Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Турніру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»

Регламент

 

 

Організатор змагань: Профспілка студентів ЧНУ;

Дата і час змагань: 12 березня 2015 року, початок о 16.00 год.;
Місце проведення змагань: Наукова бібліотека ЧНУ (2 поверх).


І. ПРАВИЛА ГРИ “ЩО? ДЕ? КОЛИ?”

1.1. Одночасно брати участь у діях команди під час гри може не більше шести осіб.

1.2. Завдання команд – своєчасно дати правильну відповідь на запитання, котре задав ведучий. За кожну правильну відповідь на запитання команда отримує одне ігрове очко.

1.3. Відповіді даються у письмовому вигляді.

1.4. Ведучий оголошує номер запитання, задає саме запитання після чого починається відлік чистого часу, рівно 60 секунд. За 10 секунд до закінчення обговорення дається попереджувальний сигнал. Після закінчення 60 секунд дається 10 секунд для письмового оформлення відповіді та передачі її до суддівської групи.

1.5. Команда вважається такою, що здала відповідь вчасно, якщо її капітан (гравець) підняв руку догори з письмовою відповіддю до закінчення 70 секунд, відведених на опрацювання та оформлення відповіді на запитання, і здав її асистентові суддівської групи.

1.6. Відповіді, які здані із запізненням, не розглядаються.

1.7. Письмові відповіді команд зберігаються до часу остаточного підведення підсумків змагань.

1.8. Відповідь вважається неправильною, якщо виконується хоча б одна з таких умов:

- не розкриває суті запитання з достатнім ступенем конкретизації (необхідна ступінь конкретизації повинна бути вказана у запитанні чи визначається суддівською групою);

- команда здала більше одного варіанту відповіді, хоча б один з яких не є правильним;

- допущені грубі помилки (неправильно названі імена, прізвища, назви, дати, спосіб дії і т.д.), що спотворюють чи змінюють суть відповіді;

- містить додаткову інформацію, яку можна вважати іншою відповіддю, причому ця відповідь буде неправильною;

- містить додаткову інформацію, яка спотворює зміст відповіді, містить грубі фактичні помилки або суперечить умовам питання;

- відрізняється від авторської граматично, коли дотримання граматики вимагається автором запитання або ця відмінність спотворює зміст відповіді;

- є формальною, що лише повторює деякі з фактів та логічних зв’язків, які містяться в умовах запитання.

1.9. Інформація в дужках суддівською групою не береться до уваги.

1.10. У випадку відсутності на картці номера команди, що дала відповідь, суддівська група має право не враховувати цю відповідь при підведенні підсумків.

1.11. Під час змагань гравцям забороняється доторкатися до карток із відповідями інших команд чи ознайомлюватися з їх змістом.

1.12. Під час спілкування із суддівською групою капітан команди не може доторкатися до карток із відповідями своєї команди.

1.13. Попередні результати змагань чи частини змагань (туру) підраховуються суддівською групою у перерві після їх закінчення і після цього оголошуються ведучим. До оголошення попередніх результатів будь-яке спілкування гравців із суддівською групою заборонене. Після оголошення попередніх результатів капітан команди має право звернутися до суддівської групи для ознайомлення з інформацією про те, які відповіді його команді були зараховані, а також для додаткового ознайомлення із змістом запитання. Звертання інших членів команди до суддівської групи під час виконання останніми своїх обов’язків є заборонене.

1.14. Під час турів змагань заборонене використання технічних засобів комунікації.

1.15. Під час змагань забороняється без дозволу суддівської групи чи ведучого користування технічними засобами, що передбачені для обслуговування змагань.


ІІ. СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

2.1. Змагання обслуговують: ведучий; суддівська група (у складі трьох осіб); асистенти суддівської групи.

2.2. Ведучий: Для проведення етапу змагань Профспілка студентів ЧНУ призначає ведучого змагань, який чітко і розбірливо зачитує запитання, а у випадку відсутності сигналів сповіщення веде відлік часу. Ведучий спостерігає за дотриманням умов регламенту і порядком ведення гри. Ведучий має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань.

2.3. Суддівська группа: Для проведення етапу змагань Профспілка студентів ЧНУ призначає суддівську групу, яка оцінює відповіді команд та підбиває підсумки змагань. Суддівська група має право робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім у залі змагань. Членам суддівської групи забороняється повідомляти гравцям відповіді інших команд та вказувати, яка з команд дала ту чи іншу відповідь.

2.4.Асистенти суддівської групи:Для проведення етапу змагань безпосередньо перед грою ведучим за погодженням із суддівською групою призначаються асистенти суддівської групи, які приймають у команд картки з відповідями, слідкують щоб зміст зібраних відповідей не був доступним іншим командам, слідкують за дотриманням командами правил, встановлених цим регламентом стосовно кількості гравців в команді та вчасної здачі відповіді, фіксують під час турніру випадки некоректної поведінки команд і глядачів та повідомляють про них суддівській групі.


IІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

3.1. До участі у змаганнях допускається команда, що у встановлений оргкомітетом термін подала заявку.

3.2. До участі в етапі змагання допускається команда, що подала заявку, яка за формою містить список гравців команди (не більше 6 гравців). Під час проведення етапу змагань у складі команди має перебувати одночасно не менше 4 гравців, зголошених у стартовому списку, один з яких є капітаном команди.

3.3. Капітан команди призначається одноразово на час проведення всього турніру з числа членів команди.

3.4. З дозволу Профспілка студентів ЧНУ функції капітана команди можуть бути тимчасово делеговані іншому гравцеві цієї ж команди. Цей гравець формально не вважається капітаном команди, але набуває права капітана під час спілкування з представниками Профспілка студентів ЧНУ та суддівською групою.


ІV. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

4.1. Штрафні санкції стосовно команд застосовуються відповідно до рішень ведучого змагань, суддівської групи, а також відповідно до колегіального рішення, в прийнятті якого беруть спільну участь ведучий змагань, суддівська група.

4.2.Ведучий змагань:

- приймає рішення про надання попередження окремому гравцеві команди та команді загалом, присутнім у залі змагань;

- подає пропозиції про застосування штрафних санкцій щодо порушення регламенту змагань для обговорення та прийняття колегіального рішення.

4.3.Суддівська група:

- приймає рішення про надання попередження окремому гравцеві команди та команді загалом, та присутнім у залі змагань;

- подає пропозиції про застосування штрафних санкцій щодо порушення регламенту змагань для обговорення та прийняття колегіального рішення.

4.4. Штрафною санкцією, що застосовується до окремого гравця, може бути попередження, дискваліфікації до кінця проведення етапу.

4.5. У випадку надання під час змагань двох попереджень гравцеві команди ведучим чи суддівською групою, гравець дискваліфікується до закінчення етапу змагань.

4.6. У випадку надання під час одного етапу змагань трьох попереджень команді ведучим чи суддівською колегією, капітан команди дискваліфікується до закінчення етапу змагань.

4.7. При дискваліфікації гравця чи капітана у складі команди необхідно зробити заміни, які б відповідали умовам участі команди в етапі змагань.

4.8. Попередження окремим гравцям чи командам у цілому можуть надаватися за:

- висловлювання чи дію, котра ображає учасників змагань, глядачів, ведучого, суддівську групу, асистентів суддівської групи;

- дії, що перешкоджають ведучому, суддівській групі, асистентам суддівської групи;

- невиконання розпоряджень ведучого, суддівської групи, асистентів суддівської групи, оргкомітету змагань, які стосуються виконання ними обов’язків щодо забезпечення проведення ігор чемпіонату;

- наближення на відстань меншу за 2 метри до ведучого, членів суддівської групи, асистентів суддівської групи під час виконання ними роботи щодо забезпечення проведення ігор чемпіонату без їх дозволу чи запрошення.

4.9. Попередження присутнім у залі під час проведення змагань можуть надаватися за:

- образу команди чи будь-якого з її гравців;

- підказку команді чи будь-якому з її гравців;

- шум під час проведення змагань.

4.10. У випадку прийняття рішення про застосування штрафних санкцій ведучий повідомляє про них усім, хто знаходиться в залі змагань.

4.11. Рішення ведучого та суддівської групи змагань є остаточними.


V. ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ

5.1. Переможець в змаганнях визначається за кращою сумою балів. Якщо у підсумку команди показали ідентичні результати, то їхнє підсумкове місце визначається за кращою сумою набраних очок (після цього - рейтингу). У випадку, якщо на етапі змагань команди показала абсолютно однакові результати (кількість очок та рейтинг), підсумки етапу для цих команд проводяться за сумою місць в окремих турах (чим менша сума - вище місце команди).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.