Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Терміни з курсу «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового та новітнього часу»

 

1.Агресія - (від лат. aggressio — напад) - поняття, яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої.

2. Анексія - (лат. annexio - приєднання) - це насильницьке захоплення державою всієї або частини території іншої держави або народу з включенням до свого складу.

3. Антанта (фр. entente - згода) - військово-політичне угрупування, основними членами якого були Великобританія, Франція і Росія. Створене в якості противаги «Троїстого союзу» (A-Entente); склалося в 1904-1907 рр. і об'єднувало в роки першої світової війни проти нім. коаліції понад 20 держав.

4. Гоміньдан ( «Китайська Національна Народна партія») - консервативна політична партія, що утворилася на континенті, але була змушена переміститися на Тайвань. Разом із Першою народною партією сформувала «синю коаліцію», що хоче об'єднання Китаю, на противагу «зеленій коаліції», що стоїть на позиціях проголошення Тайваню як незалежної держави.

5. Даймьо - провінційний володар у Японії 14-19 століття. У період Едо усі землевласники, прибуток яких перевищував 10 000 коку, називалися даймьо.

У руках даймьо до Революції Мейдзі перебувала державна влада.

6. Демокра́тія (з грец. «влада народу») — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом або безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано, через обраних представників (представницька демократія).

7. Джонка - традиційне китайське та японське вітрильне судно для плавання по річках та поблизу морського узбережжя.

8. Дзайбацу - термін, який до 1945 року використовувався в Японії для позначення монополій і фінансової олігархії.

9. Диктатура- необмежена влада в державі особи, групи осіб, суспільної верстви, що в протилежність до демократії, тримається не на вільних і незалежних виборах, а спирається на силові структури та органи держави чи навіть на пряме насильство, репресії та терор.

10. Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальна, економічна і політична експансія). Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.

11. Екстериторіальність - імунітет особи, організації, установи або об'єкта від юрисдикції держави перебування та підпорядкування її виключно законам власної держави.

12. Еміграція (лат. emigratio — виселення, переселення) - вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів), переселення зі своєї батьківщини, країни де вони народилися і виросли у інші країни глобального суспільства з економічних, політичних, або релігійних причин.

13. Етнос - це група людей, яка історично склалася на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, способу життя та особливостями психічного складу.

14.Ізоляціонізм - напрям в офіційній зовнішній політиці, в основу якого покладено ідею невтручання у збройні конфлікти за межами певної держави. У внутрішній політиці ізоляціонізм передбачує закритість, захист країни від впливу або проникнення ззовні.

15. Імміграція - в'їзд громадян інших держав у країну перебування на довготермінове або постійне проживання. Як правило зумовлена економічними або політичними причинами. Рідше релігійними чи родинними міркуваннями.

16. Інтервенція - у міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності.

17. Коаліція- союз, об'єднання, що створюються на добровільних засадах. Політичний або військовий союз держав, які домовилися про спільні дії з тих чи інших питань міжнародних відносин ; об'єднання кількох політичних партій на засадах угоди про утворення уряду з представників цих партій.

18. Кокутай ( яп. «Тіло нації»,) - ідеологічний концепт, комплекс ідей, що складають національну ідентичність японців.

19. Колонія - поселення громадян поза межами своєї країни; територія чи країна, що позбавлена незалежності та знаходиться під владою іншої держави (метрополії).

20. Контрибуція - примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, яка зазнала поразки у війні, державам-переможницям; примусові грошові чи натуральні стягнення з населення, які проводять війська однієї з країн, що воюють, на захопленій території супротивника.

21. Корпорація (від новолат. Corporatio - об'єднання) - товариство, спілка, сукупність осіб, об'єднаних на основі цехових, кастових, комерційних та інших інтересів; назва товариства, яке об'єднує різні галузі промислового виробництва за єдиного фінансового контролю.

22. Кулі -наймані робітники, яких європейці перевозили зі своїх густонаселених азійських колоній до американських і африканських колоній, які потребували робочої сили.

23. Мійдзі ісін (япон. - реставрація Мейдзі) - незавершена буржуазна революція 1867 - 1868 pp. у Японії. Ліквідувала панування сьогунів у феодальному домі Токугава і відновила владу імператорів. До влади прийшов буржуазно-дворянський уряд на чолі з Муцухіто, що став на шлях проведення буржуазних соціально-економічних перетворень при збереженні численних феодальних пережитків.

24. Міграція - людське переміщення, яке пов’язане зі зміною постійного місця проживання.

25. Мікадо - найдавніший титул (вже не використовується) для позначення світського верховного повелителя Японії (син неба). Термін означав не тільки самого монарха, але його будинок, двір і навіть державу.

26. Мілітари́зм (лат. militaris - військовий) - державна ідеологія, спрямована на виправдання політики всесвітнього нарощування військової міці держави і, одночасно з цим, допустимості використання військової сили при вирішенні міжнародних і внутрішніх конфліктів.

27. «Мінсейто»(япон. - Партія народного управління) - японська буржуазно-поміщицька партія, що існувала з 1927 до 1940 р.. Представляла інтереси монополістичного капіталу, крупних поміщиків і монархічної бюрократії. Керівники були тісно пов'язані з концерном Міцубіси.В 1940 саморозпустилася.

28. Метрополія - держава, що володіє загарбаними нею колоніями (зазвичай, заморськими)

29. Монархія - форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю (необмежена, абсолютна монархія) або частково (обмежена, конституційна монархія) належить одній особі - спадкоємному монархові.

30. Монополія - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб (олігополія) чи державі. Окремі підприємства, об'єднання підприємств, які виробляють значну кількість продукції певного виду і таким чином займають монопольне становище на ринку, впливають на процес цінотворення, і отримують більш високі (монопольні) прибутки.

31. Націоналізм - ідеологія і політика у національному питанні, яка проповідує зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, панування однієї нації за рахунок іншої, проголошення національної нетерпимості, розпалює національну ворожнечу; виступає у двох формах: великодержавний шовінізм пануючої нації і місцевий націоналізм пригнобленої нації.

32. Репарація- відшкодування переможеним державою, з вини якого виникла війна, збитків, понесених державою-переможцем.

33.Самурай- представник військового стану в Японії 10—19 століття, японський лицар.

34. Сарводайя - картина загального добробуту - ідилічне зображення звичайного сільського життя, де індустрія зведена до мінімуму, кожен трудиться і користується рівними правами. Сарводайя в політичному плані - федерація самоврядних громад (анархізм, ненасильницька держава)

35. Сварадж - синонім поняття самоврядування, що його використовував Махатма Ганді. Заклик до боротьби проти англійського панування, за самоврядування.

36. Сейюкай - японська політична партія великої буржуазії (головно пов'язана з концернами Міцуї і Ясуда) і великих поміщиків, одна з головних партій японського парламенту в 1900-1940 роках.

37. Сеттльмент(англ. settlement - поселення) - відокремлені квартали в центрі деяких великих міст Китаю в XIX - початку XX століть, що здаються в оренду іноземним державам. Сеттльменти мали право екстериторіальності.

38. Сьогун - найвища військова посада у до модерній Японії. Голова самурайського уряду.

39. Сьогунат- самурайський уряд, який очолює сьоґун. Уряд сьогунів у феодальній Японії. Термін "Сьогунат" вживається в літературі поряд з японською назвою бакуну, був політичною формою диктатури феодалів.

40. Хадж- паломництво, пов'язане з відвідуванням Мекки (Масджид аль-Харам) та її околиць (гора Арафат, Мина (долина)) в певний час. Хадж є п'ятим стовпом ісламу поряд з такими, як молитва (салат), піст (савм) у Рамадан.

41.Хассе - земельні домени шаха і його родини.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.