і межі.

Усі терміни мають низку характерних ознак, до яких належать:

- системність терміна (зв’язок з іншими термінами даної предметної сфери);

- наявність визначення;

- однозначність терміна в межах однієї предметної галузі, однієї наукової

дисципліни, сфери професійної діяльності;

- стилістична нейтральність;

- відсутність експресії.

До термінів ставляться такі вимоги:

· термін повинен вживатися лише в одній, зафіксованій у словнику формі (діловодство, а не діловедення);

· термін повинен вживатись з одним (закріпленим у словнику) значенням. Юридичні терміни повинні вживатися в тому значенні, в якому його застосовують юристи, технічні - у тому, в якому його вживають інженери;

· при користуванні терміном слід суворо дотримуватися правил утворення від нього похідні форми: якщо словник або довідник має лише певні форми, то “утворювати” ще якісь слова для власного вжитку забороняється;

· при укладенні документа службова особа повинна звіритися за словником.

На відміну від загальнолітературної, мова професійного спілкування вимагає однозначності тлумачень основних ключових понять, зафіксованих у термінах. Для будь-якої сфери діяльності це дуже важливо, оскільки неточне вживання того чи іншого слова може мати небажані наслідки.

Терміни конкретної галузі знання або діяльності складають окремі термінологічні групи, наприклад: технічна, хімічна, лінгвістична, економічна, музична, спортивна, політична та ін.

Професіоналізми– слова і мовні звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виникають як неофіційні (а отже, експресивно забарвлені) синоніми до термінів.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення і не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії. Наприклад: кок, ходити в море, зняти касу, прикинути баланс.

Професіоналізми використовуються також літераторами з метою створення професійного колориту, відтворення життєдіяльності певного професійного середовища у своїх творах.

Оскільки професіоналізми вживаються на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні (а отже, експресивно забарвлені) синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі, просторічно-жаргонні.

На відміну від термінів професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи.

До професіоналізмів можна віднести:

  1. Слова та словосполучення, притаманні мові моряків: кок - кухар, камбуз - кухня, кубрик - кімната відпочинку, чалитися - приставати до берега. Ходити в море - плавати.
  2. Професіоналізми працівників банківсько-фінансової , торгівельної сфер: зняти касу, підбити прикинути баланс.
  3. Назви фігур вищого пілотажу в льотчиків: штопор, бочка, петля, піке.
  4. Професіоналізми користувачів ПК:мама - материнська плата, клава - клавіатура, скинути інформацію - переписати, вінт - вінчестер.

Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху.

У офіційно діловому стилі професіоналізми використовуються із певним застереженням.

Канцеляризми– слова та мовленнєві звороти, що позбавляють образності, яскравості, емоційності та індивідуальності стилю, надають йому нейтрального, офіційного та шаблонного значення. Наприклад:

Восени й узимку - в осінньо-зимовий період.

Хвилюватися - переживати стан занепокоєння.

Зголодніти - відчувати потребу в харчуванні.

ІІ Практичний блок:виконайте завдання.

Завдання 1

Питання для самоконтролю (усно):

  1. Що таке термін?
  2. Назвіть основні вимоги до термінів.
  3. Що таке професіоналізми?
  4. Продовжіть речення. Канцеляризми – це…

Завдання 2

Перекладіть російською мовою:

Гальмівний, стійкий стан, розчинник, наличник, лебідка ланцюгова, інсоляція будинків, полірувальник.

Завдання 3

Користуючись словником іншомовних слів або термінологічними словниками, розкрийте зна­чення термінів, які набувають багатозначності у різних галузях науки:

Конструкція, реконструкція, автохтони, агент, адаптація, аерація, акт, активний, актуальний, корінь, елемент, валентність, нейтралітет.

Завдання 4
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.