Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми реферативних доповідей1. Специфічні підходи до визначення культури.

2. Дослідження культури філософською антропологією.

3. Філософсько-історичне обґрунтування культури.

4. Соціальна природа культури.

5. Культура та людина.

6. Культура та природа.

7. Культура та суспільство.

8. Онтологічний статус культури.

9. Техніка як феномен.

10. Природа і техніка.

11. Людина як косміург.

12. Перспективи Мегамашини.

13. Філософія техніки як область дослідження.

14. Техніка і людське буття.

15. Культурні цикли і технічний прогрес.

16. Філософія культури А.Швейцера.

17. Особливості культурного способу існування людської спільноти.

18. Культура та політика.

19. Принцип свободи як основа відносин культури і суспільства.

20. Поняття соціокультурної реальності.

21. Сім’я та школа в процесі окультурнення людини.

22. Окультурнення та цивілізація.

23. Культура особистості.

24. Типологічний спектр культури особистості в концепції Ч.Сноу.

25. Проблема культурного онтогенезу.

26. Ідея безсмертя в філософії культури.

27. Людина як культурогенний суб’єкт.

28. Основні етапи окультурнення людини.

29. Сім’я як модель людської спільноти.

30. Спілкування і комунікація.

31. Феномен гри в “Homo ludens” Й. Гейзінги.

32. Феномен свободи в філософії культури.

33. Мистецтво як культурний феномен.

34. Мистецтво як гра.

35. Мистецтво як форма самосвідомості культури.

36. Культура і культ.

37. Художня творчість як елемент культури.

38. Міфологія, релігія, ідеологія як форми світогляду.

39. Наука та філософія.

40. Співвідношення культурного і біологічного в людській тілесності.

41. Естетична та утилітарна якості речей.

42. Проблема престижності речей.

43. Життя речей в мистецтві.

44. Тіло як носій інформації.

45. Людина як творіння культури.

46. Родова організація як перша форма соціальної організації.

47. Наука як об’єктивно істинне знання.

48. Місце знання в творчій діяльності.

49. Філософське знання як духовна предметність культури.

50. Первісний міф як модель.

51. Футурологія: за і проти.

52. Ідеал та проект.

53. Художній образ в культурі.

54. Культура та її символи.

55. Слово, знак, символ.

56. Проблема мови в структуралізмі.

57. Ритуал. Символ. Міф.

58. Семіотична модель культури.

59. Знакові системи в культурі.

60. Проблема мови та мовлення в філософії культури ХХ ст.

61. Аксіологія – філософська теорія культури.

62. Культура як система цінностей.

63. Філософія як аксіологічна форма свідомості.

64. Цінності релігійної свідомості.

65. Цінності буденної свідомості.

66. Мистецька цінність та цінність естетична.

67. Художна цінність мистецького твору.

68. Цінності первісної доби.

69. Цінності доби цивілізації.

70. Типологія людських потреб у Е.Фрома.

71. Концепція А.Фаржа.

72. Культура, субкультура, контркультура.

73. Концепція націоналізму Д.Донцова.

74. Концепція націоналізму М.Бердяєва.

75. Особливості сучасних форм маргінальності.

76. Ідентичність, ідентифікація та ідентизація.

77. Механізм персоніфікації.

78. Етноцентризм як форма культурної ідентичності.

79. Образи культур в О.Шпенглера.

80. Давні міфологічні культури.

81. Концепція “осьового часу” К.Ясперса.

82. Культурно-історичні типи: концепція Н.Я. Данилевського.

83. Універсальність історії.

84. Проблема глобалізму в культурі.

85. Концепція космополітизму.

86. Ідея форумності культур.

87. Механізми елітарної культури.

88. Культурологічні концепції “масового суспільства”.

89. Феномен “маси” в філософії культури ХХ ст.

90. Феномен масової культури.

91. Проблема масовості в культурі.

92. Концепція елітарної культури Х.Ортеги-і-Гасета.

93. Проблема елітарного мистецтва.

94. Християнство як відображення кризи античної куультури.

95. Європейська культура як наслідок кризового стану.

96. Криза і осьовий час людства.

97. Криза сучасного раціоналізму.

98. Шляхи подолання сучасної кризи.

99. Кризові явища та народження нової культури.

100. Загибель культури чи її криза.

101. Феномен елліністичної вченості як ставлення до культури в епоху Античності.

102. Письмо як рушій культурного розвитку.

103. Урбаністична культура як прояв європейської культури.

104. Несхожість, оригінальність та новизна як риси модерністичного світогляду.

105. Східна та Західна культури як втілення традиційності та креаціонізму.

106. Роль друкованої книги в розвитку європейської культури та формуванні людини “нового” типу.

107. Сучасне мистецтво як образна самосвідомість культури.

108. Модерна та постмодерна парадигми в культурі: точки дотику.

109. Жіночі студії в філософії постмодерну.

110. “Шизоаналіз” як метод дослідження культури.

111. Бриколаж як практика постмодерністського театру.

112. Кіно в постмодерних дослідженнях.

113. Постмодернізм та комунікаційні студії.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.