Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи може бути патент Мохова визнаний недійсним? Проаналізуйте ситуаціюЛітература:1, 2, 3, 9, 13, 17, 19, 20, 30-43, 58, 70, 72.

 

Варіант 21

 

1. Управління інтелектуальною власністю в епоху Інтернет.

2. Породи тварин як об’єкт інтелектуальної власності.

Задача

При підготовці опери “Запорожець за Дунаєм” до постановки, де виконавцями головних ролей були нові артисти, радіостудія звернулася до театру за дозволом одночасно транслювати це виконання по радіо. До театру звернулася також фірма грамзапису з проханням створити умови для виробництва запису виконуваного спектаклю. Дізнавшись про це, виконавці заявили адміністрації театру про свою незгоду, вказавши, що цим порушуються їх права і вони не будуть заперечувати проти передачі в ефір їх виконання лише починаючи з другого спектаклю.

Якими правами користуються виконавці й виробники фонограми? Які вони мають засоби захисту за національними нормативними актами?

Література: 1, 2, 3, 15, 21, 30-40, 54, 55, 72.

 

 

Варіант 22

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності.

2. Законодавство України про інтелектуальну власність.

 

Задача

На замовлення театру автори написали лібрето до опери, за що отримали винагороду за мінімальною ставкою, що становить 4 % суми валового збору, який надходить від продажу квитків за публічне виконання.

Опера кілька разів ставилась у Києві та в інших містах країни. У цьому зв’язку авторів лібрето цікавлять такі питання:

• чи мають право інші театри, а також радіомовлення і телебачення без укладення з ними договору використовувати їх твір, що переданий одному театру;

• як і в якому розмірі вони можуть отримати винагороду за використання їх твору іншими організаціями.

Проаналізуйте ситуацію з позицій порівняння національних нормативних актів.

 

Література:1-27, 28-40, 49.

 

Варіант 23

1. Припинення правової охорони об’єктів промислової власності.

2. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені).

Задача

За попередньою домовленістю між кореспондентом газети “Київський політехнік” Тимофієм та представником студентського самоврядування НТУУ “КПІ” Володимиром, газета мала надрукувати інтерв’ю останнього. За тиждень до публікації Володимир дав інтерв’ю, яке було записано Тимофієм і погодився на його публікацію. Але, у зв’язку з тим, що в Києві, де виходила газета, в цей же час проходив пісенний конкурс “Євробачення”, значна частина площі номера була відведена цій темі. Наслідком цього стало скорочення інтерв’ю більше ніж удвічі. Володимир заявив, що його права як автора грубо порушені. Тимофій з цим не погодився, наполягаючи на тому, що ці питання не врегульовані законодавством про інтелектуальну власність. Хто правий у цій ситуації? Обґрунтуйте свою відповідь.

Література:1, 2, 3, 9, 13, 28-40, 57, 67, 69.

 

Варіант 24

1. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності.

2. Майнові права інтелектуальної власності авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб'єктів промислової власності

Задача

За договором із співаком Громовим відкрите акціонерне товариство «Золота мелодія» виготовило фонограми його концерту. Через місяць Громов виявив у продажі екземпляри фонограм свого концерту, виготовлені студією, з якою у нього не було договору про передачу виняткових суміжних прав. Вважаючи свої права порушеними, Громов звернувся в орган дізнання з проханням конфіскувати контрафактні екземпляри фонограм і передати їх йому. Представник органу дізнання пояснив Громову, що в подібних випадках захист суміжних прав здійснює тільки суд і тільки шляхом стягнення з порушників збитків.

Чи правомірна дана відповідь. Проаналізуйте ситуацію.

Література:1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 25, 30-41, 56, 64.

 

Варіант 25

1. Порядок подання заявки на промисловий зразок.

2. Державна система правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Задача

У травні 2010 р. іноземна фірма, зареєстрована в Україні, уклала з російською телекомпанією договір про використання фірмою наявних у компанії аудіовізуальних творів із записами передач симфонічної музики у виконанні відомих російських музикантів, співаків і диригентів. За договором фірма придбала виняткові права на використання творів в комерційних цілях по каналах світового шоу-бізнесу, у тому числі шляхом надходження даних прав третім особам.

У лютому 2011 р. група виконавців, чиї концерти були записані по трансляції, звернулася до телекомпанії з вимогою розірвати договір який порушує їх авторські права і відшкодувати їм збитки. При цьому дії іноземної фірми були названі піратськими. Діставши відмову, виконавці звернулися до суду. Іноземна фірма у свою чергу пред'явила в суді позов до виконавців про відшкодування моральної шкоди за нанесення збитку її діловій репутації.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

 

Література:1, 2, 9, 17, 30-40, 46, 58.

 

Варіант 26

1.Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності.

2. Охарактеризуйте похідні твори як об’єкти авторського права.

Задача

Газета «Політичний вісник» без згоди Ефремова і без виплати йому винагороди опублікувала в скороченому вигляді його промову, виголошену на мітингу в захист страйкуючих шахтарів. Після мітингу Ефремов і інші оратори звернулися до видавництва «Політика XX століття» з пропозицією видати збірку їх промов. Видавництво прийняло їх пропозицію і погодилося укласти договір про передачу їм виняткових прав з поправкою про неможливість включення в збірку промови Ефремова, оскільки вона вже була раніше опублікована. У зв'язку з цим Ефремов пред'явив судовий позов до газети «Політичний вісник» про стягнення винагороди і про відшкодування збитків, заподіяних незаконною публікацією його мови.

Вирішіть спір

Література:1, 2, 3, 9,30, 34, 38, 41.

 

Варіант 27

1. Підстави виникнення права інтелектуальної власності.

2. Зміст та види авторських договорів.

Задача.

На сцені театру був поставлений водевіль по п'єсі іноземного автора. П'єсу переклав українською мовою Іванов. Через два роки після першої постановки п'єси поети Семенов і Попов пред'явили в суді позов до Іванова про визнання їх співавторами сценічної редакції п'єси і стягненні на їх користь частини виплаченої перекладачеві винагороди. Одночасно до Іванова пред'явив позов Рогов з вимогою визнати його співавтором перекладу п'єси, оскільки ним був перекладений її перший акт.

Експертиза у справі встановила, що за згодою автора п'єса піддалася в процесі постановки значній літературній і сценічній переробці. Поети за замовленням театру написали вірші для пісень, створених композитором Пуховим і лібрето, що стали невід'ємною частиною. Ці пісні значною мірою визначили загальний тональний стиль спектаклю. За вірші і музику поети і композитор отримали гонорар, встановлений договором з театром. Аналіз текстів перекладів п'єси, представлених Івановим і Роговим, показав, що п'єса поставлена театром повністю по перекладу Іванова.

Проаналізуйте ситуацію з позицій національного законодавства.

Література: 1, 2, 3. 4, 9, 20, 31, 38,39, 40, 60.

 

Варіант 28

1. Охорона прав виконавців та виробників фонограм.

2. Метод оцінки вартості промислової власності.

Задача

Видавництво “Новий Світ” замовило письменнику Юрію написання роману “Усі жінки – відьми”. Твір мало бути передано видавництву до друку через 6 місяців. Про майбутній випуск твору видавництво дало інформацію у пресу, уклало договір з деякими установами про продаж цього твору у надрукованому варіанті до Міжнародного жіночого дня. Але через хворобу у відведений строк автор роботу над твором не закінчив. У зв’язку з цим видавництво звернулося до суду з позовом про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду. Юрій проти цього заперечував, твердячи, що написання роману є складною творчою працею і не піддається плануванню у часі. До того ж норми зобов’язального права не поширюються на авторське право. Вирішіть спір.

Література: 1, 2, 3, 9, 33, 34, 38, 39, 43.

Варіант 29

1. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2. Правова охорона секретів виробництва (ноу-хау).

Задача

Максим написав українською мовою поему “Сльози землі”. За його дозволом Олексій переклав її на російську мову. Французький письменник Андре виявив бажання перекласти поему французькою мовою, але оскільки українською мовою він не володів, то хотів перекласти з російської. Але він не знав, від кого просити дозволу на переклад. Юрисконсульт Микола порадив звернутися за дозволом до автора поеми, а адвокат Анатолій – до Олексія. А що б ви порадили Максиму?

Література:1, 2, 3, 9, 13, 17, 20, 25, 30-40, 69.

Варіант 30

1. Припинення правової охорони знаків для товарів та послуг.

2. Неюрисдикційний спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності.

Задача

Ігор написав художній твір під назвою “Гіркий мед”. Він уклав договір із видавництвом “Літо” про видання цього твору, але випадково дізнався про те, що друк його твору відбувається одночасно і у видавництві “Веселка”. Коли він звернувся до директора видавництва “Веселка” з вимогою про припинення друкування книги, той заявив, що у нього укладений відповідний договір із видавництвом “Літо”. У цьому видавництві автору пояснили, що у них відсутня технічна можливість щодо видання книги у тій кількості примірників, яка передбачена договором і тому звернулися по допомогу до іншого видавництва. Чи має місце порушення прав автора у даній ситуації? Обґрунтуйте свою відповідь.

Література:1, 2, 3-25, 29-40, 54, 63, 66, 70.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.