Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Християнство, як чинник господарського розвитку розвитку та капіталізації економічних відносин Європейської цивілізації3. Історико – економічне значення господарста та багатогранності економічної думки античного світу.

4. Феодальне законодавство у Європі та Україні, як основне джерело відображення економічного життя.

5. Становлення і розвиток податкових відносин у традиційному господарстві V ст. до н. е. – ХVІ ст.

6. Перша хвиля буржуазних революцій (к. ХVІ – к. ХVІІІст.), їх економічні програми та наслідки.

7. Теологічне обгрунтування протестантизмом (Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.

8. Економічні погляди меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії (В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене).

9. Економічна думка в Україні (ХVІ – перша половина ХVІІІ ст.). – Конституція Пилипа Орлика, Феофан Прокопович, Іван Посошков.

10. Утвердження класичної політичної економії. Економічні погляди А. Сміта. Та Д. Рікардо.

11. Економічні погляди Томаса Мальтуса та їх вплив на розвиток економічної думки.

12. Економічне вчення Жана Батіста Сея та його вплив на розвиток економічної думки.

13. Синтез основних економічних доктрин у „Принципах політичної економії” Дж. С. Мілля.

14. Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля і А. Вагнера.

15. Критичний напрям політичної економії – ідеї добробуту, справедливості і “державного соціалізму” С. Сісмонді, П. Прудона та К. Родбертуса, теорія економічного розвитку народів Б. Гільденбранда (історична школа).

16. Марксизм в теорії і практиці господарського життя.

17. Особливості розвитку монополістичного капіталізму у ХІХ – на початку ХХ ст.

18. Маржиналістичні теорії та модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

19. Погляди на принципи оподаткування у ХІХ – на початку ХХ ст. - “податкова держава“ Й. Шумпетера.

20. Економіка західноукраїнських земель (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). Колоніальний характер галузевої структури західноукраїнської промисловості.

21. Промисловість та сільське господарство українських земель на передодні першої світової війни. Наслідки війни для господарства України.

22. Багатогранність економічної думки в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (школа класичної політичної економії, революційно-демократична течія Кирило- Мефодіївське товариство, ліберально-дворянська течія, ліберально-буржуазний рух).

23. Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності – М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького.

24. “Кейнсіанська революція” в економічній науці.

25. Економічні теорії монополістичної та недосконалої конкуренції (Е. Чемберлін, Д. Робінсон).

26. Інтеграційні процеси в господарстві Європи після Другої світової війни.

27. Економіка США після другої світової війни та основні тенденції її розвитку.

28. Місце Франції у світовому господарстві після Другої світової війни..

29. Англійська економіка у повоєнні роки, її основні тенденції. Посилення державного регулювання.

30. Філософія ринкової системи Фрідріха Хайєка.

31. Реалізація економічної програми Людвіга Ерхарда в повоєнній Німеччині. Структурний стрибок середини 70-х років.

32. Повоєнне неокейнсіанство (П. Самуельсон, А. Хансена, Джоан Робінсон) та неолібералізм (Ф. Хайєк, В. Ойкен, М. Фрідмен).

33. Основні напрямки інституціоналізму: технократичний – Т. Веблен, юридичний – Дж. Коммонс, емпіріостатистичний – У. Мітчел, індустріально-технологічний – Дж. Гелбрейт.

34. Особливості економічного розвитку провідних країн Європи в умовах глобалізаційних процесів в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. Роль транснаціонального капіталу.

35. Особливості міжнародних економічних звя’зків в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.. Проблеми світової економічної інтеграції.

36. “Нові індустріальні країни”» та причини їх швидкого економічного зростання.

37. Кейнсінізм. Ліве кейнсіанство.

38. Сучасний монетаризм (неолібералізм). Мілтон Фрідман.

39. Трансформаційні та глобалізаційні теорії.

40. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

41. Основні тенденції економічного розвитку України на сучасному етапі.

42. Проблеми податкової реформи України на сучасному етапі.

43. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1960-70 рр.).

44. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1980-х рр.).

45. Олімп сучасної економічної думки (лауреати Нобелівської премії з економіки 1990-2000-х рр.).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.