Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

На що витрачається реактивна енергія, що підводиться до електродвигуна?1) перетворюється на потенційну енергію

2) +витрачається на створення електромагнітних полів

3) перетворюється на механічну і теплову енергію

4) перетворюється теплова енергія для нагрівальних елементів

Л-1, с.99

 


32) Основними споживачами реактивної енергії в сільському господарстві є:

1)електронагрівні установки опору

2) + асинхронні двигуни та силові і зварювальні трансформатори

3) лампи розжарювання

4) апаратура керування та захисту

Л-1, с. 101

33) Для компенсації реактивної потужності використовуються:

1) дроселі

2)активні опори

3) +конденсаторні батареї, синхронні компенсатори

4) магнітні підсилювачі

Л-1, с. 101

 

34) Електричні апарати, що застосовуються для комутації електричних кіл та проведення струму називають:

1) апаратами захисту

2) +комутаційними апаратами

3) апаратами обліку

4) рекуперативними апаратами

Л-1, с. 104

 

35) За призначенням апарати поділяються на:

1) +комутуючі, захисні, апарати керування

2) контактні і безконтактні

3) ручного керування, дистанційного і автоматичного керування

4) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі

Л-4, с. 111

 

36) За принципом дії апарати поділяються на:

1) +ручного керування, дистанційного або автоматичного керування

2)контактні і безконтактні

3) комутуючі, захисні, керування, контролюючі

4) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі

Л-4, с. 111

 

37) Струмоведучі деталі апарата, за допомогою яких здійснюється комутація електричного кола – це:

1) ввідні контакти

2) клеми приєднання

3) затискачі

4) +контакт-деталі

Л-1, с. 104

 

38) Апарат, який здійснює комутацію електричних кіл без переміщення і руйнування його деталей називають:

1) запобіжником

2) автоматичним вимикачем

3) кулачковим перемикачем

4) +безконтактним комутаційним апаратом

Л-1, с. 105

 

39) Апарати керування поділяють за:

1) +призначенням, та принципом дії

2)будовою

3) зовнішнім виглядом

4) всі відповіді не вірні

Л-1, с. 105

 

40) Апарати керування за призначенням поділяють на апарати для:

1) захисту споживачів від перевантаження

2) +комутації силових кіл і кіл керування

3)захисту мереж від струмів короткого замикання

4) захисту споживачів від струмів короткого замикання

Л-1, с. 105

 

41) За принципом дії апарати керування поділяються на апарати:

1) безперервної дії

2) періодичної дії (ручного)

3) +неавтоматичного та автоматичного керування

4) з витримкою часу

Л-1, с. 105

 

42) Апарат, який спрацьовує внаслідок механічної дії оператора називається:

1) тиристорний пускач

2) контролер

3) шляховий вимикач

4) +апарат ручного керування

Л-1, с. 105

 

43) Комутаційний апарат, спрацювання якого здійснюється без прямої участі оператора називається:

1) перетворювач частоти

2) шляховий вимикач

3) реле часу

4) +апаратом автоматичного керування

Л-4, с. 111

 

44) Для дистанційного або автоматичного керування використовують:

1) +електромагнітні пускачі, контактори, реле, магнітні підсилювачі, тиристорні регулятори напруги

2) автоматичні вимикачі

3) теплові реле

4) запобіжники

Л-4, с. 111

 

45) Для захисту електродвигунів від перевантаження і роботи на двох фазах електромагнітні пускачі комплектуються:

1) приставками ПКЛ

2) +тепловими реле

3) приставками ПВЛ

4) допоміжними контактами

Л-4, с. 124

 

46) ПМЛ – це:

1) доїльна установка

2) +електромагнітний пускач

3) реле часу

4) теплове реле

Л-4, с. 126

 

47) Для збільшення кількості додаткових контактів кіл керування на магнітні пускачі ПМЛ необхідно додатково встановити:

1) ТРН

2) РТЛ

3) +ПКЛ

4) УВТЗ

Л-4, с. 126

 

48) Електромагнітний пускач серії ПМЛ комплектується тепловим реле серії:

1) +РТЛ

2) ТРН

3) ТРА

4) РТТ

Л-4, с. 150

 

Яка з наведених категорій застосування комутаційних низьковольтних апаратів у колах змінного струму характеризує пуск і вимкнення електродвигунів з короткозамкненим ротором?

1) +АС 3

2) АС 11


3) АС15

4) АС 23

Л-4, с. 114

 

50) Електричний апарат, який автоматично вимикає електричне коло за ненормальних режимів його роботи називається:

1) електромагнітним апаратом

2) +апаратом захисту

3) контролюючим апаратом

4) контактним апаратом

Л-1, с. 104, Л-4, с. 134

 

51) Для захисту електродвигунів і проводок до них від струмів короткого замикання застосовують:

1) електромагнітні пускачі

2) проміжні реле

3) +плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з електромагнітними розчіплювачами

4) безконтактні шляхові вимикачі

Л-1, с. 122, Л-4, с. 134

 

52) Кліматичне виконання апаратів позначається:

1) +У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ

2) 1,2,3,4,5

3) ІРХХ

4) А, Б, В

Л-4, с. 112, 113

 

53) Виконання апаратів за захищеністю позначається:

1) А, Б, В

2) 1,2,3,4,5

3) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О

4) +ІРХХ

Л-4, с. 112

 

54) Категорія розміщення апаратів позначається:

1) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О

2) ІРХХ

3) +1,2,3,4,5

4) А, Б, В

Л-4, с. 112

 


55) Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

1) +перевантажень

2) коротких замикань

3) асиметричного навантаження

4)мінімальної напруги

Л-4, с. 138…146; Л-1, с. 125…132

 

56) Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

1) мінімальної напруги

2) асиметричного навантаження

3) перевантажень

4) + коротких замикань

Л-4, с. 134, Л-1, с. 122

 

57) Плавкі запобіжники призначені для захисту електродвигунів від:

1) обриву фаз

2) перегріву обмоток

3) +коротких замикань і великих тривалих перевантажень

4) зниження напруги

Л-4, с. 134, Л-1, с. 123

 

58) Пристрої вмонтованого температурного захисту призначені для захисту електродвигунів від:

1)коротких замикань і великих тривалих перевантажень

2) появи потенціалу напруги на корпусі двигуна

3) +перегрівання за будь-якої причини

4) мінімальної напруги

Л-1, с. 133,134, Л-4, с. 151..154

 

59) Захисно-вимикальні пристрої призначені для захисту:

1) електродвигунів від перевантажень

2) електродвигунів від перегрівання

3) електропроводок від струмів короткого замикання

4) +людей і тварин від ураження електричним струмом

Л-4, с. 156..160, Л-1, с. 135

 

60) Керування електроприводом у функції швидкості можна здійснювати за допомогою:

1) +реле швидкості

2) реле струму

3) реле часу

4) проміжного реле

Л-1, с. 140

 

61) Автоматичне керування електродвигуном у функції часу можна здійснювати за допомогою:

1) реле струму

2) +реле часу

3) реле контролю швидкості

4) проміжного реле

Л-4, с. 184; Л-1, с. 138

 

62) Керування електродвигуном у функції струму можна здійснювати за допомогою:

1) перемикача

2) електромагнітного пускача

3) +реле струму

4) проміжного реле

Л-4, с.185; Л-1, с.139

 

63) У схемах автоматичного керування електроприводами для забез­пе­чення заданої послідовності вмикання або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, запобігання мимовільному пуску двигунів застосовують:

1) звукову сигналізацію

2) світову сигналізацію

3) +блокування

4) кнопки керування

Л-4, с. 190; Л-1, с. 141

 

64) Маркування провідників у колах керування на принципіальних схемах здійснюється:

1)арабськими цифрами – справа наліво і зверху вниз

2) +арабськими цифрами – зліва направо і зверху вниз

3) латинськими літерами і цифрами – зліва направо і зверху вниз

4) латинськими літерами і цифрами –справа наліво і зверху вниз

Л-4, с. 181

 

65) Принципіальні електричні схеми виконуються способами:

1) +рознесеним і суміщеним

2) адресним і табличним

3) ручним і автоматичним

4) графічним і табличним

Л-4, с. 180

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.