Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Скільки основних видів інерції діє в електроприводах?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОПРИВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН”

 

 


Укладачі: Королюк В.С., викладач Володимир-Волинського агротехнічного коледжу; Манжара В.М., викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ
  Біленко О.І., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавського ДАА
   
Рецензенти: Подбуцька В.П., викладач Прилуцького агротехнічного коледжу; Кухарик І.Б., викладач Борщівського агротехнічного коледжу; Шелест А.П., викладач Таращанського агротехнічного коледжу;
  Ковальов В.О., викладач ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”;
  Подсвєтов В.В., викладач ВСП “Тальянківський коледж Уманського НУС”
   
   
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальний за випуск Гач М.Г.

 

 


1) Порівняно з іншими системами електропривод має такі переваги:

1) невеликі габарити, низький ККД, високий рівень автоматизації, екологічна чистота, висока вартість

2) +високий ККД, надійність, високий рівень автоматизації, екологічна чистота, компактність

3) високий ККД, надійність, низький рівень автоматизації, низька вартість, екологічна чистота, компактність, великі габарити

4) низькі втрати потужності, невеликі габарити, низький ККД, високий рівень автоматизації, екологічна чистота

Л-4, с. 7

 

2) Електродвигунний пристрій – це електротехнічний пристрій, призначений для перетворення:

1) змінного струму в постійний

2) + електричної енергії в механічну

3) механічної енергії в електричну

4) теплової енергії в електричну

Л-1, с. 5

 

3) Передавальний пристрій – це пристрій, який передає:

1) електричну енергію

2) технічну характеристику привода

3) +механічну енергію від електродвигунного пристрою до виконавчих органів робочої машини

4) інформацію

Л-1, с. 5

 

4) До керуючих пристроїв відносяться:

1) електродвигуни, генератори, трансформатори, конденсатори

2) +апарати керування і захисту, сигналізації, різні підсилювачі, вимірювальні елементи, блоки порівняння дійсних і заданих значень робочих параметрів

3) муфти, редуктори

4) перетворювачі частоти струму, тиристорні та транзисторні перетворювачі електроенергії

Л-4, с. 8

5) Механічною характеристикою робочої машини називають:

1) залежність моменту зрушення до часу

2) залежність сили від довжини плеча

3) + залежність моменту статичних опорів, які вона створює від кутової швидкості приводного вала

4) зміну моменту в режимі перехідного процесу

Л-1, с. 8

 

6) Механічною характеристикою електродвигуна називають:

1) відношення величини електромагнітного поля статора до частоти обертання ротора

2) залежність його моменту від напруги

3) +залежність кутової швидкості електричного двигуна від його електромагнітного моменту, який він розвиває

4) відношення електромагнітного поля до частоти обертання ротора

Л-4, с. 11

 

7) Залежність кутової швидкості електродвигуна від струму в його якорі або в роторі називається:

1) механічною характеристикою

2) ковзанням

3) +електромеханічною характеристикою

4) кратністю пускового моменту

Л-1, с. 11

 

Які двигуни мають жорстку механічну характеристику?

1) синхронні двигуни, двигуни постійного струму з послідовним збудженням

2) асинхронні двигуни, що працюють при ковзаннях більших від критичного,двигуни постійного струму з послідовним збудженням

3) +двигуни постійного струму незалежного (паралельного) збудження та асинхронні двигуни, що працюють при ковзаннях, менших від критичного

4) асинхронні двигуни з фазним ротором при введених у коло ротора додаткових опорах

Л-4, с. 12

 

Які двигуни мають абсолютно жорстку механічну характеристику?

1) асинхронні двигуни

2) +синхронні двигуни

3) двигуни постійного струму

4) асинхронні двигуни, що працюють при ковзаннях більших від критичного

Л-1, с. 10

Які двигуни володіють м’якою механічною характеристикою?

1) синхронні двигуни

2) асинхронні двигуни

3) +електродвигуни постійного струму послідовного збудження

4) правильної відповіді немає

Л-1, с. 11

 


Скільки номінальних(типових) режимів роботи електродвигунів передбачено стандартом?

1) 6

2) +8

3)10

4)12

Л-1,с, 70

 

12) Електромагнітний момент, Н·м, визначають за формулою:

1)

2) +

3) М = Ре+ωо

4) М = Ре – ωо

Л-1, с. 33

 

13) Ковзання, за якого двигун розвиває максимальний момент, називають:

1) номінальним

2) +критичним

3) мінімальним

4) пусковим

Л-1, с. 34

 

14) Номінальне ковзання визначається за формулою:

1)

2)

3) +

4)

Л-4, с. 24

 

15) ВА51Г – це:

1) кормодробарка

2) запобіжник

3) електродвигун

4) +автоматичний вимикач

Л-4, с. 142

 

16) Безпосереднє вмикання обмоток статора електродвигуна на повну напругу електричної мережі називають:

1) не прямим пуском

2) гальмуванням противмиканням

3) реверсуванням

4) +прямим пуском

Л-1, с. 39

 

17) При пуску двигуна за схемою перемиканням обмоток статора з "зірки" на "трикутник" пусковий момент:

1) +зменшується в три рази

2)збільшується в три рази

3)зменшується в два рази

4) збільшується в рази

Л-1, с. 39, 40

18) Обертання ротора і електромагнітного поля статора у протилежних напрямах називається:

1) + гальмуванням противмиканням

2) рекуперативне гальмування

3) динамічне гальмування

4) правильної відповіді немає

Л-1, с. 42

 

19) Регулювання швидкості зміною кількості пар полюсів можливе тільки в:

1) двигунах з фазним ротором

2) +спеціально виконаних багатошвидкісних асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором

3) двигунах з підвищеним ковзанням

4) правильна відповідь відсутня

Л-1, с. 54

 

Скільки основних видів інерції діє в електроприводах?

1) 2

2) 5

3) 4

4) +3

Л-4, с. 61

 

21) Усталений режим роботи електропривода – це стан, за якого:

1) кутова швидкість, обертальний момент, струм та інші параметри з часом змінюються

2) + кутова швидкість, обертальний момент, струм та інші параметри постійні


3) кутова швидкість не змінюється, а інші параметри з часом змінюються

4) струм не змінюється, а інші параметри з часом змінюються

Л-4, с. 60

 

22) Визначте кутову швидкість електродвигуна, якщо частота обертання ротора становить n=1420 об/хв

1) ω = 98,6 рад/с

2) +ω = 149,1рад/с

3) ω = 297,2рад/с

4) ω = 203,8 рад/с

Л-4, с. 87

 

23) Режим роботи, за якого електродвигун працює з номінальним навантаженням довгий час і при незмінній температурі охолоджувального середовища досягає установленої температури називається:

1) короткочасним

2) повторно короткочасним

3) +тривалим

4) нормальним

Л-4, с. 71

 

24) Режим, за якого період роботи двигуна з номінальним навантаженням чергується з періодами вимикання його з електричної мережі, причому тривалість періоду роботи настільки мала, що двигун не встигає нагрітися до усталеної температури, а тривалість зупинки така велика, що двигун встигає охолонути до температури охолоджуючого середовища називають:

1) тривалим

2) тривалим із змінним навантаженням

3) повторно короткочасним

4) +короткочасним

Л-4, с. 71

 

25) Тривалий режим роботи позначається:

1) S4

2) S3

3) S2

4) + S1

Л-4, с. 72

 

26) Короткочасний режим роботи електродвигуна позначається:

1) +S2

2) S4


3) S1

4) S3

Л-4, с. 72

 

27) Повторно-короткочасний режим роботи позначається:

1) S1

2) S2

3) S4

4) + S3

Л-4, с. 72

 

28) Навантажувальні діаграми робочих машин, у яких статичний момент або потужність змінюються у часі періодично з певною рівномірністю характерні для:

1) кормодробарок, змішувачів кормів безперервної дії, подрібнювачів кормів, плющилок, гноєтранспортерів

2) +сіно- та соломопресів, лісопильних рам, штампувальних верстатів, порційних змішувачів кормів,підйомників

3) насосів, вентиляторів, зерноочисних машин, конвеєрів

4) електрокар та інших транспортних машин

Л-4, с. 70

 

29) Повна енергія, яку споживає електродвигун змінного струму з мережі складається з енергії:

1) активної і повної

2) реактивної і повної

3) + активної і реактивної

4) електричної і механічної

Л-1, с. 99

 

30) Число, що показує, яку частину від споживаної двигуном повної потужності становить активна потужність називають:

1) постійна від повної потужності

2) реактивною потужністю

3) +коефіцієнтом потужності (cos φ)

4) коефіцієнтом реактивної потужності

Л-1, с. 99

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.