Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змінСТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» спеціальності

8.050107 та 7.050107 «Економіка підприємства»

 

 

Мелітополь, 2011

 

УДК 229.138 (075)

ББК 65.290-2я73

М26

 

Стратегічне управління.Методичні вказівки до індивідуальної та самостійної роботидля магістрів та спеціалістів спеціальності 8.05010701, 7.050107 «Економіка підприємства». – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2011 - 29 с.

Розробник:

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Шевчук О.Ю.

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри економіки Мелітопольського державного педагогічного університету Леушина О.А.

к.е.н, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу ТДАТУ Агеєва І.В.

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу «» 2011 р., протокол № .

Затверджено методичною комісією факультету економіки і бізнесу «» 2011 р., протокол № .

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ

Когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства
Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін
Організаційна культура та управління стратегічними змінами
Учасники процесу впровадження стратегічних змін
Необхідність підприємницьких якостей
Визначення загальних здібностей до управління
Загальноорганізаційний потенціал підприємства
Огляд моделей стратегічної поведінки
Принципи прискорення процесів стратегічного менеджменту в умовах зростання змін
Список рекомендованої літератури

 

 

ВСТУП

 

Нова парадигма, що припускає системний і ситуаційний підходи до стратегічного управління, покладена в основу «управлінської філософії», де підприємство розглядається як відкрита система; головні передумови успіху діяльності підприємства відшукуються не всередині, а ззовні, тобто успіх пов’язується з тим, наскільки вдало воно пристосовується до свого зовнішнього оточення – економічному, науково-технічному, соціально-політичному тощо.

Дані методичні вказівки містять теми рефератів та список рекомендованої літератури, що дозволить магістрам отримати більш ґрунтовне уявлення про деякі аспекти стратегічного управління підприємством, поповнити знання, отримані в процесі лекційних, практичних та семінарських занять.

 

 

ТЕМИ КУРСУ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАГІСТРАМИ

 

 

Когнітивність як передумова стратегічного розвитку підприємства.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Стратегія лідерства за витратами.

2. Стратегія широкої диференціації.

3. Стратегія оптимальних витрат

4. Стратегія ринкової ніші (або сфокусована стратегія).

5. Стратегія упередження.

Функціональні стратегії в процесі реалізації стратегічних змін.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Розробка стратегії розвитку загального управління.

2. Розробка маркетингової стратегії.

3. Розробка стратегії наукових досліджень та розробок.

4. Розробка виробничої стратегії.

5. Розробка стратегії персоналу.

6. Розробка стратегії фінансування.

7. Інформаційне забезпечення системи стратегічного планування.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.