Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Законодавчі акти та нормативні документиЗаконодавчі акти та нормативні документи

 

Інформаційні ресурси

1. Аудит в Украине www.auditinukaine.com

2. Аудиторська палата України http://apu.com.ua/index.php

3. Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

4. Верховна Рада України www.rada.gov.ua

5. Верховний суд України www.scourt.gov.ua

6. Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua

7. Національний банк України http://www.bank.gov.ua/

8. Вища рада юстиції України www.vru.gov.ua

9. Все про бухгалтерський облік www.vobu.com.ua

10. Все про бухгалтерський облік: Всеукраїнська професійна газета http://www.vobu.com.ua

11. Всеукраїнський тижневик «Баланс» www.balance.dp.ua

12. Газета "Бизнес" www.business.kiev.ua

13. Газета "Галицкие Контракты" www.gc.kiev.ua

14. Газета «Бухгалтерія» www.buhgalteria.com.ua

15. Газета «Урядовий кур’єр» www.ukcc.com.ua

16. Газета «Юридична практика» www.practix.com

17. Газета «Бюджетная бухгалтерия» http://buhgalter.com.ua

18. Головне державне об’єднання правової інформації Мін’юсту України www.gdo.kiev.ua

19. Головне управління державної служби України www.guds.gov.ua

20. Дебет-Кредит: Український бухгалтерський портал http://www.dtkt.com.ua/

21. Державний комітет статистики України www.ukrstat.gov.ua

22. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва www.dkrp.gov.ua

23. Журнал "Бухгалтер" www.buhgalter.kharkov.com

24. Журнал "Коммерсант" www.kommersant.ru

25. Журнал "Компаньон" www.companion.com.ua

26. Журнал "Корреспондент" www.korrespondent.net

27. Журнал "Бюджетная бухгалтерия" http://e.factor.ua

28. Журнал «Моя бухгалтерия. Бюджетные организации» http://idg.by

29. Інформаційно-аналітичний портал «Бізнес в Україні» www.dinai.com

30. Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua

31. Ліга: Закон – Головний правовий портал України http://www.ligazakon.ua/

32. ЛігаБізнесінформ www.liga.net

33. Міністерство доходів і зборів України www.sta.gov.ua; www.customs.gov.ua

34. Міністерство економіки України www.me.gov.ua

35. Міністерство праці та соціальної політики України www.minpraci.gov.ua

36. Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua

37. Міністерство юстиції України www.minjust.gov.ua

38. Навчально-методичні матеріали ДонДУУ http://lib.dsum.edu.ua/

39. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/

40. Національний банк України www.bank.gov.ua

41. Спілка аудиторів України www.spilka-audit.org.ua

42. Третейська палата України www.arbitrationchamber.org.ua

43. Фонд державного майна України www.spfu.gov.ua

 

 

Кафедра додає самостійно


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра___________________________________________________________

 

 

ЗВІТ

З_________________________________________________________

(назва практики)

 

на__________________________________________________________________________________________

(повна назва бази практики)

 

Студента(ки),_______________________________________________________

(П.І.Б.)

група, спеціальності_____________________________________________________________________________

 

 

______________________ ____________________

(дата) (підпис)

 

 

Керівник практики

від підприємства_________________________________________________________________________

( П.І.Б., посада, підпис)

 

М.П.

 

 

Керівник практики

від кафедри_______________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, підпис)

 

 

Звіт захищено з оцінкою___________________________________________________________________________________

(за національною та шкалою ECTS)

 

 

_________ 201__р.___________________________________________________________________________

(дата захисту) (П.І.Б. та підпис викладача)

 

 

Київ 201__


Додаток Б

Таблиця Б.1.1

(Приклад) Показники фінансово – господарської діяльності

ПОКАЗНИКИ форм звітності рік рік Відхилення (+, -) 2015 р. від 2014 р. 2015 рік у % до 2014 р.
1.КАПІТАЛ
1.1. Власний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
1.2. Позиковий капітал        
- у тому числі, короткострокові кредити банків        
- у тому числі, поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги        
2. РЕСУРСИ
2.1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.        
2.2. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.        
- у тому числі грошові кошти        
3. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.        
3.2. Витрати: - сума, тис.грн.        
3.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), тис.грн.              
3.4. Фондовіддача, тис. грн.          

Продовження табл. Б.1.1

 

4. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
1. Оцінка фінансової стійкості підприємства
Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) (опт.знач. ≥0,5)        
Коефіцієнт фінансової залежності (опт.знач. < 2)        
Коефіцієнт фінансового ризику (опт.знач.< 1)        
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (опт.знач. ≥0,5)        
2. Коефіцієнти ліквідності балансу
Коефіцієнт загальної ліквідності (опт.знач.2,0-2,5)        
Коефіцієнт швидкої ліквідності (опт.знач.0,7-0,8)        
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (опт.знач.0,2-0,3)        
Коефіцієнт співідношення кредиторської та дебіторської заборгованості        
3. Коефіцієнти рентабельності
Рентабельність власного капіталу        
Валова рентабельність продаж        
Рентабельність основних засобів        

Закінчення табл. Б.1.1

Рентабельність оборотних активів        
4. Коефіцієнти ділової активності
Оборотність активів (дні)        
Оборотність дебіторської заборгованості(дні)        
Оборотність кредиторської заборгованості (дні)        
Оборотність власного капіталу (дні)        

 

Рекомендується кафедрам самостійно визначити (додати) показники фінансово – господарської діяльності суб’єкта, можливо навести порядок аналізу визначених показників, але групувати їх в таблицю (як в прикладі) обов’язково, з метою недопущення студентами детального опису розрахунків фінансового аналізу замість конкретної інформації про суб’єкт господарювання по іншим структурним частинам Звіту.Формули, за якими розраховуються показники можна навести у додатках програми.


Додаток В

Зразок ЛИСТА З надання

РОБОЧОГО МІСЦЯ СТУДЕНТУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№ ______ від___________ Зав. каф. ПВНЗ

Європейського університету

ПІБ

 

Державне комунальне підприємство «Хрещатик» може прийняти студента Вашого університету Іванова Івана Івановича для проходження виробничої практики.

 

 
 

 


Генеральний директор О.О. Микитюк

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.