Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

 

1.Адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство в Україні.

2.Становлення адміністративної юстиції в Україні

3.Поняття та ознаки адмін. процесу

4.Принципи адміністративного процесу

5.Принцип офіційного зясування всіх обставин у справі та його співвідношення з принципами змагальності та диспозитивності.

6.Проблематика адміністративного процесуального права

7.Джерела адміністративного процесуального права

8.Стадії адміністративного процесу.

9.Система та структура адміністративних судів

10.Склад суду. Підстави, порядок і наслідки відводу суду (суддів).

11.Поняття адміністративної юрисдикції.

12.Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства.

13.Основні категорії публічно-правових спорів, віднесені до адміністративної юрисдикції.

14.Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правоих актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

15.Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби.

16.Спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління ,у тому числі делегованих повноважень.

17.Спори , що виникають з приводу укладання, припинення,виконання , скасування чи визнання нікчемними адміністративних договорів.

18.Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках,встановлених конституцією та законами україни.

19.Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

20.Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими суловими юрисдикціями. Насліди звернення до адмін. суду з поовом ,що не належить розглядати в порядку адмін. судочинства.

21.Поняття та види підсудності адмін. справ.

22.Предметна підсудність адмін. справ та її різновиди.

23.Територіальна підсудність адмін. справ та її різновиди.

24.Інстанцій на підсудність адмін. справ.

25.Наслідки недодержання правил підсудності. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

26.Поняття та види учасників адмін. процесу

27.Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки

28.Сторони в адмін. процесі

29.Треті особи в адмін. процесі.

30.Представництво в адмін. процесії

31.Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

32.Процесуальні положення секретаря судового засідання

33.Процесуальне положення судового розпорядника.

34.Свідок, його процесуальні права,обов’язки та відповідальність

35.Експерт в адмін. процесі, його процесуальні обов’язки та відповідальність.

36.Спеціаліст в адмін. процесі, його процесуальні права та обов’язки

37.Перекладач в адмін. процесі , його процесуальні права та обов’язки

38.Поняття та етапи доказування в адмін. процесі

39.Предмет доказування. Підстави для звільнення від доказування

40.Поняття та види доказів в адмін. процесі

41.Засоби доказування

42.Обов’язки доказування. Витребування та забезпечення доказів.

43.Дослідження та оцінка доказів.

44.Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання.

45.Поняття, значення та види судових витрат в адмін. процесі.

46.Судовий збір

47.Витрати, пов’язані з розглядом справи

48.Розподіл судових витрат

49.Строки звернення до адмін. суду

50.Поняття і види процесуальних строків

51. Обчислення та закінчення процесуальних строків. Наслідки їх пропущення.Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

52. Поняття,види та структура адмін. позову

53. Право на адміністративний позов. Право на звернення з адміністративним позовом і процесуальний порядок його реалізації.

54. Захист відповідача від адміністративного позову

55. Забезпечення адміністративного позову.

56. Поняття, мета та завдання відкриття провадження в адміністративній справі.

57. Вимоги до позовної заяви і порядок усунення її недоліків

58. Повернення позовної заяви, залишення позовної заяви без розгляду на стадії відкриття провадження в адміністративній справі.

59. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі

60. Відкриття провадження в адміністративній справі та його правові наслідки.

61. Поняття, мета та завдання підготовчого провадження

62. Зміст підготовчого провадження. Попереднє судове засідання

63. Відмова від адмін. позову та визнання адмін. позову. Примирення сторін.

64. Обєднання і розєднання позовів.

65. Судові виклики та повідомлення

66. Поняття, мета та завдання судового розгляду адмін. справи. Процесуальні форми судового розгляду – судове засідання, скорочене та письмове провадження.

67. Підготовча частина судового розгляду справи

68. Судовий розгляд справи по суті.

69. Судові дебати

70. Ускладнення при судовому розгляді адміністративних справ.

71. Поняття та види судових рішень в адміністративному процесі

72. Вимоги, яким має відповідати судове рішення

73. Ухвалення судових рішень.

74. Постанова в адміністративній справі.

75. Ухвала суду першої інстанції.

76. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив.

77. Законна сила судового рішення. Негайне виконання судових рішень.

78. Доступ до судових рішень.

79. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень.

80. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

81. Особливості провадження у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

82. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

83. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

84. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

85. Скорочене провадження.

86. Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби.

87. Поняття, мета та завдання апеляційного провадження.

88. Право на апеляційне оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

89. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.

90. Повноваження та судові рішення суду апеляційної інстанції.

91. Поняття, мета та завдання касаційного провадження.

92. Право на касаційне оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

93. Розгляд справи судом касаційної інстанції.

94. Повноваження та судові рішення суду касаційної інстанції.

95. Поняття, мета та завдання перегляду судових рішень Верховним Судом України.

96. Право на звернення про перегляд судових рішень та процесуальний порядок його реалізації.

97. Розгляд справи Верховним Судом України.

98. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду справи.

99. Поняття, мета та завдання провадження за нововиявленими обставинами.

100. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та процесуальний порядок його реалізації.

101. Розгляд справи за нововиявленими обставинами. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

102. Поняття, мета та завдання звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання.

103. Підстави виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи.

104. Повноваження суду щодо звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання

105. Відновлення втраченого судового провадження в адмін. справі.

106. Характеристика заходів процесуального примусу.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.