Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як називаються сторони у виконавчому провадженні?а) стягувач і боржник;

б) позивач і відповідач;

в) державний виконавець і боржник;

г) кредитор і боржник.

150. Які виконавчі документипідлягають виконанню державною виконавчою службою:

а) судові накази;

б) виконавчі написи нотаріусів;

в) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу;

г) всі відповіді вірні;

д) жодна відповідь не є вірною.

 

 


Ключ до тестових завдань з дисципліни

«Цивільний процес»

Відповідь Відповідь Відповідь
1. Б 51. Г 101. В
2. Г 52. А 102. А
3. Б 53. Б 103. Б
4. А 54. А, Б 104. В
5. В 55. В 105. В
6. В 56. Г 106. А
7. В 57. Е 107. Б
8. Б 58. Д 108. А
9. А 59. Б 109. Є
10. В 60. А 110. Б
11. В 61. В 111. Г
12. А 62. Д 112. В
13. Б 63. В 113. Б
14. Г 64. Г 114. A
15. В 65. Г 115. Б
16. А 66. Б 116. Б
17. В 67. В 117. Г
18. Б 68. А 118. Б
19. А 69. Б 119. А, B
20. В 70. В 120. A
21. А 71. Б 121. Б
22. В 72. Б 122. А
23. Б 73. Д 123. A
24. Б 74. А 124. В
25. А 75. В 125. B
26. Г 76. Г 126. А, Б
27. А 77. В 127. А, Б
28. А 78. Б 128. A
29. В 79. Г 129. Б
30. Б 80. Б 130. А
31. В 81. В 131. Б
32. А 82. Г 132. Б
33. В 83. А 133. Б
34. В 84. Б 134. Б
35. Г 85. Г 135. Б
36. А 86. А 136. А
37. Г 87. В 137. А
38. А 88. А 138. A
39. Б 89. Г 139. А
40. В 90. Г 140. А
41. А 91. Б 141. А
42. Б 92. В 142. А
43. Г 93. В 143. Б
44. Б 94. А 144. Б
45. В 95. А 145. Д
46. В 96. А 146. B
47. Г 97. Б 147. А
48. А 98. Б 148. В
49. Б 99. Б 149. А
50. А 100. Б 150. Г

 


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

З дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

1. Види експертиз по цивільній справі.

2. Види забезпечення позову

3. Види заходів процесуального примусу

4. Види судових рішень

5. Види цивільного судочинства: загальна характеристика

6. Виключна територіальна підсудність

7. Випадки залишення позовної заяви без розгляду

8. Випадки обов’язкового зупинення провадження у справі

9. Випадки обов’язкового призначення експертизи

10. Витрати пов’язані з розглядом справи.

11. Гласність та відкритість судового розгляду

12. Документи, що посвідчують повноваження представників

13. Випадки заміни неналежного відповідача

14. Загальна характеристика Закону України від 21 квітня 1999 р. “Про виконавче провадження ”

15. Загальна характеристика наказного провадження

16. Загальна характеристика окремого провадження

17. Загальна характеристика порядку та умов здійснення виконавчих дій.

18. Заходи примусового виконання рішень.

19. Зміст і форма позовної заяви.

20. Зміст рішення суду

21. Зустрічний позов

22. Класифікація доказів у цивільному процесі

23. Мирова угода сторін

24. Місце, час та строк виконання рішення.

25. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

26. Особи, які беруть участь у цивільній справі: права та обов’язки.

27. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

28. Підстави закриття провадження у справі

29. Підстави і способи забезпечення позову.

30. Підсудність справ за вибором позивача (альтернативна підсудність)

31. Повноваження апеляційного суду при розгляді апеляційної скарги

32. Повноваження представника у цивільному процесі та порядок їх оформлення

33. Показання свідків. Поняття та види свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

34. Правове становище експерта у цивільному процесі

35. Поновлення та продовження процесуальних строків

36. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі

37. Поняття та види процесуальних строків

38. Поняття та види процесуальної співучасті

39. Поняття та види судового представництва

40. Поняття та види територіальної підсудності

41. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

42. Поняття та випадки постановлення додаткове рішення суду

43. Поняття та загальна характеристика виконавчого провадження.

44. Поняття та класифікація принципів цивільного процесуального права

45. Попереднє судове засідання

46. Порядок вручення судових повісток

47. Порядок допиту свідків

48. Порядок забезпечення позову.

49. Порядок заочного розгляду справи

50. Порядок і строки подачі апеляційної та касаційної скарги

51. Порядок обчислення процесуальних строків

52. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

53. Порядок подання касаційної скарги

54. Порядок поновлення та продовження процесуальних строків

55. Порядок приведення свідка, експерта та перекладача до присяги

56. Порядок проведення судових дебатів

57. Порядок розгляду скарги апеляційним судом

58. Порядок розгляду справ окремого провадження

59. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

60. Порядок розподілу судових витрат.

61. Правила поведінки учасників судового процесу на судовому засіданні.

62. Право суду зупинити провадження у справі

63. Предмет, метод та джерела цивільного процесуального права.

64. Протокол судового засідання

65. Процесуальна співучасть

66. Процесуальне правонаступництво та його види.

67. Процесуальні права та обов’язки сторін

68. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

69. Складові частини судового розгляду

70. Службові строки у цивільному процесі

71. Справи про визнання спадщини відумерлою

72. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

73. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

74. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

75. Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому поряку

76. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

77. Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

78. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

79. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

80. Справи про усиновлення

81. Строк для подачі апеляційної та касаційної скарги (подання).

82. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

83. Судовий розпорядник та його повноваження

84. Судові виклики та повідомлення

85. Умови проведення заочного розгляд у справи

86. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

87. Факти, які не підлягають доказуванню

88. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання

89. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

90. Форма і зміст касаційної скарги

91. Характеристика стадій цивільного процесу.

92. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.