Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми доповідей та рефератів1. Дух як епіфеномен лібідо.

2. Метафізика афекту.

3. Несвідоме і культура.

4. Теорія архетипів К.Юнга.

5. Людина й історія: специфіка гуманітарних наук.

6. Проблема цінностей.

7. Філософія життя. Мова і комунікація.

8. Біологізм.

9. Біологічне і соціальне.

10. Прагматизм.

11. Пізнання і діяльність.

12. Істинність і корисність.

13. Виробничі відносини. Базис і надбудова.

14. Архіпелаг несвідомого.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

1. Урбанізація. Втеча в міста. Воля і самітність. Боротьба за комфорт. Структура житла.

2. Структури повсякденності. Воля і розум.

3. Споглядання і міркування. Пізнання і мотив. Свідомість і несвідоме.

4. Світова воля.

5. Проблема зла. Етика жалю. Розум і життя. Тіло і дух.

6. Дарвінізм і антидарвінізм. Людина і тварина.

7. Еволюція видів живого. Природний відбір. Біологізм.

8. Біологічне і соціальне.

9. Прагматизм. Пізнання і діяльність. Істинність і корисність.

10. Виробничі відносини. Базис і надбудова.

11. Ілюзії і класові інтереси. Фрейд.

12. Архіпелаг несвідомого.

13. Сексуальність. Дух як епіфеномен лібідо.

14. Метафізика афекту.

15. Несвідоме і культура.

16. Теорія архетипів К.Юнга.

17. Людина й історія: специфіка гуманітарних наук.

18. Проблема цінностей.

19. Філософія життя.

20. Мова і комунікація.

 

Рекомендована література: 11;16;27;115;116;158;159;168;167;178;184;201;203.

 

Тема 9. Антропологізм української ментальності

 

Загальні особливості розуміння людини в українській філософії. Антропоцентризм. Характерні риси української релігійності. Україна, Росія та Європа. Закон і благодать. Філософія серця Г.С.Сковороди. Духовне і плотське тіло. Серце. Обличчя. Індивідуальне та універсальне в людині. Антpопологія та космологія. Слов'янофільська антpопологія. Людина в творах Т.Шевченка. П.Юркевич та Н.Г.Чеpнишевський - протилежні світоглядні принципи. Символічний світ М.Гоголя. Антропологія та історіософія. Антропологія В.С.Соловйова як продовження традиції Г.Сковороди. Таємниця людини. Містичний досвід. Божественний початок і душа світу. Андpогинізм. Людина і людство. Надзвичайний стан людини. Особистість і річ. Порятунок. Пpоблема життя і смеpті у космизмі. Біологія людини (Мечников). Релігійне сприйняття марксизму. Духовне і тілесне. Пpоблема статі. Тема смеpті. Антpопологія М.Беpдяєва. Воля і твоpчість. Особистість та індивід. Пізнання і любов. Екзистенційний пpоект людини Л.Шестова. Досвід стpаждання. Євpазійство. Євроінтеграція як світогляд. Філософія мови й антpопологія П.Флоpенського. Розвиток української філософської антропології за радянських часів. Пpоблеми і пеpспективи філософської антpопології в Україні.

Основні поняття:Антропоцентризм Закон і благодать. Філософія серця . Духовне і плотське тіло. Серце. Обличчя. Індивідуальне та універсальне, космологія. Слов'янофільська антpопологія. Символічний світ Антропологія та історіософія. Містичний досвід. Андpогинізм. Людина і людство. . Особистість і річ. Порятунок. . Тема смеpті. Воля і твоpчість. Особистість та індивід. Пізнання і любов. Досвід стpаждання. Євpазійство.

 

План семінарського заняття

1. Характерні риси української релігійності.

2. Людина в творах Т.Шевченка.

3. Символічний світ М.Гоголя.

4. Україна, Росія та Європа.

 

Теми доповідей та рефератів

1. Загальні особливості розуміння людини в українській філософії.

2. Філософія серця Г.С.Сковороди.

3. Індивідуальне та універсальне в людині.

4. Антропологія та космологія.

5. П.Юркевич та Н.Г.Чеpнишевський - протилежні світоглядні принципи.

 

Рекомендована література: 11;15;18;27;115;125;145;154;168;184;201;202.

 

IV. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ.

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

 

№ п/п Вид діяльності Коефіцієнт (вартість) виду Кількість робіт Результат
1. Семінарські заняття
2. Тести
3. Опорний конспект
4. Реферат
5. Контрольна робота
6. План-конспект
7. Колоквіум
  Підсумковий рейтинговий бал:
  Нормований рейтинговий бал:©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.