Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Швидкість грошового обігуРівень доларизації.

Рівень монетизації.

 

Розв’язок:

Грошова база = Н=МО +RR =6,1+0,9=7млрд.грн

Швидкість грошового обігу=V=102,6/10,8=9,5

Рівень доларизації знайти неможливо за браком даних.

Рівень монетизації = Рм=7*1,8/102,6=12%

 

Завдання 26

Номінальна вартість акції 100 грн. В поточному році буде виплачений дивіденд 20%. Процентна ставка дорівнює 15%.

Визначити розрахунковий ринковий курс акції.

 

Розв’язок:

Какц= =

Висновок: ринковий курс = 133,3 грн

Завдання 27

 

Облігація номінальною вартістю 100 грн. випущена на 3 роки. Купонний дохід дорівнює 15%. Процентна ставка становить 10%.

Визначити ринковий курс облігації.

 

Розв’язок:

Кобл.н= ∑Д1/(1+Ir)^t+Кобл.н./(1+ Ir)^T =112,5грн

Висновок:ринковий курс облігацій становить 112,5грн.

Завдання 28

Номінальна ціна облігації 200 грн. Купонна ставка 20%. За один рік до погашення облігації процентна ставка знизиться до 12%.

Як зміниться ринковий курс облігацій?

Розв’язок: К обл 1 = = 35,71 грн.

Відповідь: Ринковий курс акції зросте на 35,71 грн.

Завдання 29

Визначити майбутню вартість облігацій, ціна яких сьогодні становить 500 грн., через 3 роки, якщо процентна ставка дорівнює 10%.

Розв’язок: Майбутня вартість облігацій визначається за формулою: Kt=K(1+Ir)^T

Kt=500(1+0,1)^3=665,5(грн)

 

Відповідь: майбутня вартість облігацій становить 665,5 грн

 

Завдання 30

Відомо, що в попередньому періоді в галузі нараховувалось 200 тис. функціонуючих робочих місць. В розрахунковому періоді буде створено додатково 50 тис. робочих місць і ліквідовано 30 тис.

Обчислити:

Кількість функціонуючих робочих місць в розрахунковому періоді.

Темп створення нових робочих місць.

Темп ліквідації робочих місць.

Темп зміни зайнятості (двома методами: через темпи створення та ліквідації робочих місць і через зміну кількості робочих місць).

Розв’язок:

1)ФРМрозр=ФРМб+РМст-РМл=200+50-30=220 (тис)

2)Тстt=Nстt/Nt-1; де

Nстt – кількість робочих місць, додатково створених

Nt-1 – загальна кількість робочих місць у періоді t-1

Тстt=50/200=0,23

3)Tлt= Nлt/ Nt-1=30/200=0,14

4)±TPE= Тстt- Tлt=0,23-0,14=0,9

 

Відповідь: ФРМрозр = 220 тис;

Тстt = 0,23

Tлt = 0,14

±TPE = 0,9.

 

 

Завдання 31

 

У розрахунковому періоді загальна кількість робочих місць становила 350 тис. В розрахунковому періоді буде додатково створено 40 тис. робочих місць і ліквідовано 10 тис.

Розрахувати:

Оборот робочих місць.

Темп зміни зайнятості.

 

Розв’язок:

1) ONt=Tct + Tлt

Тстt=Nстt/Nt-1=40/350=0,11

Tлt= Nлt/ Nt-1=10/350=0,03

ONt=0,11+0,03=0,14

2) ±TPE = Tct – Tлt = 0,11-0,03=0,08

Відповідь: оборот робочих місць становить 0,14, а темп зміни зайнятості 0,08

 

 

Завдання 32

 

Відомо, що в попередньому періоді в галузі функціонувало 250 тис. робочих місць. В розрахунковому періоді темп створення додаткових робочих місць буде дорівнювати 0,25, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 30 тис.

Визначити:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.