Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практичне заняття № 1 (2 год.). 1. Поняття, види, та джерела правової інформації.1. Поняття, види, та джерела правової інформації.

2. Законодавство як особливе джерело інформації. Реквізити, структура та текст нормативно-правового акту.

3. Види джерел наукової та навчальної правової інформації.

4. Мережа Інтернет, як джерело правової інформації.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Опрацювати законодавство та визначити, до яких юридичних професій висуваються вимоги позапартійності.

2. З’ясувати особливості естетичної культури в юридичній діяльності.

Яке значення має зовнішній вигляд юриста? Для яких юридичних професій є обов’язковим форменний одяг?

3. Яке значення має для професійних юристів, а також для студентів юридичних факультетів культура усного та письмового мовлення?

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Основні : [ 14, 24, 26, 29, 69]

Додаткові: [ 15, 21, 22, 27, 35, 65, 71, 78, 79, 81, 108]

Контрольні запитання до змістового модуля 2.

 

1. Поняття професійної етики юриста.

2. Етика як критерій професійної діяльності.

3. Національні та міжнародно-правові засади юридичної етики.

4. Кодекси юридичної етики, їх загальна характеристика.

5. Правова природа професійної етики юриста.

6. Місце професійної юридичної етики поміж інших правових понять та категорій.

7. Поняття професійного обов’язку юриста.

8. Професійна таємниця юриста.

9. Присяга юриста.

10. Наслідки порушення вимог професійної етики.

11. Юридична відповідальність за порушення вимог професійної етики представниками різних юридичних професій.

12. Поняття та види правової культури.

13. Правова культура особистості.

14. Особливості правової культури, свідомості та мислення професійного юриста.

15. Поняття та зміст еколого-правової культури юриста.

16. Відмінності між буденною, професійною та теоретичною (науковою) правовою культурою та свідомістю.

17. Поняття еколого-правової культури професійних юристів.

18. Особливості професійної діяльності в галузі екологічних правовідносин представників різних юридичних професій.

19. Правова інформація: поняття, види, джерела.

20. Наукова та навчальна правова інформація.

21. Юристи і політика. Принцип позапартійності окремих категорій професійних юристів.

22. Естетична культура в юридичній діяльності.

23. Службовий етикет юристів.

24. Зовнішній вигляд юриста. Форменний одяг юристів.

25. Естетична культура та зовнішній вигляд студента юридичного факультету.

26. Культура усного та письмового мовлення юристів.

27. Законодавство як особливе джерело інформації.

28. Види нормативно-правових актів в Україні.

29. Реквізити, структура та текст нормативно-правового акту.

30. Мережа Інтернет, як джерело правової інформації.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

 

Тема 7. Поняття, система та структура вищої освіти в Україні

Лекція № 1 (2 год.)

 

1. Система вищої освіти в Україні, загальна характеристика її елементів.

2. Типи вищих навчальних закладів, що функціонують в Україні.

3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.

4. Загальна характеристика законодавства в галузі вищої освіти.

5. Поняття та система державних стандартів вищої освіти.

 

Практичне заняття № 1 ( 1 год.)

 

1. Система вищої освіти в Україні, загальна характеристика її елементів.

2. Типи вищих навчальних закладів, що функціонують в Україні.

3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.

4. Загальна характеристика законодавства в галузі вищої освіти.

5. Поняття та система державних стандартів вищої освіти.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

 

1. Вивчити визначення вищої освіти, закріплене чинним законодавством.

2. Вивчити поняття та елементи системи та структури вищої освіти.

3. Вивчити поняття та систему освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

4. Охарактеризувати систему законодавчих актів України про вищу освіту.

5. Що таке державний стандарт вищої освіти? Які стандарти вищої освіти відносяться до державних, галузевих та стандартів вищогонавчального закладу? Яке правове значення таких стандартів?

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

 

Основні : [ 10, 16, 25, 29, 57, 61, 62, 83–86, 97, 98, 100, 101]

Додаткові: [ 1, 2, 4, 9, 11, 12, 14, 39–44, 93, 99]

 

 

Тема 8. Правові засади діяльності юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лекція № 1 (2 год.)

1. Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в системі правничої освіти в Україні.

2. Правові засади діяльності юридичного факультету.

3. Загальна характеристика навчального процесу на юридичному факультеті.

4. Структура факультету. Основні та допоміжні підрозділи, їх повноваження.

5. Система управління юридичним факультетом.

6. Локально-правові акти факультету, їх значення, загальна характеристика.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.