Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Закони України і міжнародні документи1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). // Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‑ № 30. ‑ Ст.141; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18‑24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 груд. 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36‑62.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 лист. 1950 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 270.

5. Конвенція про права дитини: ухв. 44-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1989 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. ‑ 1990. ‑ № 1. ‑ С. 205.

6. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты и провозглашены резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Права человека: Сб. междунар. договоров. ‑ Нью-Йорк‑Женева, 1994. – Том І: Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций.

7. Європейська конвенція про видачу правопорушників: Париж, 13 груд. 1957 р. // Офіційний вісник України. ‑ 1998. ‑ № 13. ‑ Ст. 324.

8. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Мінськ, 22 січня 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ №44. ‑ С. 328. ‑ Ст. 2824.

9. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: підпис. 22 січ. 1993 р. // Офіційний вісник України. ‑ 2005. ‑ № 47. ‑ Ст. 461.

10. Кримінальний кодекс України (прийнятий 5 квітня 2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ‑ № 25-26. ‑ Ст.131; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. ‑ 19 травня (№ 90‑91).

12. Кримінально-виконавчий кодекс України (прийнятий 11 липня 2003 р.) // Голос України. – 2003. – 29 серпня. ‑ № 161. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

13. Кримінально-процесуальний кодекс України (прийнятий 28 грудня 1960 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. ‑ № 2. ‑ Ст.15. ‑ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Голос України. ‑ 2012. – 14 серпня.‑ № 148-149; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

15. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

16. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. ‑ 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

17. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. ‑ 1994. – 2 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

18. Про застосування амністії в Україні: 3акон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1996. ‑ № 48. ‑ Ст.263; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

19. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

20. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 черв. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2004. ‑ № 50. ‑ Ст.540.

21. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради України. ‑ 1991. ‑ №4. ‑ Ст.20; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

22. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Голос України. ‑ 1992. ‑ 27 березня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

23. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос України. ‑ 1995. – 23 лютого; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

25. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2001. ‑ № 30. ‑ Ст. 142.

26. Про попереднє ув`язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1993.‑ № 35.‑ Ст.360; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (станом на 01. 07. 2012 р.): http://zakon1.rada.gov.ua.

27. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури i суду: 3акон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1995. ‑ № 1. ‑ Ст. 1.

28. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Голос України. – 1991. ‑ 12 грудня; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

29. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

30. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232; [Електронний ресурс] ‑ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

31. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Голос України. – 2010. ‑ 3 серпня. ‑ № 142; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

32. Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком: Додаток до Кримінального кодексу Української РСР від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.‑ 1961. – № 2. ‑ Ст.14.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.