Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які заходи сприяють запобіганню травматизму?А. організація праці та відпочинку

Б. забезпечення робітників ЗІЗ

В. вжиття технічних заходів безпеки

Г. дотримання правил техніки безпеки

[14, с. 84]

 

24. Характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на нервову систему – це:

А. втома

Б. напруженість праці

В. важкість праці

Г. праця

[14, с. 112]

 

25. Працівникам не дозволено перебувати на копицях, які:

А. мають висоту 10 м

Б. мають висоту 5 м

В. переміщують

Г. мають висоту 5 м, а ширину 10 м

[12, пункт 5.3]

 

26. Висота евакуаційних шляхів і виходів має становити не менше:

А. 2 м

Б. 4 м

В. 5 м

Г. 10 м

[13, пункт 4.2.5]

 

27. Відстань від скирт до будівель і споруд не повинна бути меншою:

А. 40 м

Б. 50 м

В. 30 м

Г. 45 м

[18, с. 163]

 

28. Під час грози необхідно призупинити роботу і відвести працівників від силосної чи сінної башти на відстань не менше:

А. 50 м

Б. 40 м

В. 30 м

Г. 20 м

[18, с. 171]

 


29. Умови праці, за яких зберігається не лише здоров'я працівників, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності – це:

А. граничні

Б. шкідливі

В. допустимі

Г. оптимальні

[8, пункт 4.1]

 

30. До протруювання насіння не допускають:

А. чоловіків старше 50 років та жінок старше 45 років

Б. чоловіків старше 55 років та жінок старше 50 років

В. чоловіків старше 52 роки та жінок старше 50 років

Г. чоловіків старше 50 років та жінок старше 50 років

[3, с. 82]

 

31. Робота з використанням сильнодіючих отруйних речовин обмежується часом:

А. 6 годин

Б. 4 години

В. 2 години

Г. 5 годин

[10, пункт 1.15]

 

На якій відстані має бути відорана контрольною смугою межа поля збоку ярів і крутих схилів під час збирання картоплі?

А. 7 м

Б. 10 м

В. 12 м

Г. 15 м

[18, с. 181]

 

33. Під час саджання саджанців плодових дерев за допомогою гідробура слід рухатись за агрегатом на відстані не менше:

А. 5 м

Б. 2 м

В. 4 м

Г. 3 м

[18, с. 186]

 

34. Природним джерелом ультрафіолетового випромінювання є:

А. сонце

Б. лазери


В. конструкції будівель і споруд

Г. газорозрядні джерела світла

[14, с. 228]

 

35. Гранично допустима вага вантажу для чоловіків старше 18 років становить:

А. 50 кг

Б. 40 кг

В. 55 кг

Г. 60 кг

[18, с. 279]

 

36. Тривала дія великих доз ультрафіолетового випромінювання може призвести до серйозних уражень:

А. кісток

Б. очей і шкіри

В. внутрішніх органів

Г. вух та носа

[14, с. 229]

 

Вид інструктажу, який проводять з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу незалежно від освіти, стажу роботи та посади

А. первинний

Б. цільовий

В. вступний

Г. повторний

[14, с. 54]

 

38. Вид інструктажу, який проводять з працівниками під час ліквідації аварії, стихійного лиха:

А. первинний

Б. цільовий

В. вступний

Г. повторний

[14, с. 56]

 

39. Біля складів готової продукції, скирт дозволено стоянку автомобілів на відстані не ближче:

А. 12 м

Б. 5 м

В. 15 м

Г. 2 м

[15, с. 358]

Як називають самостійне виконання працівником професійних обов’язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника?

А. дублювання

Б. стажування

В. навчання

Г. перевірка знань

[14, с. 57]

 

41. Основними електрозахисними засобами для роботи в електроустановках понад 1000 В є:

А. ізолювальні штанги всіх видів

Б. рукавички та взуття

В. щити та ширми

Г. плакати і знаки безпеки

[14, с. 286]

 

 

Згідно з яким законодавчим актом роботодавець створює службу охорони праці?

А. Закон України "Про охорону праці"

Б. Закон України "Про пожежну безпеку"

В. Цивільний кодекс України

Г. Кодекс законів про працю України

[1, стаття 15]

 

43. Який розділ інструкції містить відомості про сферу її застосування, коротку характеристику технологічного процесу та обладнання, умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи?

А. вимоги безпеки перед початком роботи

Б. загальні положення

В. вимоги безпеки під час роботи

Г. вимоги безпеки після закінчення роботи

[5, с.12]

 

44. Підберіть тип респіратора для захисту органів дихання працівника від великої концентрації пилу в повітряному середовищі:

А. У-2К

Б. РПГ-67

В. Ф-62Ш

Г. ШБ-1

[16, с.78]

 


За якої кількості працівників можна створювати службу охорони праці підприємства?

А. не менше 100 осіб

Б. 50 осіб і більше

В. не більше 50 осіб

Г. не більше 100 осіб

[1, стаття 15]

 

46. Періодичність атестації встановлює підприємство і зазначає в колективному договорі, але не рідше одного разу на:

А. 3 роки

Б. 5 років

В. 10 років

Г. 7 років

[6, пункт 4]

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.