Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших державСтародавня історія України Терміни, поняття

· Історичні джерела - пам’ятки минулого, які свідчать про історію людського суспільства

· Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного часу й території

· Палеоліт – давній кам’яний вік, 1млн – 11 тис. років тому

· Мезоліт – середній кам’яний вік, епоха кам’яної доби,що була перехідною між палеолітом та неолітом 10 -7 тис. років тому

· Неоліт – доба нового кам’яного віку, заключний етап кам’яної доби, що заступив палеоліт та мезоліт. Епоха, протягом якої людина перейшла до добування їжі, вирощуючи рослини й одомашнивши тварин, 7-5 тисячоліття до н.е.

· Енеоліт – мідно - кам’яний вік, перехідна ланка від кам’яного віку до віку металів, коли з’являються речі з міді, але провідна роль у виготовленні знарядь праці належить каменю, 4-3 тисячоліття до н.е.

· Бронзовий вік– період в історії людства, коли поряд з кам’яними були поширені знаряддя з бронзи, це час розпаду первіснообщинного ладу, 2-1 тисячоліття до н.е.

· Ранній залізний вік– один з періодів розвитку людства, люди навчилися плавити залізо,виникнення перших державних утворень, 1тис.р. до н.е.-1тис.р. н.е.

· Ремесло - дрібне виробництво за допомогою примітивного знаряддя, для задоволення широких побутових потреб

· Осілий спосіб життя – спосіб життя, який пов'язаний з постійним проживанням на одному місці

· Кочовий спосіб життя – мандрівний, пов’язаний з частою зміною пасовища, місця проживання

· Колонізація – заселення та освоєння вільної території;поселення громадян якоїсь держави поза межами своєї країни, а також загарбання якоїсь області чи країни

…………………………………………………………………………………………………………………

Виникнення та розквіт Київської Русі

· Племінний союз – об’єднання декількох племен в епоху занепаду первіснообщинного ладу

· Князь – воєначальник племені, союзу племен,правитель державного утворення-князівства

· Бояри – верхівка правлячого класу в Київській Русі,великі землевласники

· Верства - частина суспільного класу, соціальна група, соціальний стан

· Язичництво – релігійні вірування, обожнення сил природи,тварин та рослин, а також людиноподібних істот

· Християнство – релігія, що ґрунтується на вірі в Ісуса Христа як боголюдини, який зійшов на землю і прийняв страждання заради спасіння людства

………………………………………………………………………………………………………..

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-волинська держава

· Роздробленість – розчленування держави на декілька самостійних князівств, період в історії Київської Русі, середина 12 до середини 13 ст., перехід від ранньофеодальної держави до зрілого феодального суспільства.

· Федеративна монархія – форма державного устрою, що складається з кількох державних утворень за якими зберігається певна самостійність

· Колективний сюзеренітет – верховне право кількох правителів щодо певної території, що шукали компромісних рішень на своїх зібраннях; форма колективного правління в період феодальної роздробленості

· Золотоординське ярмо - система правління ординських феодалів на українських землях

 

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

· Вотчинне землеволодіння – землеволодіння феодала, яке передавалося у спадок,закріплення тих або тих територій за певною гілкою князівського роду

· Ікони – живописні або мозаїчні картини на релігійні теми

· Билини – народні пісні про богатирів,їх подвиги

· Літописи – древньоруські історичні твори,в яких важливі події писалися за роками

· Мозаїка – зображення з різнокольорових камінців чи шматочків кольорового непрозорого скла,смальти

· Фреска – живописний твір ,виконаний водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці

· Книжкова мініатюра – живописні зображення , що прикрашали, ілюстрували середньовічні рукописи

…………………………………………………………………………………………………….

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

· Шляхта – привілейований стан, родова українська знать, аристократія

· Пан – людина, яка володіла власною вотчинною землею, поміщик у старих Польщі, Литві, дореволюційних Україні та Білорусі

· Панщина - дарова примусова праця покріпачених селян у господарстві поміщика

· Магдебурзьке право – право міст на самоврядування, податковий, судовий імунітет, проведення ярмарків,право власності на землю

· Магістрат – адміністративний орган міського самоврядування; об’єднував раду і лаву, муніципалітет

· Рада – адміністративний орган і суд у цивільних справах

· Лава – суд у кримінальних справах

· Війт – керівник органів місцевого самоврядування, очолював лаву

· Цехи – професійні об’єднання ремісників в середньовічному місті; самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей на чолі з виборним старшиною

· Дума – збори, рада виборних на Русі

………………………………………………………………………………………….
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.