Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАПИТАННЯ ДО ДРУГОГО ВІДБІРКОВОГО ТУРУН А К А З

 

05.02.2013 Кривий Ріг №58

 

Про проведення районної інтелектуальної

гри для юних краєзнавців «Ерудит – 2013»

 

На виконання наказу МОН від 21 лютого 2007 року за № 136 «Про заходи щодо розвитку туризму в Україні», обласної Комплексної програми розвитку молодіжного туризму та краєзнавства «Люби і знай свій рідний край», районної програми розвитку туризму та краєзнавства серед дітей та учнівської молоді на період 2012-2020 роки та з метою створення умов для розвитку творчої індивідуальності кожного учня, залучення до корисних та цікавих справ, вивчення історичного минулого та сьогодення рідного краю, формування навичок аналізу та поглибленого пізнання явищ та подій навколишнього світу, розвиватку творчих здібностей, уваги, швидкісті реакції, ерудиції, логічного, інтелектуального та творчого мислення, вміння чітко сформулювати свою думку,

НАКАЗУЮ:

1. 12.03.2013 року о 13.00 на базі центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району (дир. Глядченко Г.В.) провести районну інтелектуальну гру для юних краєзнавців «Ерудит – 2013».

2. Затвердити умови участі у районній інтелектуальній грі для юних краєзнавців «Ерудит – 2013» (додаток ).

3. Директорам закладів освіти:

3.1. Забезпечити участь учнів 8-10 класів згідно умов проведення районної інтелектуальної гри для юних краєзнавців «Ерудит – 2013».

12.03.2013 року

3.2. Анкети учасників подати у друкованому і електронному варіантах до центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

04.03.2013 року

3.3. Директору центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району Глядченко Г.В. забезпечити умови для проведення районної інтелектуальної гри для юних краєзнавців «Ерудит – 2013».

12.03.2013 року

4. Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (дир. Глядченко Г.В.):

4.1. Здійснити координаційну-методичну роботу щодо проведення даного заходу.

4.2. До 21.03.2013 року видати методичну розробку «Ерудит – 2013».

5. Оприлюднити даний наказ на сайті відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (www.ingulvo.dnepredu.com) в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

6. Контроль за виконання наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Мазуренко Л.Д.

 

 

Начальник відділу освіти О.Кравченко

 

 

Мазуренко Л.Д., 406-56-32

 

Додаток

до наказу РВО

05.02.2013 від № 58

Умови проведення
районної інтелектуальної гри «Ерудит – 2013»

I. Мета конкурсу

- систематизувати та узагальнити знання вихованців з краєзнавства;

- розвивати творчі здібності, увагу, швидкість реакції, ерудицію, логічне, інтелектуальне та творче мислення, вміння чітко сформулювати свою думку;

- сприяти розумінню важливості навчання та володіння набутими знанням;

- підвищення інтелектуальної майстерності, розширення світогляду, виховання впевненості в собі, у власних силах, прагнення до самовдосконалення, вміння брати на себе відповідальність та виявлення найінтелектуальніших учнів району.

 

II. Час та місце проведення

Інтелектуальна гра «Ерудит – 2013» проводиться 12 березня 2013 року в 13.00 на базі ЦТКЕУМ Інгулецького району.

III. Керівництво конкурсом

Загальне керівництво конкурсом здійснює відділ освіти Інгулецької районної у місті ради. Безпосередня робота з проведення гри покладається на ЦТКЕУМ (директор Глядченко Г.В), робота з дітьми – на педагогів – краєзнавців, керівників гуртків, об’єднань, клубів.

IV. Учасники

У конкурсі беруть участь учні 8-10 класів. Від кожної школи по два учні.

 

V. Умови участі

Від кожного закладу бере участь 2 чоловіки. Гра складається з 5 турів:

I тур – відбірковий. Кожному учаснику потрібно буде відповісти на два запитання. Кожне запитання оцінюється по 2-бальній системі. Кожному учаснику на роздуми дається 5 секунд. Перше питання буде пов’язане з природою, а друге з історією нашого міста. За результатами ІІ туру залишиться тільки половина учасників.

II тур буде відда­но Пам'яті, Кмітливості, Швидкості, Логіці. А сфера знань—література: українська, зарубіжна, а також народна творчість. Учасникам будуть задаватися питання, хто швидше зорієнтуєть­ся і підніме сигнальну картку ( у кожного учасника будуть сигнальні картки свого кольору), той має право відповідати. За правильну відповідь нараховується один бал. Кожен учасник має право лише на одну відповідь. Час для обдумування запитання — 10 секунд. Гра продовжується доти, доки не будуть вичерпані всі заплано­вані для гри запитання —26. Після третього туру залишається 6 учасників.

III тур. Перед учасниками на екрані з’явиться карта Криму з прокладеним маршрутом. Всього буде шість станцій (мис Казантип - Карадаг - Демерджі - Вели­кий каньйон - Заказник «Мис Айя» - Чорноріченський каньйон), кожна станція буде під номером 1, 2…6. Кожен учасник витягне номер своєї станції. Через 3 хвилини потрібно буде дати опис цього природного об’єкту. Це завдання оцінюється по 10 – ти бальній системі. Після четвертого туру залишається 3 учасника, які виходять у півфінал.

IV тур – півфінальний. У ньому братимуть участь 3 учасники. Цей тур самий складний, він починається з чистого листа і проходитиме в два етапи. На екрані буде шість тем. Кожен з учасників на першому етапі V туру вибирає одну тему, а на другому етапі, другу тему. В кожній темі 15 питань. На кожний етап, кожному учаснику дається одна хвилина. Кожна вірна відповідь оцінюється 1-им балом. Кожен з учасників за 1 хвилину повинен набрати найбільшу кількість балів – 15.

V тур – фінальний. У фінальному турі залишається 2 учасника. Цей останній тур буде проходити в один етап. По черзі учасникам будуть задаватися запитання на різні теми. Кількість питань 20. Час на обдумування 5 секунд. Кожне запитання оцінюється 1 балом. Кожен з учасників відповідає тільки на своє питання.

04.03.2013 року кожен учасник повинен надати анкету в якій зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- заклад;

- клас;

- вік.

Для участі у грі учасники повинні мати з собою бейджики, аркуші паперу, ручки.

ЗАПИТАННЯ ДО ДРУГОГО ВІДБІРКОВОГО ТУРУ

1. Назва якої повісті І. Я. Франка складається з назви міста і дієсло­ва, що означає емоційний стан людини?

2. Який вислів із роману «Майстер і Маргарита» Булгакова став крилатим?

3. Назвіть поему Т. Г. Шевченка, присвячену М. Щепкіну.

4. Який твір великого російського поета має назву міста, де на­родився Іван Петрович Котляревський?

5. У якій повісті Марка Вовчка головний герой — історична осо­ба?

6. У яких творах І. Нечуй-Левицький описав місця понад річка­ми Россю та Раставицею?

7. Назва твору А. Головка, що складається лише з імені головного героя.

8. Під яким псевдонімом друкував свої твори Шолом Нохумович Рабинович?

9. Автор серії романів про Шкіряну Панчоху.

10. Його прізвище у перекладі з японської означає «смачний фрукт».

11. Хто з героїв відомої повісті Марка Твена, сам того не знаю­чи, відкрив такий закон: і кожна дитина, і кожна доросла людина за­вжди прагнутимуть і домагатимуться того, чого важко досягти.

12. Він переміг відьму. Відвідував театри, їздив кататися до коро­лівського саду. До нього на побачення приїжджала принцеса верхи на собаці. Назвіть цього героя.

13. Герой цього твору так начитався романів, що його життя пере­творилося на суцільні пригоди:«.. .Його уява переповнилася різними хи­мерами, розлуками та муками і всякими такими штуками».

14. Він володіє таємницею рецепту чудового снодійного засобу, уміє керувати снами людини за допомогою предмета, який люди ви­користовують для захисту від сонця або дощу.

15. Вкажіть назву роману і його автора (українського письменни­ка), в якому деякі розділи мають заголовками такі прислів'я: «Сон у руку», «Наука не йде до бука», «Козак — не без щастя, дівка — не без долі».

16. У якому творі парубкові доводилося розгадувати таку загадку: сивого барана продати — не продати, випити, закусити, солі купити та ще й цілого барана додому пригнати?

17. Визначте назву вірша та автора, який заявляє: «…я буду крізь сльо­зи сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити — геть думи сумні!»

18. В якій українській народній казці рибу в лісі збирали, бублики з груші трусили, а зайця з верші витягали?

19. Їхнє прізвище співзвучне з назвою явища природи, а в назві каз­ки— знак зимової погоди.

20. Назвіть автора вірша, назву якого ви дізнаєтесь, якщо доберете антоніми до слів «брехливе багатство».

21. Назвою цього оповідання є тварина, яка може змінювати свій колір. Пригадайте назву та автора цього твору.

22. Герой цього роману через надмірну любов до моря мав «щас­тя» прожити на острові 28 років, 2 місяці та 19 днів. Пригадайте ім'я героя, назвіть автора твору.

23. Який роман чинається словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

24. Які дві різні жанрові форми поєднав О. Пушкін у творі «Євгеній Онєгін»?

25. Ким прокинувся одного ранку Грегор Замза?

26. Представники якого художньо-стильового напряму вважали своїм основним завданням витончене відтворення особистих вражень і спостережень?

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.