Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організаціїЗавдання на тиждень самостійної підготовки з курсу «Діловодство» для студентів другого курсу спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Написати наукову статтю на одну з запропонованих тем з курсу «Діловодство»:

1. Становлення основних діловодних процесів в історії українського діловодства

2. Трактування та основні властивості службового документа в сучасному українському документаційному забезпеченні управління

3. Сучасне українське законодавство у сфері документаційного забезпечення управління: стан, аналіз та перспективи

4. Склад та особливості розташування реквізитів для бланків службової кореспонденції

5. Статут організації та положення про структурний підрозділ: основні вимоги до оформлення та використання

6. Спільні та відмінні риси у стилі складання текстів організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів

7. Порядок погодження, візування та призначення виконавця для виконання розпорядчих документів колегіального характеру

8. Універсалізація датування службових документів: правила використання дати на основних стадіях створення та функціонування документа

9. Типові стильові помилки при написанні ділових (службових) листів

10. Посадова інструкція секретаря-референта: правила складання та змістове наповнення документа

11. Служба діловодства в органах державної влади: видова характеристика та основні функції її персоналу

12. Наказ та розпорядження: особливості складання, спільне та відмінне

13. Телефонограми та телефакси як оперативні службові документи вхідної інформації

14. Рекламний та інформаційний листи у сучасному діловодстві: формальні та змістові особливості їх складання

15. Правила складання витягів розпорядчих та інформаційно-довідкових документів та співвідношення їхнього інформаційного наповнення поряд з документом-оригіналом

16. Порядок нанесення змінних реквізитів для вхідної службової кореспонденції в організації-адресаті

17. Позитиви та негативи трафаретизації службових документів як спосіб уніфікації управлінської інформації

18. Основні правила складання адміністративних та господарських актів: видова характеристика та варіанти розміщення складових у тексті документа

19. Протокол як основний інформаційно-довідковий документ та його співвідношення з іншими організаційно-розпорядчими документами

20. Бланк службового документа: стандарти побудови конструкційної сітки реквізитів та варіанти їх розміщення

Основні вимоги до оформлення наукової статті: обсяг 3-4 сторінки, 12 шрифт Times New Roman, 1 міжрядковий інтервал, співвідношення берегів 3 (лівий) – 2 (верхній) – 2 (нижній) – 1 (правий). Статті з ідентичним текстом зараховуватися і оцінюватись не будуть. Текст статті подаються викладачу на перевірку в роздрукованому варіанті та на оптичному носії (CD-R). Останній строк здачі завдання на перевірку – 19 листопада 2011 року.

Основні складові наукової статті:

· В правому верхньому кутку – Прізвище, ім’я та по-батькові автора статті та його посада, виділенні жирним курсивом. Наприклад, Охріменко Ганна Валеріївна, викладач Національного університету «Острозька академія»

· Назва статті має бути написана жирним прописним (капітальним) шрифтом зверху, посередині під прізвищем автора статті. Наприклад:

 

Охріменко Ганна Валеріївна, викладач

Національного університету «Острозька академія»

Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації

· Під назвою через один пробіл розміщуються анотації українською та англійською мовами з ключовими словами (курсивом). Наприклад:

Охріменко Ганна Валеріївна, викладач

Національного університету «Острозька академія»

Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації

У статті подано характеристику автоматизації документних процесів в організації. Здійснено розгляд основних класів систем електронного документообіг та проблем їх впровадження в українських реаліях.

Ключові поняття: діловодство, електронний документообіг, електронний документ, автоматизація діловодних процесів.

 

In article the author describes the automation of paperwork’s operations in organization. The author considers the mail classes and the problems of introduction the systems of the electronic paperwork document control in Ukraine.

Key words: the office administration, the electronic paperwork document control, the electronic document, the automation of paperwork’s operations.

 

· Текст статті починається через пробіл під анотаціями і повинен містити актуальність запропонованої теми, мету, основні завдання, ступінь розробки даної теми в науковій літературі. Наприклад:

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.