Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Характеристика авторів чи співавторів

Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної фізики

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

Л. Костик, О. Цвєткова, С.Новосад

 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЙ-ГАЛІЙ-ГЕРМАНІЄВОГО ГРАНАТУ, ЛЕГОВАНОГО ЄВРОПІЄМ

(огляд)

 

Студентки групи ФМ-54 денної форми навчання

Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Найди Уляни Василівни

З навчальної дисципліни «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Навчальний рік – 2014-2015

Дата подання індивідуального завдання викладачеві  
Дата перевірки  
Перевірив викладач к.ф.-м.н., доцент Гадзаман І.В. підпис
Максимально можливе число балів за виконання індивідуального завдання
Число балів за виконання даного індивідуального завдання  
     

 

Дрогобич – 2014

План рефератної статті.

1. Формування проблеми та її актуальність.

2. Характеристика авторів чи співавторів.

3. Короткий зміст рефератної публікації, аналіз структури.

4. Виклади змісту рефератної публікації.

5. Огляд джерел та літератури.

6. Висновки.

 

 

1.Формування проблеми та її актуальність.

У даній роботі описана проблема вивчення особливостей енергетичної структури дефектів у кристалах АIIBVI та AIVBVI що є актуальною і сьогодні. Основною метою даного огляду є розгляд представлених параметрів енергетичних рівнів дефектів у телуридах цинку, кадмію та плюмбуму. Вибором цих матеріалів зумовлений, в першу чергу, їх відносно нескладною та достатньо дослідженою технологією синтезу, та наявністю усіх характерних властивостей притаманних відповідним групам металів.

Інтерес до напівпровідників типу АIIBVI та AIVBVI є їх широке застосування як у практичній діяльності так і в модельних дослідженнях. Зокрема, сполуки АIIBVI та AIVBVI застосовуються у напівпровідниковій і квантовій енергетиці – сонячні батареї і детектори Х- та γ- випромінювання з CdTe, лазери з CdS, приймачі інфрачервоного випромінювання на основі CdHgTe, a напівпровідники AIVBVI- для виготовлення фоторизисторів на основі PbS, лазерів інжекційного типу з PbSе, напівпровідникових термоелектричних генераторів з PbTe.


 

Характеристика авторів чи співавторів.

1) Дмитро Михайлович Фреїк,народився 5 квітня 1943 року в с. Кінашів Галицького району. Вчений у галузі фізико-хімічних основ матеріалознавства тонких плівок, доктор хімічних наук (1984), професор, заслужений діяч науки і техніки України (1993). З відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Прикарпатського інституту, став аспірантом, кандидатом фізико-математичних наук.

Ще молодим, 25-річним він відкрив новий науковий напрям в галузі матеріалознавства точних плівок. Сьогодні в доробку вченого - понад 600 наукових праць, більше 30 винаходів, наукова школа: 35 з його учнів захистили кандидатські і докторські дисертації. Він заснував фізико-хімічний інститут, де зосереджені наукові дослідження, докторантура, аспірантура і магістратура.

Фреїк Д. М. – засновник і головний редактор всеукраїнського наукового періодичного журналу “ Фізика і хімія твердого тіла ”, член редколегій наукових журналів “ Фізична інженерія поверхні ”, “ Вісник Чернівецького національного університету. Фізика. Електроніка ”, “ Термоелектрика ”, Дмитро Михайлович є членом оргкомітетів міжнародних конференцій: New electrical and electronic technologies and their industrial implementation (Польща), Фізики напівпровідників (Україна), International Symposium “Thin Films in Electronics” (Ukraine), International Conference on Modification of Properties of Surface Layers on Non - Semiconductiong Materials Using Particle Beams (Ukraine).

2) Чобанюк Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, доцент, проректор.

16 грудня перестало битися серце відомого науковця, кандидата фізико-математичних наук, професора Чобанюка Володимира Михайловича. Ректорат, профспілковий комітет, колектив Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника глибоко сумують з приводу передчасної смерті проректора з науково-педагогічної роботи і висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Похорон відбувся 17 грудня о 12 год. в Будинку скорботи.
Чобанюк Володимир Михайлович народився 20.01.1956 р. в с. Струпків Коломийського району Івано-Франківської області.

У 1963 році пішов у перший клас Струпківської восьмирічної школи, яку закінчив у 1971 році. З 1971 по 1973 рік навчався в Отинійській середній школі. У 1972 році вступив на перший курс фізичного факультету Львівського державного університету імені І. Франка. Під час навчання займався науковою та громадською діяльністю: брав участь у роботі наукового гуртка при кафедрі загальної фізики університету; під час трудових семестрів у складі студентських будівельних загонів працював у Херсонській та Тюменській областях, обирався до керівного складу студентського самоврядування.

Після закінчення в 1978 році університету був направлений викладачем фізики в Коршівське СПТУ № 2.

З липня 1979 року почав працювати в Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника, де пройшов свій трудовий шлях від лаборанта кафедри методики фізики до проректора з науково-педагогічної роботи.

З 1980 по 1982 роки працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору. У 1989 - 1987 роках навчався в аспірантурі фізичного факультету Львівського державного університету І.Франка, яку закінчив захистом кандидатської дисертації у травні 1988 р.

З 1989 по 1992 роки переведений на посаду асистента кафедри методики фізики Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

З 1992 року - доцент кафедри загально-технічних дисциплін, потім кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

В 1993 році Чобанюку В.М. присвоєно вчене звання доцента.
У 2000-2004 роках був призначений на посаду начальника навчального відділу, згодом навчально-методичного управління університету.
З листопада 2005 року працював проректором з науково-педагогічної роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені василя стефаника" та за сумісництвом займався викладацькою діяльністю, працюючи на посаді доцента, згодом професора кафедри фізики і хімії твердого тіла фізико-технічного факультету.

Понад 34 роки свого життя Володимир Михайлович присвятив роботі в вузі, активно і творчо займався науковою, педагогічною, навчально-виховною роботою, відзначився професійністю, сумлінністю у роботі, здобув високий авторитет у колективі університету.

3) Возняк О. М. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, доцент.

4) Горічок І. В. – кандидат хімічних наук, науковий співробітник фізико-хімічного інституту.

5) Паращук Т. О. – аспірант кафедри фізики і хімії твердого тіла.

6) Бардашевська С. Д. – студент.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.