Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА VIII: ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

ЛЮДИНА І СВІТ

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА І: ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Феномен людини. Основні тлумачення походження людини. Поняття середовища. Поняття спадковості. Вплив спадковості й середовища на життя людини. Природне начало в людині. Поняття «індивід». Поняття особистості.

Поняття сутності людини. Поняття сенсу людського життя. Поняття цінності. Цінність людського життя. Людина як найвища цінність. Поняття смерті. Поняття безсмертя.

Феноменальність творчості. Різновиди творчої діяльності.

Здоров’я та здоровий спосіб життя. Поняття рівня життя і рівня наповненості життя. Міфологічне, релігійне, наукове та філософське бачення щастя.

ТЕМА ІІ: СВІТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

Світ і поняття світу. Історичний розвиток уявлень про світ. Багатовимірність поняття світу. Світ як Космос. Світ як Всесвіт. Світ Землі як особливе явище. Філософське визначення поняття матерії. Матеріальне й ідеальне. Поняття спокою. Рух і розвиток. Поняття прогресу і регресу. Поняття простору. Поняття часу. Єдність простору і часу.

Особливість місця людини у світі.

ТЕМА ІІІ: ДУШЕВНЕ ЖИТТЯ І ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ

Поняття духу. Поняття душі. Поняття духовності. Що таке почуття? Поняття інтелекту. Феномен волі. Поняття «ідеал». Поняття честі. Поняття гідності. Поняття совісті. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв духовності. Поняття істини. Що таке правда? Хиба як прояв духовності. Поняття прихильності.

Віра: міфологічний, релігійний, науковий та філософський вимір поняття. Поняття надії. Любов як прояв духовності. Поняття краси й прекрасного. Прекрасне й естетичне. Поняття потворного.

Поняття добра. Що таке зло? Добро й зло – вінець духовності.

ТЕМА IV: СВІДОМІСТЬ І ПІЗНАННЯ

Походження свідомості. Сутність свідомості. Основні функції свідомості.

Поняття мислення. Пам’ять і воля. Буденна та теоретична свідомість. Свідоме і несвідоме.

Поняття праці. Поняття спілкування. Мова та її сутність. Роль праці, спілкування і мови у виникненні свідомості.

Поняття суспільного буття. Суспільна свідомість. Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості.

Поняття пізнання. Чуттєве пізнання. Логічне (раціональне) пізнання. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Об’єктивність істини. Абсолютність і відносність істини. Практика – мета пізнання та критерій істини. Поняття методу. Закон і закономірність.

ТЕМА V: ЛЮДИНИ І ПРИРОДА

Поняття природи. Природа як довкілля. Природа і штучне середовище. Природа і духовне життя людини.

Поняття біосфери. Поняття ноосфери. Характерні рисив пливу суспільства на природу.

Знання і природа. Поняття «виживання». Передумови кризи у відношенні людини і природи.

ТЕМА VI: СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Поняття «суспільне», «соціальне». Суспільство як самоорганізуюча система. Соціум як особливий прояв суспільства.

Поняття соціальної структури. Соціальна група. Класи як особлива соціальна група. Касти і соціальні верстви. Поняття «страти». Сім’я в соціальній структурі суспільства.

Що таке «етнос»? поняття «рід», «плем’я». Народність і нація. Сучасне тлумачення поняття «»нація. Формування та розвиток української нації.

Поняття менталітету. Що таке «ментальність»? Особливості української ментальності.

Поняття суспільного прогресу. Формаційна періодизація суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід до проблеми періодизації суспільного розвитку.

ТЕМА VII: ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ

Політика як явище суспільного буття. Поняття влади. Влада і політика, їх співвідношення.

Поняття політичної системи і політичної організації. Тоталітаризм і авторитаризм. Поняття політичної демократії. Поняття держави. Соціально справедлива держава. Поняття «громадські рухи». Поняття «громадська організація». Феномен політичної партії.

Поняття «ідеологія». Політична ідеологія. Ідеологізація і деідеологізація. Феномен політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу.

ТЕМА VIII: ЛЮДИНА І КУЛЬТУРА

Виникнення поняття культури. Поняття масової культури. Основні функції культури. Поняття матеріальної культури. Особливості духовної культури.

Поняття цивілізації. Стадії розвитку цивілізації і культура. Культурність цивілізації і цивілізованість культури.

Спадкоємність культури. Традиції в культурі. Новаторство і прогрес культури. Поняття національної культури. Загальнолюдське в культурі.

Поняття культури особистості. Основні складові культури особистості.

Культура і гуманізм.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.