Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. Демократія( 2 година)

Комунальний вищий навчальний заклад

«Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича»

Житомирської обласної ради

 

 

Розглянуто та схвалено

цикловою методичною

комісією соціально-економічних дисциплін

Протокол №_____ від__________ 2012 р.

Голова комісії:_______________

О.Л. Воронюк

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ „ЛЮДИНА І СВІТ”

 

Викладач: Домалевський О.В.

 

Тема 1.Соціальна мобільність (2 години)

План.

 

  1. Поняття соціальної мобільності;
  2. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму;
  3. Поняття комунікації та комунікативності. Участь в житті суспільства.

 

Література:

 

1. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2. Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Назаренко Г.І., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.Ю.

Людина і світ: Підр. Для 11 кл. загальноосвіт. Навч.зак. (рівень стандарту та профільний рівень). Харків: Сиция, 2012. – 240 с., іл.

3. Середницька Г.В. Людина і світ: 11 клас.: Опорні конспекти. Нова програма. – К.: Книги України, 2012, - 176 с.

4. Юрій М.Ф. Людина і світ. - К.: Дакор, 2006. - 460 с.

 

Завдання для самостійної роботи:

v письмово дати відповідь на питання:

- роль спілкування в суспільстві;

- значення співпраці в розвитку суспільства;

- форми участі громадян у суспільному житті.

 

 

Тема 2. Права, свободи та відповідальність (2 години)

План.

 

1. Права людини в історії людства;

2. Еволюція уявлень прав людини в історії людства.

 

Література:

1. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2. Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Назаренко Г.І., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.Ю.

Людина і світ: Підр. Для 11 кл. загальноосвіт. Навч.зак. (рівень стандарту та профільний рівень). Харків: Сиция, 2012. – 240 с., іл.

3. Середницька Г.В. Людина і світ: 11 клас.: Опорні конспекти. Нова програма. – К.: Книги України, 2012, - 176 с.

4. Юрій М.Ф. Людина і світ. - К.: Дакор, 2006. - 460 с.

 

Завдання для самостійної роботи:

v письмово дати відповідь на питання:

- як змінювались права людини протягом століть?

- перші документи в історії, що регулювали правові відносини людей та громадян.

Вміти пояснити поняття: толерантність, свобода віросповідання, демократичне суспільство.

 

Тема 3. Політичні інститути і процеси(2 години)

План.

 

1. Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції;

2. Типи політичних системи. Політична система України;

3. Політичні партії. Опозиція. Лобізм;

4. Політична еліта та політичне лідерство.

 

Література:

1. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2. Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Назаренко Г.І., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.Ю.

Людина і світ: Підр. Для 11 кл. загальноосвіт. Навч.зак. (рівень стандарту та профільний рівень). Харків: Сиция, 2012. – 240 с., іл.

3. Середницька Г.В. Людина і світ: 11 клас.: Опорні конспекти. Нова програма. – К.: Книги України, 2012, - 176 с.

4. Юрій М.Ф. Людина і світ. - К.: Дакор, 2006. - 460 с.

 

 

Завдання для самостійної роботи:

v письмово дати відповідь на питання:

- історія розвитку політичних відносин;

- типи політичних систем;

- політичні партії та їх роль в житті суспільства;

- політична еліта в Україні;

- яким має бути політичний лідер?

Вміти пояснити поняття: політика, політична система, політична партія, опозиція, лобізм, політична еліта, політичне лідерство.

 

Тема 4. Демократія( 2 година)

План.

 

1. Поняття громад. Територіальне громадське та місцеве самоврядування;

2. Студентське самоврядування та його значення;

3. Політична діяльність та участь громадян в управлінні державою.

 

Література:

1. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2. Назаренко Н.В., Воронянський В.О., Назаренко Г.І., Мануйлов Є.М., Требін М.П., Панфілов О.Ю., Каліновський Ю.Ю.

Людина і світ: Підр. Для 11 кл. загальноосвіт. Навч.зак. (рівень стандарту та профільний рівень). Харків: Сиция, 2012. – 240 с., іл.

3. Середницька Г.В. Людина і світ: 11 клас.: Опорні конспекти. Нова програма. – К.: Книги України, 2012, - 176 с.

4. Юрій М.Ф. Людина і світ. - К.: Дакор, 2006. - 460 с.

 

Завдання для самостійної роботи:

v письмово дати відповідь на питання:

- визначити риси громадського та місцевого самоврядування;

- розкрити значення громадського та місцевого самоврядування в житті держави.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.