Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ознайомлення з аграрним підприємством

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Загальні положення

Мета практики: закріпити і поглибити теоретичні знання з механізації виробничих процесів, придбати досвід виконання конкретних технологічних операцій у рослинництві та тваринництві.

Завдання практики:

- оволодіти практичними навичками з технології та організації виконання механізованих робіт у рослинництві й тваринництві, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських машин, а також машин для механізації тваринництва, методами їх наладки та регулювання;

- вивчити технології виробництва основних культур для регіону України, де розташовано ВНЗ; навчитися складати машинно-тракторні агрегати, готувати машини для виконання механізованих операцій інтенсивних технологій вирощування основних культур зони, виявляти й усувати несправності машин, проводити технічне обслуговування машинних агрегатів;

- вивчити і впроваджувати у виробництво досягнення науки та передові прийоми роботи на машинах;

- ознайомитись зі структурою і виробничою діяльністю бригади, відділення, ферми, комплексу, господарства.

Під час виробничої практики студенти повинні працювати в якості механізаторів сільськогосподарського виробництва (трактористів, комбайнерів, помічників комбайнерів, операторів АВМ, КЗС, зернотоку, тваринницьких комплексів, машиністів на складних сільськогосподарських машинах, слюсарів з обслуговування і ремонту тваринницького обладнання тощо).

Як правило, студенти направляються на виробничу практику концентровано в один або декілька базових районів за можливістю на оплачувані посади. При необхідності формуються студентські спеціалізовані загони механізаторів.

Студенти-практиканти призначаються на посаду наказом по підприємству і в період практики є робітниками цього підприємства. Вони зобов’язані виконувати Правила внутрішнього розпорядку підприємства і повинні бути взірцем дисциплінованості та організованості. Цим же наказом за окремими студентами або за механізованим загоном закріплюється техніка і керівник виробничої практики від сільськогосподарського підприємства.

Студенти у період роботи механізаторами на підприємстві зобов’язані:

- практично опановувати і виконувати вимоги правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії при виконанні механізованих та інших робіт;

- ознайомитися зі структурою, виробничою діяльністю і звітністю підприємства; з прогресивними методами організації та стимулювання праці; з сучасними технологіями виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

- здобути практичні навички у складанні машинно-тракторних агрегатів, в підготовці тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин та машин для тваринництва до роботи;

- освоїти прийоми виконання механізованих польових і фермських робіт у відповідності з вимогами агрозоотехніки і організаційно-технічних правил виробництва робіт, регулювальних операцій на тракторах, сільгоспмашинах та машинах для тваринництва;

- навчитися усувати несправності тракторів, сільгоспмашин та машин для тваринництва, контролювати якість виконання сільськогосподарських робіт;

- проводити операції технічного обслуговування та підготовки до зберігання тракторів, сільськогосподарських машин та машин для тваринництва.

У звіті повинні бути відображені наступні питання:

- завдання сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі, характеристика підприємства, розташування, природно-кліматичні умови, спеціалізація, сівозміни та структура посівних площ, валове виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, господарська діяльність (рентабельність, прибуток та ін.) (див. Додатки);

- склад машинно-тракторного парку відділення (бригади, підприємства), забезпеченість кадрами механізаторів, використання нової техніки, видача і облік витрат паливно-мастильних матеріалів;

- прогресивні методи організації та стимулювання праці, що застосовуються, умови праці й побуту механізаторів, організація охорони праці у відділенні (бригаді, підприємстві);

- характеристика тваринницьких ферм, поголів’я тварин, кормова база, наявність засобів механізації та їх використання, собівартість продукції тваринництва;

- раціоналізаторські пропозиції;

- виконання індивідуального завдання;

- висновки та пропозиції.

Зміст практики

  №   Назва робіт Приблизна кількість годин
1. Ознайомлення з аграрним підприємством.
2. Робота в ремонтній майстерні і на пункті технічного обслуговування машин
3. Робота в автогаражі і на посту заправки машин нафтопродуктами
4. Робота на майданчику зберігання сільськогосподарської техніки та технологічної наладки машинно-тракторних агрегатів
5. Робота на агрегатах по сівбі та агрегатах по догляду за посівами
6. Робота на агрегатах (комбайнах) для скошування й обмолоту зернових культур (на посаді помічника)
7. Робота на спеціальних комбайнах (на посаді помічника)
8. Робота на агрегатах для обробітку ґрунту
9. Робота на машинах для післязбиральної обробки та зберігання зерна
10. Робота на тваринницькій фермі
11. Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-щоденника
  Всього

 

Ознайомлення з аграрним підприємством.

Студенти під керівництвом викладача – керівника практики, відвідують сучасні тракторні бригади, центральні майстерні, тваринницькі ферми аграрних підприємств; ремонтно-обслуговуючі підприємства (ремонтні заводи) АПК з метою ознайомлення та вивчення передового досвіду і досягнень науки в організації праці та виробництва сільськогосподарської продукції за прогресивними технологіями.

Коротка історія підприємства, структура управління, функції спеціалістів. Загальна схема технічного обслуговування, ремонту машин і механізації робіт з вирощування основних сільськогосподарських культур за сучасними технологіями. Наявність і використання діючих державних і галузевих стандартів.

Бесіди спеціалістів інженерно-технічної служби підприємства, правила внутрішнього розпорядку, безпека праці на підприємстві (виділяються особливо-небезпечні робочі місця і дільниці). Організація роботи із захисту навколишнього середовища.

 

2. Робота в ремонтній майстерні і на пункті технічного обслуговування машин

Ознайомлення з організацією (компоновкою) робочих місць і забезпечення їх обладнанням, технологічною оснасткою, інструментом і технічною документацією. Вивчення виробничого взаємозв’язку окремих дільниць майстерні з ремонтними підприємствами АПК. Діагностування машин і дефектовка деталей (разом з майстром або досвідченим робітником). Проведення щозмінного і планового технічного обслуговування тракторів і комбайнів та інших сільськогосподарських машин. Робота слюсарем з ремонту с.-г. техніки: спочатку під наглядом досвідчених робітників-ремонтників, а потім самостійно (роботу слід починати з обслуговування простих с.-г. машин і знарядь, а потім перейти на виконання більш складніших робіт). По закінченню роботи на пункті технічного обслуговування і в майстерні студент повинен самостійно виконувати діагностування та дефектування деталей і з’єднань, виконувати розбирально-мийні, складально-регулювальні й обкатувально-випробувальні роботи. Аналіз недоліків, які виявлені в процесі роботи і пропозиції щодо їх усунення. Стан охорони праці та протипожежного захисту.

 

3. Робота в автогаражі і на посту заправки машин нафтопродуктами

Ознайомлення із структурою управління, будовою і роботою автогаража, порядком випуску автомобілів на лінію, із проведенням контролю і обліком повернення його .

Вивчення пунктів технічного обслуговування, порядком забезпечення їх обладнанням, технологічною оснасткою, графіками технічного обслуговування та ремонту. Діагностування автомобілів разом із механіком або досвідченим робітником. Проведення щозмінного та планового технічного обслуговування автомобілів. Робота слюсарем з ремонту автомобілів: спочатку під наглядом досвідчених робітників-ремонтників, а потім самостійно.

Ознайомлення з паливно-мастильними матеріалами, що використовуються в господарстві, планом розміщення об’єктів на пункті заправки машин нафтопродуктами, обліковою і звітною документацією, зі способами утилізації та правилами збереження відпрацьованих мастил.

Виконання робіт з заправки машин паливом, мастилом, технічними рідинами та водою. Аналіз недоліків, виявлених в процесі роботи, і пропозиції щодо їх усунення. Охорона праці та протипожежний захист. Технічне обслуговування обладнання нафтогосподарств. Вимоги збереження грунту і водоймів від забруднення нафтопродуктами при експлуатації машин

 

4. Робота на майданчику зберігання сільськогосподарської техніки та технологічної наладки машинно-тракторних агрегатів

Види та способи зберігання машин, що застосовуються в господарстві.

Ознайомлення з обладнанням майданчика, правилами прийому і видачі машин та технічною документацією. Підготовка засобів і матеріалів, які використовуються при постановці машин на зберігання. Підготовка машин до зберігання. Виконання робіт на майданчику і складах, зберігання складальних одиниць і деталей, знятих з машин на короткочасне зберігання.

Робота по консервації поверхонь машин та герметизації внутрішніх порожнин машин.

Технічне обслуговування в період зберігання і зняття із зберігання.

Ознайомлення з обладнанням, будовою і розташуванням майданчиків для комплектування і наладки МТА. Вивчення агронормативів і допусків. Комплектування і складання комплексних багатоопераційних агрегатів. Складання МТА в натурі. Наладка МТА і щозмінне обслуговування. Робота на МТА. Аналіз недоліків, які виявлені в процесі роботи і пропозиції щодо їх усунення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.