Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цивільний процес (Кафедра цивільно-правових дисциплін)

Цивільний процес (Кафедра цивільно-правових дисциплін)

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну на протязі двох семестрів

Варіант 1 (А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю)

 

Завдання 1

Київський райвиконком м. Харкова звернувся до суду з позовом до гр. Іванова О.Г. про визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням та виселення. В позовній заяві було зазначено, що Іванов О.Г. мешкає в кв.79 по вул. Героїв Праці, буд.12 з дружиною та двома неповнолітніми дітьми: сином Дмитрієв 15 років та донькою Кариною 7 років. Рік тому рішенням Київського районного суду м. Харкова за гр. Івановим О.Г. визнано право користування квартирою №99 у тому ж домі, яка залишилась після смерті його матері . Але й досі, Іванов О.Г. зберігає за собою реєстрацію в кв.№79 і продовжує користуватися нею.

1. Визначте склад осіб, які беруть участь у справі.

2. Що таке процесуальна співучасть?

3. Які існують види співучасті?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Житловий кодекс України.

4. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.

5. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10 березня 1989 р. № 2 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15

6. Боннер А.Т. Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.

7. КомаровВ.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.

8. Комаров В.В., Радченко П.І. Участь третіх осіб та прокурора уцивільному судочинстві. – Х.,1991.

Завдання 2

Гр-ка Стеценко В.С. пред’явила позов до гр-на Коваленко Г.Д. про встановлення батьківства і стягнення аліментів на доньку Євгенію, 2003 р.н. і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках, більше року він приходив до неї в гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Воронова К.О. та Дерев’янко Г.Р. згідно висновку судово-акушерської експертизи вона завагітніла в період зустріч з відповідачем, а згідно висновку судово-біологічної експертизи батьківство відповідача по відношенню до її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча і був з позивачкою у близьких стосунках, але батьком бути не міг, оскільки в момент запліднення знаходився у відрядженні в м. Уренгой на півночі Росії.

1.Які факти підлягають доказуванню?

2. Які факти повинні доказувати кожна з сторін?

3. Які засоби доказування можуть бути використані по даній справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Сімейний кодекс України.

4. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д. ю. н., проф. И.В. Решетниковой. – М.: Издательство НОРМА, 2004. – 480с.

5. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.

6. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

7. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Завдання 3

До місцевого суду звернулась громадянка Єлагіна В.О. з позовною заявою до свого колишнього чоловіка Єлагіна В.В. про стягнення заборгованості по аліментам на утримання їх неповнолітньої доньки Олени. Суддя залишив позовну заяву без руху, про що виніс ухвалу. В ухвалі він зазначив, що позовну заяву подано з порушенням статей 119, 120 ЦПК України, а саме: позовну заяву виконано рукописним текстом та російською мовою, не вказано термін, з якого ця заборгованість виникла, до позовної заяви не додано документ, що свідчить про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

1. Дайте оцінку діям судді.

2. Які процесуальні норми було порушено?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Єлагіної В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Сімейний кодекс України.

4. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.

5. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.

6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.

7. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.

8.Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков:
Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Калинина М.Є звернулася до місцевого суду з позовом до своєї подруги Соколової В.О. про повернення DVD плеєра, який вона їй дала в тимчасове користування. Про це дізнався її колишній чоловік Калинин Ю.М. і просив допустити його до участі у справі в якості третьої особи, посилаючись на те, що DVD плеєр належить йому на праві особистої власності, оскільки був подарований йому на день народження ще під час шлюбу з гр. Калининою М.Є. Оскільки після розірвання шлюбу поділу майна між ними не було, то плеєр залишився у гр. Калининої М.Є. суд клопотання Калинина Ю.М. задовольнив, допустивши його до участі у справі як третю особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. У попередньому судовому засіданні відповідачка Соколова В.О. позов визнала і на цій підставі суд закрив провадження у справі.

1. Чи правильні дії суду?

2. Який порядок вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору?

3. Які процесуальні наслідки закриття провадження у справі для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.

4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.

5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.

6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.

7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.

Завдання 2

Під час розгляду справи місцевим судом Зарічного району м. Суми за позовом громадянина Корюшко до ТОВ «Горобина» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок вживання неякісної горілки, позивачем було заявлено клопотання про призначення товарознавчої експертизи. Суд задовольнив клопотання позивача. При визначенні об’єкта експертизи виникла необхідність відбору експертних зразків.

1. Хто з учасників цивільного процесу повинен виконати вищеназвану функцію?

2. Які питання необхідно поставити на вирішення експерта?

3. Розкрийте процесуальний порядок призначення експертизи.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.

4. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

5. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Завдання 3

До місцевого суду Фрунзенського району м.Харкова звернувся гр. Петренко Микола Іванович, що мешкає в м. Харкові по вул. Героїв Сталінграда 135 кв.18, з позовною заявою про стягнення збитків заподіяних його майну 18 грудня 2005 р. внаслідок затоплення його квартири сусідом – Нестеренко Олегом Васильовичем, що мешкає у тому ж домі в кв. 22, поверхом вище.

До позовної заяви він додав акт ЖЕКу згідно до якого матеріальні збитки заподіяні його майну складають 3.800 грн.

Складіть проект позовної заяви Петренко М.І. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Цивільний процесуальний кодекс України.

4. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.


Цивільний процес (Кафедра цивільно-правових дисциплін)

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)

Завдання 1

Зайцев Є.М. придбав у співвласників Мельникова А.Н. та Литвинова О.І торгівельне місце на Центральному ринку м. Харкова. За письмовою угодою, Зайцев Є.М. повинен був сплатити гроші за придбане місце частками впродовж трьох місяців, але своє зобов’язання не виконав. В зв’язку з цим Мельников А.Н. та Литвинов О.І. звернулися до суду з позовом до нього про стягнення грошових коштів.

1. Визначте процесуальне становище всіх учасників цих правовідносин.

2. Що таке процесуальна співучасть?

3. Дайте характеристику обов’язковій та факультативній співучасті.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Цивільний кодекс України.

4. Боннер А.Т. Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.

5. КомаровВ.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.

Завдання 2

Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

1. Дайте правову оцінку даній ситуації.

2. Чи правильні дії судді?

3. Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.

4. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Завдання 3

Сорокіна А.П. звернулася до місцевого суду Московського району суду м. Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обґрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Харківський вісник", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого в задоволенні позову було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Сорокіної А.П. необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Цивільний кодекс України

4. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.

5. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.

6. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9


Варіант 4 (Г, З, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

В травні 2006 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Всі розшуки, в т.ч. розшуки його тіла на дні ставка командою водолазів, результату не дали.

В жовтні 2006 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

1. Чи підлягає дана заява розгляду в суді?

2. Якому суду підсудна дана справа?

3. Судом в якому складі вона буде слухатись?

4. Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.

4. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.

Завдання 2

Громадянка Фесенко придбала на речовому ринку пару зимових чобіт. Торгове місце, на якому було придбане взуття, належало ПП Лук’янченко. Продавець Карпова, що працює в ПП Лук’янченко за трудовою угодою, чек на придбане взуття покупцеві не видала. Придбаний товар виявився неналежної якості, і Фесенко звернулася до суду з позовом до ПП про розірвання договору купівлі-продажу і відшкодування збитків, завданих продажем неякісного взуття.

Задовольнивши клопотання позивачки, суд викликав продавця Карпову для дачі показань по справі в якості свідка. Карпова відмовилась давати показання , аргументуючи відмову тим, що однією з умов трудового договору між нею і ПП Лук’янченко було її зобов’язання зберігати в таємниці відомості, що стали їй відомі у зв’язку з її службовим становищем.

1. Дайте правову оцінку даній ситуації.

2. Чи підлягає Карпова допиту як свідок?

3. Розкрийте процесуальний порядок допиту свідків.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Завдання 3

Вироком суду громадянку Гриненко І.І. було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна. Цим вироком також вирішено цивільний позов АТП – 21205, на користь якого з Гриненко І.І. було стягнено 7 тис. грн. Чоловік засудженої Гриненко В.О. звернувся до суду з позовом про виключення з опису (арешту) телевізора та піаніно. В позовній заяві він зазначив, що ці речі належать йому на праві особистої власності, так як були придбані ще до шлюбу.

Суд відмовив в прийнятті позовної заяви через те, що у вироку суду було зазначено про конфіскацію усього майна.

1. Чи правильно вчинив суддя?

2. Визначить склад осіб по цій справі.

3. Чи зміниться склад осіб, якщо у вироку суду буде вказано тільки те, що на телевізор та піаніно звернено стягнення про відшкодування шкоди, заподіяної злочином?

4. Складіть проект позовної заяви від імені Гриненко В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.

4. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.

5. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.

6. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. - 272 с.

7. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.