Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Екранні засоби навчання і виховання

ОСНОВНІ ВИДИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

І їх характеристика

Технічні засоби навчання- сукупність технічних пристроїв з дидактичним забезпеченням, використовуваних в навчально-виховному процесі для представлення і обробки інформації з метою його оптимізації.

ТЗН об'єднують два поняття: технічні пристрої (апаратура) і дидактичні засоби навчання (носії інформації), які за допомогою цих пристроїв відтворюються.

У англомовних джерелах ТЗН називають аудіовізуальними засобами, які діляться на жорсткі (hardware) і м'які (software). До жорстких відносяться магнітофони, проектори, телевізори, комп'ютери, до м'яких - носії інформації: грам пластинки, магнітна стрічка, магнітні і оптичні диски, слайди, кінофільми.

Класифікувати технічні засоби навчання складно через різноманітність їх пристроїв, функціональних можливостей, способів представлення інформації. Перерахуємо їх основні класифікації по:

1) функціональному призначенню (характеру вирішуваних навчальних завдань);

2) принципу пристрою і роботи;

3) виду навчання;

4) логіці роботи;

5) способу дії на органи чуття;

6) способу представлення інформації.

По функціональному призначенню ТЗН поділяють на технічні засоби передачі навчальної інформації, контролю знань, тренажерні, навчання і самонавчання, допоможні. Крім того, існують технічні засоби, які суміщають функції різного призначення - комбіновані.

Технічні засоби передачі інформації: діапроектори, графопроектори, епіпроектори, магнітофони, радіоустановки, музичні центри (аудіосистеми), програвачі, радіовузли, кінопроектори і кіноустановки, телевізори, відеомагнітофони, ПЕОМ і т.п. Відмінною особливістю всіх цих технічних пристроїв є перетворення інформації, записаному на тому або іншому носії, в зручну для сприйняття форму.

Технічні засоби контролю об'єднують всілякі технічні пристрої і комплекси, що дозволяють по визначеній програмі і заданим критеріям з тією або іншою мірою достовірності оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. З цією метою використовуються як старі модифікації пристроїв типу АМК-2, так і новітні комп'ютерні технології. Контролюючі ТЗН індивідуальні і групові. Вони відрізняються типом навчальних програм і методом введення відповіді тих, що навчаються. По ступеню складності ТЗН контролю знань варіюються від простих карт, касет і квитків автоматизованого контролю до спеціальних комп'ютерних програм. Проте застосування цих пристроїв, як показала практика, доцільно лише у вузьких межах і не може замінити безпосередні контакти вчителя з учнями під час аналізу і оцінки результатів їх роботи.

Технічні засоби навчання і самонавчання забезпечують представлення навчальної інформації за певними програмами, закладеними в технічні пристрої, і самоконтроль засвоєння знань. Такі програми подають учбовий матеріал у вигляді невеликих блоків, після кожної з яких виходить контрольне питання. Швидкість засвоєння матеріалу встановлюється в залежності від індивідуальних можливостей, потреб і здібностей учня. Навчальні програми бувають лінійні, розгалужені і комбіновані. Лінійні програми не залежать від правильності відповіді по кожній порції матеріалу. Розгалужені програми дають можливість просуватися по ним тільки за умови правильної відповіді. Якщо відповідь помилкова, учень повертається програмою до попереднього матеріалу до тих пір, поки не будуть ліквідовані виниклі пропуски в знаннях і не одержані правильні відповіді при кожному представленні перевіряючих питань.

Комбіновані програми, як зрозуміло з їх назви, поєднують обидва варіанти.

Тренажерні технічні засоби - спеціалізовані навчально-тренажерні пристрої, які призначені для формування первинних умінь і навиків. Використання тренажерів в навчанні засноване на застосуванні спеціально розроблених програм, що складаються на основі процесу моделювання діяльності, що вивчається. Особливо широко використовуються в процесі навчання технічним спеціальностям.

Допоміжні технічні засоби об'єднують засоби малої автоматизації (механізації) і апарати, використовувані для допоміжних цілей: рухомі стрічкові класні дошки, пристрої для переміщення карт, плакатів; пристрої дистанційного управління комплексами ТЗН і затемненням предметних кабінетів; радіомікрофони, мікрофонну дротяну техніку, підсилювачі, поліекрани, електронні дошки і т.п.

До комбінованих технічних засобів (універсальних), що виконують декілька функцій, відносяться лінгафонні пристрої, замкнуті учбові телевізійні системи, комп'ютерні системи.

За принципом пристрою і роботи ТЗН: механічні, електромеханічні, оптичні, звукотехнічні, електронні і комбіновані.

По виду навчання виділяють технічні пристрої індивідуального, групового і потокового (для великих груп учнів, наприклад, у вузах для цілого потоку) користування.

За логікою роботи ТЗН можуть бути з лінійною програмою роботи, тобто не залежати від зворотного зв'язку, і з розгалуженою програмою, що забезпечує різні режими роботи в залежності від якості і об'єму зворотного зв'язку.

По характеру дії на органи чуття виділяють візуальні, аудіозасоби і аудіовізуальні ТЗН.

По характеру представлення інформації ТЗН можна розділити на екранні, звукові і екранно-звукові засоби.

До засобів навчання пред'являють різносторонні вимоги:функціональні, педагогічні, ергономічні, естетичні, економічні.

Функціональні - здатність апаратури забезпечувати необхідні режими роботи (гучність і якість звучання; вміст касет аудіовізуальних засобів, достатня для проведення заняття з мінімумом перезарядок; універсальність приладу).

Педагогічні - відповідність можливостей технічного середовища тим формам і методам навчально-виховного процесу, котрий узгоджуються з сучасними вимогами.

Ергономічні - зручність і безпека експлуатації; мінімальна кількість операцій при підготовці і роботі з апаратом; рівень шуму; зручність огляду, ремонту, транспортування.

Естетичні - гармонія форми (наочний вираз на значення, масштаб, відповідність); цілісність композиції, товарний вигляд.

Економічні - відносно невисока вартість при високій якості і довговічності технічних засобів.

Функції ТЗНв навчально-виховному процесі багатогранні. Вони взаємодоповнюючі, взаємообумовлені, і виділення їх достатньо умовне. Не всі функції можуть бути властиві тому або іншому ТЗН в повному об'ємі.

Перша з функцій ТЗН - комунікативна, функція передачі інформації.

Друга - управлінська, допускає підготовку учнів до виконання завдань і організацію їх виконання (відбір, систематизація, впорядковування інформації), отримання зворотного зв'язку в процесі сприйняття і засвоєння інформації і корекцію цих процесів.

Третя - кумулятивна, тобто зберігання, документалізація і систематизація навчальної і навчально-методичної інформації. Це здійснюється через комплектування і створення фоно- і відеотек, накопичення, збереження і передачу інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Четверта - науково-дослідна функція, пов'язана перетворенням одержуваної за допомогою ТЗН інформації учням з дослідницькою метою і з пошуком варіантів використання технічних засобів навчання і виховання педагогом, моделюванням змісту і форм подачі інформації.

 

Запитання і завдання

1. Перерахуйте основні поняття цього параграфа.

2. Спробуйте їх відтворити своїми словами, щоб розібратися, чи зрозуміли ви сенс цих понять.

3. Постарайтеся відповісти, як ви зрозуміли різницю між такими поняттями, як види класифікації, вимоги до ТЗН, функції ТЗН.

 


Екранні засоби навчання і виховання

У попередньому параграфі було показано різноманіття існуючих видів ТЗН. Щоб не упустити яких-небудь суттєвих характеристик технічних засобів навчання, з'єднаємо два типи класифікацій: по характеру представлення (екранні, звукові і екранно-звукові засоби і апаратура); по функціональному призначенню (комбіновані засоби - комп'ютери, мультимедійна апаратура, аудиторні технічні комплекси і група допоміжних ТЗН). Почнемо з розгляду екранних засобів навчання і виховання.

Проекція(від лат. projecto - викидаю вперед) - оптичне зображення об'єкту збільшеного розміру на розсіюючій поверхні, що слугує екраном.

Нерухоме (статичне) зображення на екрані можна посвітити двома способами проекції: діапроекцією і епіпроекцією.

Рухливе зображення - це кінопроекція німого кіно і не озвучених анімаційних фільмів.

Розрізняють проекції діаскопічну і епіскопічну, плоску, стереоскопічну і голографічну, статичну і динамічну.

При діаскопічній проекції зображення на екрані створюється світловими променями, що проходять крізь прозорий носій інформації.

При епіскопічній проекції зображення на екрані створюється світловим променями, що відбиваються або розсіюються непрозорими джерелами інформації.

Плоска проекція забезпечує отримання двовимірного зображення відповідного об'єкту.

Стереоскопічна (від греч. - об'ємний, просторовий) проекція забезпечує отримання зображення, що створює ілюзію об'ємності об'єкту, просторовості спостережуваної картини.

Носіями інформації для стереоскопічної проекції слугують плоскі кольорові або чорно-білі стереопари - сукупність двох зображень одного і того ж об'єкту (як правило, на прозорій основі), одержаних з двох ракурсів.

Голографічна (від греч. holos- весь, повний і grapho - пишу) проекція забезпечує отримання об'ємного зображення об’єкта.

Для голографічної проекції носіями інформації слугують голограми - зафіксовані випромінювання, розсіювані об'єктом, на плоскій (як правило, прозорій) основі.

До числа статичних екранних засобів навчання і виховання відносяться діапозитиви, діафільми, транспаранти, епіоб'єкти. В даний час в деяких довідках їх називають відеограмами,визначаючи їх як візуальний образ, призначений представленню навчальної інформації за допомогою проекції.

Діапозитиви (слайди)- фотографічне позитивне зображення на прозорій основі (скло, плівка), що розглядається наскрізь або проектоване на екран, призначене для навчально-виховних цілей. Можуть бути чорно-білими і кольоровими, озвученими і не озвученими.

По характеру зображень діапозитиви штрихові і півтонові. На штрихових діапозитивах зображення виконують лініями, штрихами, крапками і суцільною заливкою. Так виконують схеми, креслення, штрихові малюнки, таблиці, текст. Півтонові діапозитиви - це фотографії, малюнки, виконані олівцем з розтушовуванням, тушшю з плавним переходом від затемнених ділянок до світлих. Вони мають поступові переходи від тіні до світла з великою кількістю проміжних півтонів.

Діапозитиви можуть бути виконані на скляній або плівковій основі. Перевага скла - відсутність викривлення нагрітого під час демонстрації діапозитива. Недоліки - крихкість, погана транспортабельність і велика маса.

Діапозитиви підрозділяються на великоформатні, розглядаються неозброєним оком, і малоформатні для показу за допомогою проекційних апаратів. Великоформатні діапозитиви використовують для оформлення класних кімнат і рекреацій освітніх установ у вигляді вітражів, підсвічуваних стендів. Їх наклеюють на захисне скло, рідше - розташовують між склом.

Застосовувати діапозитиви в освітніх цілях почали у другій половині XIX ст. Демонстрували їх проекційним ліхтарем, винайденим ще в 1640 р. фізиком Афанасієм Кірхером. У книзі Н. І. Борісова «Чарівний ліхтар в рідній школі», опублікованій в 1869 р., вказувалося, що скляні діапозитиви, які демонструвалися за допомогою проекційного ліхтаря, використовувалися не тільки у вищих навчальних закладах, але також в полкових навчальних командах і народних школах.

Відомі професори Московського університету Д. А. Тімірязев, Н. Е.Жуковський та інші супроводжували свої лекції показом діапозитивів. Вчителі і земські діячі використовували ліхтар А. Кірхера для публічних лекцій в самих глухих селах Росії. Такі сеанси «туманних картин» зазвичай збирали стільки народу, що тісні класи школи не могли вміщати всіх охочих.

На початку XX ст. у Москві вже існувало виробництво чорно-білих і розфарбованих навчальних діапозитивів по предметам шкільної програми. У 1904-1905 рр. з'явилися перші діафільми на целулоїдній плівці. Широке застосування вони знайшли в школі. У системі наочних засобів їм відводять як самостійну, так і допоміжну роль як засіб, уточнюючого поняття, одержувані за допомогою інших технічних засобів - кіно- і відеофільмів, теле- і радіопередач.

Робота в класі з діапозитивами багато в чому подібна роботі з навчальною настінною картиною. Але на відміну від останньої діапозитиви мають свої переваги: спроектований на екран, він утворює велику світлову картину, що дозволяє учням, сидячим в кінці класу, детально розглянути зображення. Діапозитиви можна затримати на екрані стільки часу, скільки необхідно вчителю.

Для успішного засвоєння змісту діапозитива зображення не повинне бути переобтяженим малоістотними деталями, що захаращують картину і відволікають увагу учнів від головного.

Текст діапозитива повинен бути лаконічний. Він дає поняття про те, що зображено в кадрі, не розкриваючи його змісту в дрібницях. Такий текст зручний для використання діапозитивів окремо. Іноді в діапозитивній серії робиться спроба пов’язати зміст від кадру до кадру у вигляді зв'язного тексту, що забезпечує показ всієї серії саме в тому порядку, який передбачений її автором.

Діапозитивний фільм,або скорочено діафільм(від англ. - плівка), - це серія чорно-білих або кольорових діапозитивів, об’єднаних в єдиний твір і віддрукованих на кіноплівці в певній послідовності. Тільки при погляданні кадрів діафільма в тій послідовності, як це задумано автором, можна одержати необхідний навчальний, виховний і емоційний ефект. На стрічці звичайно вмонтовують від 25 до 45 кадрів. Діафільми бувають з розміром кадру 18 х 24 мм або 24 х 36 мм. Діафільми також озвучені і неозвучені. Діафільм можна вважати перехідним наочним засобом навчання від статистичної світлової картини до кінофільму. Тільки в діафільмі кадр несе велике смислове навантаження, нерідко відображаючи те, що по сенсу в динамічних кінокадрах рівноцінно епізоду або невеликій сцені. Як і в кінофільмі, в діафільмі часто одні кадри розкривають задум, тему твору, інші виступають монтажними (що пов'язують) ланками, що допомагають глибше розкрити зміст основних кадрів, наприклад, шляхом збільшення істотних для розуміння змісту деталей попереднього кадру.

При виготовленні діафільмів використовують різні прийоми монтажу, внутрішньокадрової побудови зображення, композиції кадру. Монтаж забезпечує виділення суті, найбільш важливого, головного в об'єкті або явищі. Він несе визначену ідею, думку, причому розкриває її в русі, становле нні. У навчальному процесі монтажне поєднання кадрів діафільма, як і кінофільму, служить інструментом формування думки учня.

Прекрасний дидактичний засіб навчання і виховання, яким є діафільм, активно витісняється сучасними ТЗН з іншими носіями інформації. У багатьох освітніх установах країни дбайливо зберігають накопичені діатеки і фільмоскопи, які можуть ще використовуватися певний час, але без заповнення і оновлення скоро зійдуть нанівець.

Створити серію діапозитивів або діафільм доступно кожному вчителю і вихователю, що володіє елементарними знаннями і навиками по техніці фотографування і обробки фотоматеріалів. Додаткових знань тут буде потрібно дуже небагато. Якщо неможливо зняти об'єкт вживу, то підбирають образотворчий матеріал з наявних фотографій, малюнків, схем, хороших репродукцій картин, якісних ілюстрацій з книг і т.п. Окрім образотворчого матеріалу треба підготувати текст. Працювати над текстом для серій діапозитивів простіше, ніж над текстом для діафільмів, оскільки діапозитиви вимагають лише лаконічних підписів, в яких вказується, що зображено. У сюжетній лінії текст складніший, оскільки він повинен зв'язувати окремі діапозитиви єдиною сюжетною лінією. Оскільки в діафільмі кадри тісно пов'язані з текстом, заздалегідь розробляють кадроплан, текст до кожного кадру. Сучасна кольорова фотографія дозволяє одержувати багатобарвні картини на великому екрані.

Транспаранти (кодопосібники)- зображення на фоліях - прозорій термостійкій плівці, виконувані поліграфічним і фотографічним способами або надруковані на принтері, ксероксі. Розміри кадрів транспарантів широко варіюються. Максимальні розміри кадрів обмежуються площею столу графопроектора - 142 х 103 мм, 250 х 250 мм.

Застосовують транспаранти, що складаються з одного кадру або серії 2 - 6 кадрів (багатошарові), що накладаються один на інший, або змонтовані на безперервній прозорій стрічці шириною 260 мм і завдовжки до 30 м. Серії бувають трьох видів: одні призначені для демонстрації способом накладання, інші - способом зняття, треті - способом кашетирування (кашетирування), зсуви. Серія транспарантів, що накладаються, дозволяє створити на екрані як цілісний образ з складових його частин або відтворити процес і представити явище, що вивчається, в розвитку, так і виділити ці складові шляхом послідовного зняття транспарантів. Кашетирування - спосіб, при якому на транспаранті, що містить складний малюнок або схему, закривають більшість деталей будь-яким непрозорим матеріалом (шторками), а потім, поступово знімаючи прикриття, ускладнюють малюнок, виводячи на екран нові елементи.

Використання прозорої стрічки звільняє викладача від роботи з дошкою. Знаходячись лицем до аудиторії, він фломастером, склографом або кульковою ручкою (при хорошій якості плівки) робить необхідні записи і графічні зображення. Можна до уроку промальовувати простим олівцем контури найскладніших малюнків, схем.

Використовуються в освітніх установах і саморобні транспаранти, що виготовляються на поліетиленовій, лавсановій, діацетатній і іншій плівці за допомогою фломастерів, туші, чорнил, пастельних або склографічних олівців. Схеми, тексти, малюнки, креслення вчитель може заготовити наперед або виповнити в процесі уроку.

Кодопосібник може бути виконаний у вигляді прозорої моделі з плівки або тонкого оргскла різних забарвлень. Модель встановлюють на наочний столик графопроектора і її відображення з'являється на екрані.

Епіоб'єкти- зображення (тексти, фотографії, малюнки, і т.п.) на непрозорій основі або плоскі натуральні об'єкти, виконані у форматі приймального вікна епіскопа, проектуються на екран у відбитому світлі. Можуть бути як чорно-білими, так і кольоровими. Чим світліший і контрастніший об'єкт, тим якісніше зображення на екрані. Істотний недолік епіпроекції - мала освітленість зображення на екрані. Тому підвищуються вимоги до затемнення приміщень, використовувати епіпроекцію можливо тільки для невеликої аудиторії.

Епіпроекція передає колір плоских непрозорих об'єктів. Порівняно невеликі розміри об'єкту епіпроекції (140x140 мм) слід враховувати при виготовленні довідок, що підлягають проектуванню на екран, наприклад карт, схем, креслень або просто схематичних малюнків, ескізів і т.п..

У 1895 - 1898 рр. російський винахідник Е.А.Маліновський розробив і виготовив, а потім удосконалив перші епіпроекційні апарати. Їх використовували в малих аудиторіях або для індивідуальної роботи, оскільки створюване ними зображення на екрані не перевищувало 70 х 70 мм.

Запитання.

1. Проаналізуйте види екранних засобів навчання.

2. Визначте переваги і недоліки використання екранних засобів.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.