Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

які трапляються в текстах робіт учнів – членів МАН України

ТИПОВІ МОВНІ ПОМИЛКИ,

Неправильно Правильно
підняти питання (проблему) порушити питання(проблему)
приймати до уваги (до відома) брати до уваги (до відома)
приводити приклад наводити приклад
складова або складова частина складник
вияснити з’ясувати
співпадати збігатися
у науковій роботі зустрічаються терміни… у науковій роботі трапляються(вжито, наведено, наявні, подані, є) терміни…
приклади зустрічаються приклади трапляються (вжито, наведено, подані, є)
самі цікаві результати наукового дослідження найцікавіші(найвагоміші, найважливіші) результати наукового дослідження
терміна проведення експеримента терміну проведення експерименту
один учень із п’ятидесяти один учень із п’ятдесяти
більш точнішого показника точнішого показника
згідно програми дослідження згідно з програмою дослідження
у порівнянні з минулим роком порівняно з минулим роком
існуючі теорії, підходи, думки відомі теорії, підходи, думки
домінуючі групи домінантні групи
координуюча рада координаційна рада або рада, що координує
матеріалом або джерельною базою послужили матеріалом або джерельною базою слугували
таким чином отже
той чи інший той чи той
при описі, при називанні, при дослідженні, при врахуванні, при поєднанні, при вивченні, при створенні, при читанні, при написанні, при вживанні, при осмисленні, при класифікації, при усному спілкуванні, при виборі… описуючи, називаючи, досліджуючи тощо або з іншими прийменниками у процесі / під час опису, у процесі / під час називання, у процесі / під час дослідження…
при допомозі за допомогою
так як оскільки, тому що, бо
вивченням цієї проблеми займалося багато дослідників цю проблему вивчало багато дослідників або над цією проблемою працювало багато дослідників
цим питанням займався Фома Аквінський це питання досліджував fбо вивчав Фома Аквінський
займались виготовленням (бринзи) виготовляли(бринзу)
Вінштейн положивпочаток Вінштейн започаткував або розпочав вивчення
переслідувати ціль мати мету або мати на меті
маються на увазі маємо або мають на увазі
невірна форма множини неправильна форма множини
вірна характеристика правильна характеристика
ряд ознак, критеріїв, проблем, властивостей, іменників, параметрів, випадків низка критеріїв, ознак, проблем, властивостей, іменників, параметрів, випадків
дозволить виявити, дозволяє стверджувати, дозволяє відтворити дасть змогу виявити, дає змогу (підстави) твердити, дає змогувідтворити
під функціями розуміють…, під цим терміном розуміють… функції, термін тощо розуміють (тлумачать, визначають, кваліфікують) як…
у ході збору матеріалу, у ході досліджень під час або в процесі збирання матеріалу, під часабо в процесі досліджень
за частиномовною приналежністю за частиномовною належністю
дана наукова робота ця наукова робота
вирішити завдання, проблему розв’язати завдання, проблему
способи вирішення проблеми способи розв’язання проблеми
охарактеризувати схарактеризувати
відслідковувати відстежувати
розробка рекомендацій розробляння або розроблення рекомендацій
в залежності від… залежно від…
в тому числі зокрема, також (і), навіть (і), серед них
уважати необхідним уважати за необхідне
букви, які використовуються… букви, які використовують або використовуємо…
слова переносяться… слова переносять або переносимо…
апостроф ставиться… апостроф ставлять або ставимо…
кольоропозначення у структурі української мови вивчаютьсявідомими вітчизняними мовознавцями кольоропозначення у структурі української мови вивчають або вивчаливідомі вітчизняні мовознавці
…відзначалося дослідниками …дослідники відзначали
Т.В. Поповою був запропонований термін… Т.В. Попова запропонувала термін…
М.П. Кочерганом запропонований зіставно-типологічний метод М.П. Кочерган запропонував зіставно-типологічний метод
твір був написаний Лесею Українкою написала твір Леся Українка або твір написала Леся Українка
зібраний нами матеріал матеріал, який ми зібралиабо зібраний матеріал
дослідниками встановлено дослідники встановили
письменницею потрактовано письменниця потрактувала
нами використано ми використали або використано
нами встановлено ми встановили або встановлено
нами було проаналізовано ми проаналізували або проаналізовано
було проаналізовано проаналізовано
було встановлено установлено

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.