Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Щодо виконання розрахункової частини курсової роботиРозрахункова частина курсової роботи.

Друга частина курсової роботи передбачає виконання студентами практичних розрахункових завдань.

Мета практичного завдання – вміння використовувати набуті теоретичні знання на практиці, аналізувати отримані результати, робити узагальнюючі висновки.

Вибір практичного завдання здійснюється наступним чином:

- курсова робота передбачає 10 варіантів виконання практичних завдань

- студент обирає практичну задачу наступним чином:

за останньою цифрою номеру в списку журналу групи обирається номер завдання (від 1 до 10);

якщо перша цифра номеру студенту в списку журналу групи 1 – він обирає вихідні дані варіанту А, якщо 2 – вихідні дані варіанту Б, якщо 3 – вихідні дані варіанту В.

Варіанти завдань на розрахункову частину курсової роботи наведені в додатку .

Методичні вказівки до виконання практичної частини курсової роботи наведені в додатку .

Варіанти завдань практичної частини курсової роботи

Варіант 1

Розрахувати необхідну кількість картону на тираж за наведеними даними

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
Формат 84х1081/32 70х901/32 60х841/32
Тираж, примірник 100 000 200 000 300 000
Формат аркушу картону, мм 800х1000 750х1000 1030х1170
Товщина картону, мм 1,75 1,50 1,25
Маса 1 м2 картону, г
Формат обрізаного блоку, мм 130х200 110х160 90х150
Норма відходів картону, % 5,0 3,5 4,2

Варіант 2

Розрахувати необхідну кількість аркушів на видання за наведеними даними

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Тираж, примірник 2 500 3 000 12 000
2. Кількість сторінок
3. Кількість сторінок на двобічному аркуші      
4. Запас аркушів, % 1,5 2,0 2,5
5. Формат аркушу паперу, мм 60х841/16 70х901/32 84х1081/32
6. Вартість 1 т паперу, грн.
7. Тип обкладинки м’яка палітурка палітурка
8. Вид роботи однофарбна однофарбна однофарбна

Варіант 3

Розрахувати основні кількісні параметри книги за наведеними даними

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Друкований обсяг, аркуші
2. Формат аркушу паперу, см 60х100 70х75 90х100
3. Обсяг твору: - прозаїчний текст, знаки - віршовані рядки - ілюстрації, см2   1 350 000 1 900 3 700   720 000 27 000   950 000 7 000 5 000
4. Кількість рядків у сторінці
5. Кількість знаків у рядку
6. Тираж, примірник 10 000 12 100 5 700

Варіант 4

Розрахувати потребу в основних засобах

для організації видавничого процесу за наведеними даними

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Річна програма випуску, примірник 15 000 16 700 19 030
2.Норма часу на одиницю продукції за видами основних засобів, нормо-годин      
- набірне устаткування 0,15 0,22 0,17
- обладнання для високого друку 0,16 0,07 0,11
- обладнання для плоского друку 0,08 0,12 0,06
- обладнання для глибокого друку 0,30 0,25 0,18
- обладнання для трафаретного друку 0,09 0,11 0,24
- брошюровочно - палітурне устаткування   0,03   0,05   0,08
Дійсний фонд часу роботи обладнання, годин      

Варіант 5

Розрахувати потребу в трудових ресурсах

для організації видавничого бізнесу за наведеними даними

 

Вхідні дані для розрахунку основних робітників

 

    Операція Кількість одиниць обладнання   Норма обслуговування   Розряд робітника
Варіант А Варіант Б Варіант В
- набірна
- печатна за способом високого друку                    
- печатна за способом плоского друку                    
- печатна за способом глибокого друку                    
- печатна за способом трафаретного друку                    
- брошюровочно – палітурна          

Вхідні дані для розрахунку додаткових робітників

 

  Професія   Норма обслугову-вання   Розряд робітника  
 
Наладчик  
Слюсар-ремонтник  
Слюсар-електрик з ремонту обладнання  

 

Вхідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та інших службовців

 

    Посада   Норма обслуговування  
 
Начальник цеху до 200 осіб  
Майстер до 40 осіб  
Інженер-технолог до 75осіб  
Економіст до 150 осіб  
Нормувальник до 200 осіб  
Табельник до 200 осіб  
Прибиральник до 100 осіб  

Варіант 6

Розрахувати фонд заробітної плати персоналу видавництва

за наведеними даними

    Професія (посада) Кількість за планом Кількість Погодинна тарифна ставка (Оклад в місяць), грн.
Варіант А Варіант Б Варіант В нормо-годин   (Дійсний фонд робочого часу)
Набірний 66 000 10,90
Друкар 15 000 10,90
Палітурник 32 000 10,90
Наладчик 15,90
Слюсар-ремонтник 15,70
Слюсар-електрик з ремонту обладнання           15,70
Начальник цеху -
Майстер -
Інженер-технолог -
Економіст -
Нормувальник -
Табельник -
Прибиральник -
             

Варіант 7

Розрахунок собівартості продукції за статтями витрат

Скласти калькуляцію одиниці продукції за наведеними даними. Проаналізувати структуру витрат.

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Річна програма випуску, примірник 80 000 95 000 102 000
2. Витрати паперу на виробничу програму, т 14,8 17,4 24,6
3. Вартість 1 т паперу, грн.
4. Кількість основних робітників, осіб
5. Кількість відпрацьованих нормо-годин основними робітниками   250 000   302 000   280 500
6. Середній розряд основних робітників
7. Погодинна тарифна ставка, грн. 12,21 12,15 12,32
8. Додаткова заробітна плата основних робітників, %      
9. Інші матеріальні витрати, грн. 359 840 402 350 368 509
10. Типографські витрати, грн. 500 600 470 980 450 367
11. Форма виплати авторської винагороди Паушальний платіж Паушальний платіж Паушальний платіж
12. Обсяг твору, авторські аркуші
13. Ставка авторського гонорару, грн. / авторський аркуш      
14. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, %      
15. Інші загальновиробничі витрати, грн.   450 680   502 320   490 560
16.Комерційні витрати, % 7,0 9,0 6,5

Варіант 8

Розрахувати фінансові показники видавництва за наведеними даними

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Рівень рентабельності продукції, %
2. Річний обсяг виробництва продукції, примірник   35 000   25 000   40 000
3. Витрати на виробництво товарної продукції, грн      
- вартість паперу та інших матеріалів 123 650 107 504 110 309
- витрати на оплату праці 78 500 80 000 69 300
- відрахування на соціальні заходи, %
- оплата відпусток 10 300 12 000 15 760
- авторський гонорар 54 000 37 900 42 050
- витрати на утримання та експлуатацію обладнання   3 600   4 200   3 950
- орендна плата за приміщення цеху 7 500 8 200 9 420
- типографські витрати 63 450 51 740 48 730
- інші загальногосподарські витрати 23 090 25 700 33 400
- комерційні витрати, %

Варіант 9

Обґрунтувати техніко-економічні рішення за наступними даними

Із запропонованих варіантів впровадження нових техніко-економічних заходів обрати найбільш доцільніший. Зробити висновки.

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Продуктивність праці, одиниця продукції/людино-год.      
- базового варіанту
- запропонований варіант № 1
- запропонований варіант № 2
- запропонований варіант № 3
2. Річний обсяг виробництва, одиниця продукції      
- запропонований варіант № 1 500 000 700 000 600 000
- запропонований варіант № 2 550 000 790 000 620 000
- запропонований варіант № 3 530 000 760 000 610 500
3. Фонд робочого часу 1 робітника, годин      

Варіант 10

Обґрунтувати ефективність економічних рішень

Із запропонованих варіантів впровадження нових техніко-економічних заходів обрати найбільш доцільніший. Зробити висновки.

Показник Варіант А Варіант Б Варіант В
1. Річний обсяг випуску продукції, примірник   120 000   150 000   100 000
2. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.      
- базового варіанту
- запропонований варіант № 1
- запропонований варіант № 2
- запропонований варіант № 3
3. Собівартість одиниці продукції, грн.      
- базового варіанту 15,6 13,2 12,9
- запропонований варіант № 1 14,3 12,7 12,7
- запропонований варіант № 2 15,2 13,0 11,4
- запропонований варіант № 3 14,9 12,5 11,8

Методичні вказівки

щодо виконання розрахункової частини курсової роботи

Варіант
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.