Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Імунопатологічні процеси. Регенерація, процеси адаптації та компенсаціїЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1, 2

Введення. Морфологія ушкодження і загибель клітин та тканин.

Патологічна анатомія як наука, галузь практичної медицини і учбовий предмет.

Зміст, задачі, об'єкти та методи патоморфологічних досліджень.

Рівні дослідження структурних основ хвороб.

Основні етапи розвитку патоморфології.

Внесок вітчизняних вчених в розвиток світової патоморфології.

Поняття про ультраструктурну патологію клітини.

Морфогенез та морфологія внутрішньоклітинного та позаклітинного накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.

Морфогенез та морфологія патологічного накопичення ендогенних і екзогенних пігментів.

Морфогенез та морфологія порушень мінерального обміну.

Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз – морфологічні прояви.

Структурні механізми та клініко-патологоанатомічна характеристика основних періодів танатогенезу.

Смерть: визначення, ознаки і термін розвитку.

Постреанімаційний період: визначення, патологоанатомічні особливості пошкодження життєво-важливих органів і відновлення їх функцій.

 

Порушення крово- та лімфообігу. Запалення.

Морфологія порушень іонно-осмотичного і водного балансу.

Морфологія та наслідки порушень при різних видах гіперемій.

Морфогенез та патоморфологія ішемії.

Морфогенез та патоморфологія інфаркту.

Визначення та морфогенез видів кровотечі, крововиливу.

Морфогенез, патоморфологія, наслідки стазу.

Патоморфологія, наслідки плазморагії.

Патоморфологія, види, наслідки емболії.

Морфогенез, патоморфологія, наслідки шоку.

Патоморфологія, наслідки порушень лімфообігу.

Морфогенез, патоморфологія, наслідки тромбозу, ДВЗ-синдрому.

Визначення ексудативного запалення. Види, морфологічна характеристика, клінічне значення ексудативного запалення.

Визначення проліферативного запалення. Морфологічні особливості, наслідки проліферативного запалення.

Види, морфологічна характеристика гранулематозного запалення.

Види, морфологічна характеристика специфічного запалення.

 

Імунопатологічні процеси. Регенерація, процеси адаптації та компенсації.

Морфологічна характеристика різних видів гіперчутливості.

Визначення, класифікація і загальна морфологічна характеристика аутоімуних хвороб.

Визначення, загальна морфологічна характеристика первинної і вторинної імунної недостатності.

Принципи класифікації амілоїдозу.

Системний амілоїдоз (первинний, вторинний): морфологічна характеристика.

Локалізований і ендокринний амілоїдоз: морфологічна характеристика.

Амілоїд старіння: морфологічна характеристика.

Визначення, види, морфологічна характеристика гіперплазії.

Визначення, види, морфологічна характеристика атрофіі.

Визначення, види, морфологічна характеристика метаплазії.

Фазний характер перебігу процесів компенсації в патологічних умовах.

Визначення, види, морфологічна характеристика гіпертрофії.

Морфо-функціональні особливості гіпертрофії міокарду.

Патологічна анатомія дизадаптації організму.

Клітинна та внутрішньоклітинна форми регенерації.

Види регенерації: фізіологічна, репаративна, патологічна.

Морфогенез регенераторного процесу.

Грануляційна тканина: морфологічна характеристика.

Види загоювання ран.

Склероз.

 

Пухлини.

Визначення пухлинного росту.

Сучасні теорії канцерогенезу.

Визначення дисплазії, її види, роль дисплазії у канцерогенезі.

Передпухлинні (передракові) стани і зміни, морфологія.

Особливості пухлинної клітини.

Морфогенез та гістогенез пухлин.

Види росту пухлин.

Морфологічні особливості доброякісних пухлин.

Морфологічні особливості злоякісних пухлин.

Метастазування: види, закономірності, механізми.

Системні не метастатичні впливи.

Загальна характеристика та номенклатура пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.

Морфологічні особливості доброякісних пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.

Морфологічні особливості злоякісних пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.

Шляхи метастазування саркоми.

Номенклатура пухлин нервової тканини.

Морфологічні особливості пухлин центральної нервової системи.

Особливості метастазування пухлин центральної нервової системи.

Номенклатура та морфологічні особливості пухлин вегетативної нервової системи.

Номенклатура та морфологічні особливості пухлин периферійної нервової системи.

Номенклатура пухлин, що походять із меланінутворюючої тканини. Невуси, їх різновиди.

Морфологічні особливості меланоми, її морфологічні форми. Значення передпухлинних змін.

Номенклатура пухлин з епітелію.

Морфологічні особливості пухлин з епітелію без специфічної локалізації: доброякісних (папілома, аденома) та злоякісних (рак).

Гістологічні варіанти раку.

Особливості метастазування раку.

Особливості пухлинного росту у дітей у порівнянні з дорослими.

Дизонтогенетичні пухлини: гамартоми та гамартобластоми – морфологічні прояви.

Тератоми та тератобластоми – морфологічні прояви.

Пухлини із камбіальних ембріональних тканин – морфологічні прояви.

Пухлини дитячого віку, що розвиваються по типу пухлин дорослих – морфологічні прояви.

Лейкози та лімфоми.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.