Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Патентно-інформаційні ресурси патентного і інформаційного відділу ГП «ЦБНТІ»Патентно-інформаційні ресурси складають систему патентної документації, патентної, нормативної, методичної, учбової літератури, сформованих до патентних фондів з технічними і іншими засобами їх використання. Впорядкований комплект патентних документів і довідково-пошуковий апарат до неї, а також нормативно-методичні і інші матеріали з питань охорони об'єктів промислової власності складає фонд патентної документації. Його склад визначається такими характеристиками: переліком країн, патентні документи яких надані у фонді; видами документів, які комплектуються; переліком класифікаційних рубрик (для галузевих патентних фондів); ретроспективною (завглибшки). Інформаційні служби патентних документів-аналогів зазвичай доповнюються такими документами інформації відносно документів-аналогів інших вищезазначених типів.

До авторитетних джерел інформації відносно патентних документів-аналогів також можна віднести бази даних IPADOC (ЕПВ) і World Patent Index (Derwent), які надаються через комерційні хости для платного користування в режимі віддаленого доступу. Дані відносно документів аналогів (патентних сімейств) наводяться також на дисках GLOBALPAT CD-ROM. Спеціальними формами джерел інформації є опис, формула, бібліографічні дані об'єкту промислової власності. [6].

Опис винаходу як джерело інформації має структуровану форму. Воно містить такі розділи: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель); рівень техніки; суть винаходу (корисній моделі); перелік креслень, якщо вони додаються; відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. Під патентною документацією розуміється склад публікованих і непублікованих документів (або витягань з них), що містять відомості про результати науково-дослідницьких, проектно-конструкторських і інших науково-технологічних робіт, заявлених або визнаних відкриттями, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками і товарними знаками, а також зведення про охорону прав вищеназваних об'єктів інтелектуальної власності. Під патентною документацією розуміються, перш за все, офіційні видання патентних відомств - це описи об'єктів промислової власності, а також відомості про них в офіційних патентних бюлетенях, покажчиках, каталогах і інших виданнях.

Під патентною інформацією розуміється сукупність патентної документації в процесі її передачі, переробки і використання (динаміки). Матеріалами патентної інформації є первинні документи (оригінали описів винаходів, промислових зразків, товарних знаків, їх копії і переведення); вторинні документи (бібліографічні, реферативні видання, анотації, огляди), складені на підставі обробки первинної патентної документації. Вміст патентної документації і інформації патентного і інформаційного відділу ГП «ЦБНТІ» умовно змальований на схемах (1.2).

Згідно Закону України «О інформації» джерелами інформації є передбачені або встановлені цим законом документи або інші носії інформації, що є матеріальними об'єктами, які зберігають інформацію. Патентна інформація є складовою частиною науково-технічної інформації, до якої належать задокументовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, отримані в процесі науково-дослідної, проектно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої і суспільної діяльності, котрі заявлені або визнані винаходами, корисними моделями, промисловими зразками або іншими об'єктами промислової власності; про охоронні документи на ці об'єкти і про права власників цих документів. Це для Документа встановлена законом матеріальна форма зберігання і поширення інформації шляхом її фіксації на папері, магнітній плівці і інших носіях інформації, тобто зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати. Відмінність патентної документації і інформації від всіх інших видів полягає у ряді специфічних особливостей, про які говориться нижче.

Патентна інформація охоплює:

1. Технічну інформацію, яка стосується виробів, продукції, процесів і їх вживання, міститься в патентних документах.

2. Інформацію про правовий статус патентів або інших прав промислової власності, даних реєстрів об'єктів промислової власності. Бібліографічну інформацію, яка стосується опублікованих патентних документів, дату, що містять, і номер пріоритету заявленого об'єкту, терміни публікації і інші офіційні дані.

3. Інформацію про економічний статус об'єктів промислової власності, яка міститься в описах до заявок і патентів, в патентних і ліцензійних паспортах, в інших економічних, кон'юктурних, комерційних обгрунтуваннях і оцінках ОІВ на всіх етапах проходження (від ідеї до матеріалізації), введення в господарський зворот як нематеріальні активи, їх комерціалізація.

Патентна документація ГП «ЦБНТІ»

 


 

Описи до дипломів на відкриття
Описи до свідоцтва на товарні знаки і знаки послуг
Офіційні відомості в статусі правової охорони ОІВ
Витягання з описів винаходів (патентна формула, що публікується в патентному бюлетені, реферат)
Описи до патентів на винаходи, ПМ, ПО.
Описи до заявок на винаходи, корисні моделі(ПМ), пром. зразки(ПО),товарні знаки (ТЗ).

 


Рис. 1 Склад патентної документації ГП «ЦБНТІ»

Патентна документація
Патентна інформація
Документальна
Сигнальна
Довідкова
Патентна література
Оригінали опису об'єктів промислової власності
Копії описів
Переклади описів  
Бібліографічні відомості
Анотовані відомості, резюме
Рефератні описи
Витягання з описів
Формула винаходу та ін. об'єктів ІВ
Відомості про патентні фонди, що діють
Покажчики
Зведення про заявки
Зведення про упроваджені винаходи
Каталоги перекладів
Нормативна
Методична
Учбова

 

 


 

 

Рис.2 Склад патентної інформації

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.